En viktig del av Göteborgs utveckling

Foto: Anders Ylander

Nyrenoverade Södra Larmgatan vid Saluhallen är en myllrande teaterscen för den besökare som har tid att stanna upp.

Södra Larmgatan vid Saluhallen, eller Kungstorget som gatan officiellt heter, har fått ett nytt utseende. Gatusten har ersatt den tidigare asfalten och gatan blir därmed en del i det stråk av smala gågator, små platser och stora torg som i dag sträcker sig från Brunnsparken, Fredsgatan, Harry Hjörnes plats, Kungsportsplatsen och vidare över till Kungstorget och Saluhallen. Så sent som förra året var platsen framför nya Hotel Avalon klar.

 Arbetet med Södra Larmgatan är inte riktigt färdigställt än, men redan har restaurangerna i Saluhallen och på andra sidan gatan flyttat ut sina uteserveringar. Gatubredden är väl avvägd, ett par meter bredare än den smalare delen av Södra Larmgatan. När man nu flanerar längs Södra Larmgatan – vid Saluhallen – är man omgiven av ätande, pratande och drickande människor på ömse sidor av gatan. Mycket trevligt, och fortfarande finns det tre, fyra restauranger och caféer som ännu inte ordnat uteserveringar.

 Södra Larmgatan har genast blivit ett stråk och en del av det spel i staden där uteserveringarna är åskådarplats och gatan teaterrummet. Utifrån denna relation fungerar Södra Larmgatan utmärkt och givetvis är det lika intressant att betrakta kafébesökarna när man flanerar längs gatan. Det är alltid mycket folk i rörelse.

 För cafélivet är också omgivande bebyggelse en viktig del av teaterkonceptet. Alla vackra hus är en del av Södra Larmgatans attraktivitet. Saluhallen är ett av Göteborgs mest omtyckta hus och invigdes 1889. Men redan 1848 hade grönsakshandeln flyttats till Kungstorget.


Kvarteret på andra sidan gatan heter Idogheten, ett namn som kommer från det sockerbruk som låg i kvarteret i början av 1800-talet. Hörnhuset mot Korsgatan byggdes 1805, alldeles efter den stora branden 1802 då halva Göteborg brann ned. Det var här Hattmagasinet bedrev sin verksamhet i nästan 100 år, från 1888 till 1976. Det gamla sockerbruket byggdes om till bostäder 1849 och 50 år senare byggdes det om igen till Torg-hallen med basarer inne på gårdarna. På Kungstorget 7 öppnade ölhallen 7:an portarna för första gången 1900. Det var inte den enda krogen i kvarteret. 

 I början av 1900-talet fanns 14 ölstugor och fyra krogar. Men den enda ölhallen som finns kvar är 7:an, som nästa år kan fira 110 års jubileum. 1996 brann det igen och i den efterföljande renoveringen byggdes en passage – Torgpassagen 

 – tvärs kvarteret där den tidigare huvudentrén till Torghallen en gång varit.

 Men utvecklingen kunde ha blivit en annan. 1959 ville ett antal varuhuschefer i Göteborg att man skulle riva Saluhallen och bebyggelsen i kvarteret Idogheten och i stället bygga ett fyra våningars parkeringsgarage. Garaget var tänkt att rymma 800 bilar och få en viss göteborgsk prägel genom ett entrétorn som skulle likna saluhallens runda takformer. Förslaget förverkligades inte, tack och lov. Men ett liknande parkeringshus byggdes ett stycke längre bort på Östra Larmgatan, i höjd med Lilla Drottninggatan.


Det senaste tillskottet längs stråket förbi Saluhallen är Hotell Avalon som stod klart förra året. Hotellet, som fått en hel del utmärkelser för sin vackra arkitektur, ersatte ett drygt 40 år gammalt provisorium som byggdes efter att Göteborgs Bank brunnit ned 1965. Med alla arkitekturpriser i bagaget kunde man tycka att restaurangen borde ha en vackrare uteservering än den klumpiga parasollhistoria som i år, liksom förra året, förfular det nya torget framför hotellet.

 Södra Larmgatans ombyggnad är en viktig del av Göteborgs utveckling. Nu sträcker sig stråket ända fram till Västra Hamngatan. Därmed borde nästa stadsomvandling bli att bygga om Grönsakstorget från trist parkeringsplats till det vackra torg det egentligen borde vara. Ser fram mot det…


Ola Nylander

kulturen@gt.se

FAKTA

OMRÅDETS HISTORIK
•  1805 Hörnhuset mot Korsgatan byggs.
•  1849 Sockerbruket som gett namn åt kvarteret, Idogheten, byggs om till bostäder.
•  1888 Hörnhuset ger plats åt Hattmagasinets verksamhet i nästan 100 år framöver.
•  1889 Saluhallen invigs. Sedan dryga 40 år tillbaka hade Kungstorget varit platsen för grönsakshandel.
•  1899 Sockerbruket byggs om igen – nu till Torghallen.
•  1900 Den – numera – anrika ölhallen 7:an slår upp portarna.
m 1959 Några varuhuschefer i Göteborg vill bygga om Saluhallen till parkeringshus, detta förverkligades inte.
•  1965 Göteborgs Bank brinner ner men på samma plats byggs Hotel Avalon – 40 år senare.