"Arkitekturen liknar poesi"

Gunnebo, i Mölndals kommun, är en av Sveriges bäst bevarade 1700-talsherrgårdar. Byggherre var John Hall (1735-1802), en skicklig Göteborgsköpman som gjorde stora pengar på handel med järn, timmer och tran. 

 När Hall 1778 köpte gården Gunnebo, med medeltida anor, var han en av Sveriges rikaste män. Den nya herrgården blev redan under byggtiden en samlingspunkt för Göteborgs kulturliv. En av besökarna var Johan Tobias Sergel som vid ett besök 1801 beskrev Gunnebo med ”Arkitekturen liknar poesi”.

 Göteborgs stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg utformade Gunnebo med inspiration från de lantställen som växte fram i Italien under 1400- och 1500-talen. 


Gunnebo var en av många liknande anläggningar som uppfördes under 1700-talet kring Göteborg och andra städer i Sverige. Efter Karl XII död 1718 och freden 1721 utvecklades handel och industri. I Göteborg blev köpmän som Sahlgren, Sandeberg och Chalmers oerhört framgångsrika genom Svenska Ostindiska kompaniet. En del av förmögenheterna användes till att bygga herrgårdar kring Göteborg. Det som gör Gunnebo unikt, förutom det välbevarade skicket, är att det i Göteborgs stadsarkiv finns över 200 ritningar bevarade med Carlbergs anvisningar, allt från landskapsplanering ned till precisa snickeridetaljer.

 Konsthistorikern Lars Sjöberg presenterar tillsammans med fotografen Staffan Johansson Gunnebo i boken Gunnebo och 1700-talets sommarställen i Göteborgsomgivningar.

 Lars Sjöberg är väl insatt i ämnet och har tidigare skrivit böckerna Det svenska rummet, och Svenska trähus


Sjöbergs och Johanssons bok är en mycket vacker bok. Förutom kortare inledande texter om Hall och hans samtid har boken i huvudsak utgångspunkt i Johanssons vackra bilder av parken, husets exteriör men framför allt interiör. 

 Det finns sedan tidigare gott om litteratur om både Gunnebo, dess byggherre och arkitekt. Den som vill kan fördjupa sig i ämnet. Men ändå kan jag tycka att en del av Sjöstrands texter är väl korthuggna. I många bildtexter finns intressant information om allt från stuckatörer, symbolvärden, till olika tekniska lösningar. Men vid andra bilder kan det bara stå ”Dörröverstycke av gips /…/”. Det hade också varit välgörande med fler planritningar över de rum som beskrivs. 

 Men frånsett dessa kommentarer i marginalen är boken Gunnebo och 1700-taletssommarställen i Göteborgs omgivningar mycket trevlig läsning, inte minst för alla vackra interiörfoton som lyfter fram detaljer som annars vore lätta att missa. Att boken dessutom avslutas med kortare beskrivningar av Partille, Råda, Liseberg, Gullbringa och Ellesbo herrgårdar är ytterligare ett plus. 

 Lars Sjöberg gör en mycket sympatisk gärning när han i bokform lyfter fram och presenterar delar av den svenska byggnadstraditionen. Att Gunnebo är ett av de viktiga monumenten, framgår - övertygande - av Sjöbergs bok.

FAKTA

GUNNEBO - OCH 1700-TALETS SOMMARSTÄLLEN I GÖTEBORGS OMGIVNINGAR | Lars Sjöberg | Prisma