Ingrid Norrman

Norrman: Borde vara överens om målen

Vad har korvförsäljning utanför Way out west med beslutsprocessen i Göteborgs kommun att göra?

Fråga stadsarkitekt Björn Siesjö.

Det finns kanske en del att lära av flygvapnet när det gäller frågor om hur Göteborgs stad och Västra Götaland styrs och hur besluten fattas.

Under efterkrigstiden förlorade Flygvapnet hundratals plan och piloter, men ingen visste varför de störtade. Incidenter mörkades eftersom ingen ville medge att han gjort fel.

Då började man leta systemfel i stället för syndabockar. I dag rapporteras minsta fel och man utreder varför de inträffade. Alla piloter får reda på alla incidenter för att lära av andras misstag.

När kritik framförs mot kommun eller region kan man tycka att politiker och tjänstemän på samma sätt skulle fundera över om kritiken var grundad eller inte. Fanns det tveksamheter skulle de se hur dessa kunde rättas till. Men vanligare är att inblandade personer tar åt sig personligen och går till motattack.

Jag ifrågasatte till exempel för några veckor sedan att Västra Götalandsregionens kulturnämnd delade ut pengar till kulturjournalister som borde ha till uppgift att kritiskt granska just dem som ger dem pengar. Ordföranden i den jury som delar ut pengarna är dekan på konstnärliga fakulteten vd Göteborgs universitet. Hur bra är det att högsta chefen för utbildningen sitter och delar ut pengar till dem som möjligen har synpunkter på hennes verksamhet?

Carl Forsberg, miljöpartistisk ledamot i regionens kulturnämnd, svarade i sin blogg att jäviga personer förstås inte deltar i beslut som rör deras verksamhet. Men så klart ingen kulturjournalist söker stöd för en granskning av jurymedlemmarna.

Forsberg medger också att det finns grupperingar inom kulturlivet som mer eller mindre förtäckt stöder varandra. Ja, men se där har Forsberg ett viktigt uppdrag i att lyfta på locket!

Jag undrade också varför västsvenskarnas skattepengar skulle gå till att belöna kulturskribenter i Stockholm, Skärholmen och Malmö.

Man kan tycka att jag har rätt eller fel. Conny Brännberg, kristdemokratisk ordförandet i kulturnämnden, tycker på Twitter att diskussionen är intressant, men att skribenternas texter ju berikar västragötalänningarna. Ja, men är det västsvenskarnas skattepengar som ska berika alla som prenumererar på Glänta, OEI, Dixikon, Paletten eller Arche?

Carl Forsberg, hävdar att jag därmed enbart vill se västsvenska sångare på Operan och stoppa pengar till gästspel i Västsverige. Det är ett dumt resonemang som inte tar diskussionen ett snäpp vidare.

Förra veckan skrev jag om beslutet att göra gågata av Tredje Långgatan. Krönikan var ingen attack på gågator, utan handlade om beslutsprocessen. Stadsarkitekt Björn Siesjö kommenterar på Twitter:

"Ingrid Norrman till storms mot gågator... Hmm... Kommer du att sälja korv utanför Way out west också?"

Vad har beslutsprocessen i trafiknämnden att göra med en händelse för tre år sedan när jag var kulturredaktör på tidningen och dessutom på semester?

Björn Siesjö har en viktig uppgift i Göteborg och har haft många bra förslag i staden. Carl Forsberg är en kunnig och insatt ledamot i regionens kulturnämnd genom sitt ordförandeskap i författarcentrum Väst och sitt engagemang i Nätverkstan, den aktör som utser juryn för stödet till kulturjournalister.

Vi borde vara överens om målen: Bästa möjliga verksamhet med största möjliga öppenhet för att sprida kunskap om hur beslut fattas och skattepengar används bland dem som är med och betalar. Bästa vägen dit är inte utspel och gliringar som inte har med saken att göra.