Liv Landell

Liv Landell: Barn ska ha rätt att se bra ut

Kan kosta tusenlappar. Men Västra Götaland är först med att subventionera både synundersökning och glasögon till alla skolbarn som har konstaterade synfel. Fler regioner och landsting bör ta efter.Foto: Christian Örnberg
Foto: Christian Örnberg

Äntligen. Västra Götaland blir först ut i Sverige med att subventionera glasögon till skolbarn med vanliga synfel. Fem fina miljoner avsätts i år för att säkerställa alla barns rätt till god syn.

Så borde det se ut överallt, men landstingens regler skiftar tyvärr vilt. I praktiken avgörs svenska barns synhälsa av var de bor och hur mycket pengar deras föräldrar har. För förskolebarn utgår varierande belopp, medan endast ett par landsting lämnar glasögonersättning till barn över sju år. Detta framgår bland annat av den göteborgsbaserade organisationen Majblommans kartläggningar. De avslöjar också att många politiker är omedvetna om hur barn synfel hanteras i praktiken. Desto större är enigheten om att barn med synfel borde få hjälp.

Det glasögonlotteri som uppstått i Sverige är oacceptabelt, och borde inte vara möjligt.


En rad regelverk, som socialtjänstlagen, skollagen och sjukvårdslagen säkrar på papperet barns rätt till ögonhälsa, och ska dessutom tolkas utifrån barnkonventionen. Sammanfattningsvis har alla barn i teorin rätt till likvärdig skolgång samt till hjälpmedel vid funktionshinder. Svenska landsting och kommuner borde alltså inte fråga sig om utan hur man ska hjälpa barn med behov av glasögon.

Så länge barns syn utvecklas bör glas-ögon räknas som medicinsk behandling. Att inte se ordentligt när allt fokus bör ligga på inlärning är förödande. Barn som ser sämre får svårt att ta del av undervisningen och riskerar att hamna efter i skolan. Individer med svårare brytningsfel är dessutom beroende av glasögon för optimal synutveckling. Risken för permanenta synnedsättningar ökar utan.

Jämför man med hörselskadade blir det tydligt hur bisarrt det är att snåla på barn med permanenta synfel. Självklart ska det vara lika lätt för ett barn med synfel att få glasögon som för hörselskadade att få hörapparat.


Hur vällovligt det än må vara med enskilda företag som Smarteyes, som nyligen lovade gratis glasögon till alla förskolebarn, så ska det inte behövas sådana initiativ. Glasögon till barn ska vara landstingens och kommunernas ansvar, och det ansvaret ska fullföljas. Misslyckas man där så har man diskvalificerat sig från vidare diskussioner om barnfattigdom.Dålig syn är en del av det omhuldade problemet barnfattigdom som inte uppmärksammats ordentligt. En stor del av ansökningarna som kommer in till Majblomman kommer från ensamstående mammor som behöver köpa glasögon till sina skolbarn. Och då har det gått långt.


Fattiga barn tonar gärna ner sina problem, och genomlider skolan med huvudvärk och eftersläpning för att skydda familjen. Det ska inte behöva bli så, och det ska inte vara upp till barnen att driva sin sak. Självklart ska alla under 18 år få glasögon på recept, som medicinsk behandling eller handikapphjälpmedel. Oavsett vilket landsting man råkar tillhöra.