"Slopa stöd till hälften av tidskrifterna!"

allt är inte bra. Alla kulturtidskrifter är inte tillräckligt bra och några borde betalas av sina branschorganisationer i stället för av skattemedel, tycker Jasenko Selimovic (FP).
Foto: Christian Örnberg

Om mångfald ska säkras, varför är det då så homogent i tidningshyllorna?

Jasenko Selimovic (FP) tycker att stödet borde slopas till minst hälften av kulturtidskrifterna.

Göteborg var, på den tiden jag bodde där, en kulturellt osäker stad. Jag längtade ofta till den självklara kulturdebatten, där man inte behövde ursäkta sitt kulturintresse. Jag fann den i Glänta och Ord&Bild. Spänstiga och pålästa tidskrifter, som gjorde det sällsynta: krävde något av läsaren. Stort.

Det varade kort, snart började de bli mer ideologi- än kunskapsproducerande och jag tröttnade.


Men det fanns många andra tidskrifter där man pratade på allvar: Rosenbergs Moderna Tider, Axess, 10tal, Bang, Sans. Nödvändiga, kaxiga, syretillförande. Alla kulturtidskrifter som ges ut (med eller utan stöd) är naturligtvis inte sådana, men några utgör fortfarande Sveriges viktigaste offentliga arena för ett fördjupat samtal.

Beskedet om att skära ner stödet kom som en överraskning. Ungefär som den aviserade nedläggningen av Medelhavsinstituten för några veckor sedan. Puff, borta.

Som brukligt är utbröt sedan den rituella dansen runt kalven: på kultursidorna tog alla till brösttoner, även de som aldrig läst en enda av dessa tidskrifter, eller ens känt till att det finns några Medelhavsinstitut. Dansen fortsatte tills beskedet kom: instituten räddade, tidskrifterna likaså. Då så. Slut på debatt.

Mitt problem med denna ritual är att inte en enda viktig fråga har ställts. Är alla tidskrifter verkligen så bra att vi bör ge dem stöd? Är det rimligt att branschtidningar betalas av skattebetalarna? Ska inte partierna stå för finansiering av inofficiella partiblaskor? Varför ska "Röd press" inte få stöd om "Arena" får det?Om mångfald ska säkras, varför är det då så homogent bland tidskrifterna?


Den banala debatten vittnar om kvaliteten på kulturpolitiken de senaste 20 åren. Riktningen oklar, förslagen ogenomtänkta, diskussioner endast kring pengar. Utan en saklig debatt som gör politiken valbar kommer varken kulturpolitiken eller kvaliteten på kulturministrar att förbättras. Oavsett regeringsfärg. Kulturministrar kommer förbli de minst kompetenta i regeringen, politiken därtill.

Så politiker, kulturarbetare och kulturchefer: börja debattera. Jag kan starta tidskriftsdebatten genom att påstå att minst hälften av kulturtidskrifterna inte borde få den här typen av stöd.

Branschtidningar ska betalas av branschorganisationer. Partiblaskor av respektive parti. Tidskrifter som inte uppfyller kvalitetskriterium ska få minskat eller inget stöd.

Skaffa en ny, mindre jävig referensgrupp, förmögen att avgöra kvalitet. Ta bort stödet från de publikationer som inte håller kvalitet och ge hälften av dessa pengar till de bästa tidskrifterna (på sex år) och andra hälften till helt nya tidskrifter (på tre år). Se till att det blir en återkommande procedur.

På ett tiotal år har vi fått både nödvändig förnyelse och förbättrad kvalitet.

Några frågor? Bra. Ställ dem så pratar vi på allvar.


Jasenko Selimovic (FP)