Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Sofia Dahlström

Den som har mest bråttom har inte rätt

Tänk dig om en bilförare gör följande. Kommer fram till ett rödljus där det redan står fyra bilar och väntar på grönt. Eftersom just denna bilförare denna dag har bråttom kör den om kön och ställer sig på övergångsstället för att säkra att man kommer först i väg när ljuset slår om.

Om man betedde sig så skulle omvärlden betrakta en som galen, full eller ringa polisen för att anmäla ett brott. Det är heller inte OK att köra om i full fart på insidan av andra cyklister.

Det är livsfarligt både för den som kör om och den som kör långsammare. Finns det inte plats på utsidan får man nog anpassa farten och köra om när tillfälle och plats finns. Det kanske inte heller är rimligt att tro att man kan hålla samma hastighet på en såkallad pendlingscykelbana inne i stan där man ska samsas med alla möjliga andra trafikanter.

Som bekant är det olika hastigheter på en motorled och stadsgator och den som har mest bråttom har inte rätt.

Den här hösten verkar det vara fler göteborgare än någonsin som valt cykeln som transportmedel. Det är kanske inte så konstigt med tanke på alla byggen runt om i centrala stan som proppar igen trafiken och med konstanta fordonsfel och inställda turer i spårvagnstrafiken. Cykeln är för alla de som inte har allt för långa pendlingsavstånd till jobbet ett smidigt alternativ.

Man vet i alla fall att man kommer fram i tid även om det kan vara både blåsigt och kallt. Kommunen har även medvetet satsat på att vi ska välja cykeln framför allt i centrala Göteborg. Parkeringsplatser har tagits bort och gång- och cykelgator har införts. 

Jag tycker att det är bra att så många väljer både ett miljövänligt och hälsosamt transportsätt. Men om målet är att fler ska cykla måste stadsplanerare i större utsträckning vara med från början i planeringen och fler cyklister måste respektera trafikreglerna. Just nu är det lite av vilda västern på gång - och cykelbanorna i stan.

Med de allt högre hastigheter som cykelpendlare och elcyklar för med sig krävs det bredare cykelbanor, bättre underhåll och att trafikpolisen oftare fokuserar på cyklister som inte kan följa trafikregler och som därmed förstör för många andra. 

Kanske kan det bli lite bättre ordning på de gemensamma gång- och cykelvägarna efter att nya regler trädde i kraft i veckan. Tidigare har det funnits en rekommendation om att gående ska hålla till vänster men sedan den 15 oktober är det alltså en regel i Trafikförordningen. Syftet är att minska förvirring och därmed olyckor. Om cyklister håller till höger och gångtrafikanter till vänster är tanken att man även ska kunna få ögonkontakt när man passerar varandra. Från första augusti är det också fritt fram för cyklister från 15 år att använda körbanan även om det finns en cykelbana om den högsta tillåtna hastigheten på vägen är 50 kilometer i timmen.

Det är bra att nya regler försöker tydliggöra hur man ska bete sig för att samsas i trafiken även om jag redan hört och sett många förvirrade fotgängare, joggare och cyklister som inte riktigt fattat hur man ska göra för att följa de nya reglerna.

Ambitionen att man ska hinna se varandra i ögonen och med de nya reglerna är också bra. Men för att lyckas med det måste vi alla anpassa hastigheten och faktiskt följa trafikreglerna.

Det kanske inte kommer gå lika snabbt från punkt A till punkt B men irritationen kommer att minska i trafiken och olyckorna bli färre.