Man ska få förespråka politiskt våld

Nordiska motståndsrörelsen demonstrerade i Falun.
Foto: SVEN LINDWALL
NIls Funcke, yttrandefrihetsexpert.
Foto: YLWA YNGVESSON
Per Wirtén är författare och medarbetare på Expressen Kultur.
Foto: YLWA YNGVESSON

Nils Funcke försvarar polisens beslut att låta Nordiska motståndsrörelsen demonstrera i centrala Göteborg under Bokmässan. 

Polisen har nu gett Nordiska motståndsrörelsen tillstånd att demonstrera i centrala Göteborg under Bokmässan.

När jag skriver till försvar för de grundläggande rättigheterna läser Per Wirtén ett passionerat försvar för nazisters rätt att demonstrera.

Hans upprördhet tycks slå ut förmågan att tillgodogöra sig mina argument. 


LÄS MER – Per Wirtén: Nordiska motståndsrörelsen har våldet som strategi 

Uppvigling är redan olagligt

Inte ens under pågående världskrig gick regeringen med på högerns krav på partiförbud för nazister och kommunister. Vad Per Wirtén vill med organisationsfriheten är oklart. Han säger sig inte vilja ha ett partiförbud men uttrycker att staten inte bara ska agera mot handlingar utan mot NMR som organisation.

Att i allmänna ordalag förespråka politiskt våld är en sak. Det är och bör förbli en rättighet att förespråka såväl en oblodig som blodig revolution. Det gäller oavsett om man vill införa republik och hänga den siste kapitalisten i den siste prästens tarmar, ha ett klasslöst samhälle eller en rasren nation. Det tål demokratin.

Att däremot konkret uppvigla, planera eller utföra våldsdåd är en annan. Sådana gärningar är brottsliga och ska lagföras. Men brott utförs av individer även om ingripanden ibland leder till att ligor eller organisationer slås ut.

NMR ska få demonstrera under Bokmässan

Per Wirtén vill förvandla polismyndigheten till en åsiktspolis. En polis som ska värdera vilka åsikter som ska få framföras var när den enbart ska agera mer som trafikpolis och dirigera demonstrationer enbart för att kunna upprätthålla en hyfsad ordning. Vi har historiskt sett tillräckligt av en politiserad poliskår där saklighet och opartiskhet varit främmande begrepp.

Per Wirtén inser inte att upprätthållandet av grundläggande rättigheter för nazister, salafister, kolumnister och kommunister eller vilka ”ister” det vara må att uttrycka sig i det offentliga rummet går att förena med att bekämpa brottsliga handlingar. Han borde hysa större tilltro till sin egen förmåga att argumentera i stället för att begränsa andras rättigheter i dag och därmed kanske också sina egna i morgon.


LÄS MER – Jonas Gardell: Nazisterna är ett integrationsproblem 


Av Nils Funcke  

Nils Funcke är yttrandefrihetsexpert.