Rätt hus på rätt plats!

Nya hotellet ligger på bästa läget i stan och smälter väl in i miljön, intill saluhallen och mitt emot Kopparmärra. Vid första anblicken är uttrycket lågmält, men tittar man närmare finner man en rik komplexitet.
Foto: MARIA GREDESKOG

I morgon öppnar Göteborgs andra designhotell på Kungsportsplatsen. 

Claes Caldenby är nöjd med nybygget i hjärtat av Göteborg.

Läget var det bästa tänkbara: En av innerstadens få rivningstomter, mitt i stråket. En publik byggnad som fångar något av omgivningens rikt skiftande arkitektur kunde man önska sig här. Att det blev ett hotell var inte givet men ändå ingen tillfällighet. ”Besöksnäringen” har nästan fördubblat sin omsättning på tio år. Den är större än Sveriges tio största företag tillsammans. 

 Det är upplevelseekonomin som tagit gestalt i hotell Avalon vid Kungsportsplatsen. ”Jag tänker, därför producerar jag”, deklarerade Manuel Castell i sin stora bok om nätverkssamhället 1996. 

 ”Jag upplever, därför konsumerar jag” kunde vara andra sidan av Castells sats och mantra för den nya ekonomins aktörer. 


Det har gjorts försök att klassificera den expansiva ”upplevelseindustrin” i 13 delområden. Arkitektur, design, konst, marknadskommunikation, media, musik, måltid, turism är i bokstavsordning några av delområdena. Hotell Avalon får med sig allihopa.

 Semrén & Månsson arkitektkontor har jobbat med kvarteret för fastighetsägaren ByggGöta. Kraven var motstridiga: Stadsbyggnadskontoret och länsstyrelsen ville inordna huset i ett stadssammanhang. En ny byggnadsnämnd under projektets gång längtade efter något mer spektakulärt, som politiker numera ofta gör eftersom man snappat att upplevelseekonomin handlar om branding och att sätta sig på den så kallade kartan. 


Semrén & Månsson har en meritlista med ett antal påfallande omsorgsfullt genomförda projekt bakom sig: Geovetarcentrum och Psykologiska institutionen i Göteborg, högskolan i Skövde och i Borås, studentbostäder på Kronhusgatan, nytt kontorshus vid Klippan. Det är hus som är kloka och lågmälda snarare än häftiga. 

 Det finns en ohelig allians i dag mellan vissa kritiker och politiker som har en övertro på ”modig” och ”djärv” arkitektur. Själv tror jag att god arkitektur inte handlar om lättköpta tricks utan om att professionellt hantera alla de motsatser som finns i en byggnadsuppgift. Och att Avalon i den meningen är god arkitektur.

 Vid första anblicken är det ett lågmält hus i staden. Närmare besett finns här en rik komplexitet. Så det är värt att titta närmare på hur det är gjort. 

 Den putsade söderfasaden med sina vertikala fönster som ”hål i mur” är traditionell stadsarkitektur. En särskild frändskap finns med Nils Einar Erikssons Centrumhus tvärsöver Östra Hamngatan, i den ljusa putsen, takterrassen och fönstren med sina stensmygar. 


Norrfasaden mot den smala Vallgatan har ett annat uttryck. Snedställda glasburspråk tar in mycket ljus där det inte är något problem och ger utblickar längs gatan. 

 Den publika bottenvåningen står för den önskade expressiviteten. ”Den knäckta linjen” är ett återkommande koncept. Den finns i gavelfasaden. Den finns inte minst i bottenvåningens fönsterposter som när man rör sig längs huset hela tiden tycks skifta riktning. Den återkommer i restaurangens fondvägg och i den inhängda entresolvåningens vinklade form. 

 Intresset för reliefen finner man i mycket internationell arkitektur i dag. Många har tröttnat på minimalismen. Som den praktiskt sinnade Magnus Månsson påpekar är den knäckta linjen också ett tillåtande system för hantverkarna. Det finns inget så krävande som den släta enkelheten, där varje avvikelse stör blicken.

 Till de enklare tricksen vill jag hänföra bassängen på taket (”ett sätt att bygga varumärke”) och feng shuikonceptet som kom in sent i projektet. Avalon är ett ”design hotel”, en varumärkesskyddad idé som sprider sig snabbt och har en egen organisation med ett 150-tal hotell världen över (varav två i Göteborg och två i Stockholm). Det är motsatsen till hotellkedjornas tanke att man ska känna igen sig när man kommer till sitt hotell, var det än ligger. 


Här ska i stället varje hotell vara unikt, liksom varje gäst. Och visst kan jag lätt föreställa mig den speciella upplevelsen av att ligga i badkaret mitt i hotellrummet och se ut över saluhallen, Alléns grönska och bergen i söder. En Göteborgsupplevelse!

 Jag har en gång skrivit till försvar för brandgaveln och skjulet som låg här innan. De var en utmaning och en möjlighet som kunde få vänta på rätt användning. Nu har den kommit.


Claes Caldenbykulturen@gt.se


Professor i arkitekturhistoria på Chalmers