GT:s chefredaktör Frida Boisen menar att stadsdirektören Bengt Delang borde skämmas efter onsdagens förslag att folkomröstningen inte ska äga rum". Foto: Ylwa Yngvesson
GT:s chefredaktör Frida Boisen menar att stadsdirektören Bengt Delang borde skämmas efter onsdagens förslag att folkomröstningen inte ska äga rum". Foto: Ylwa Yngvesson
Frida Boisen

Bengt Delang borde skämmas

Publicerad

Stadsdirektör Bengt Delang borde skämmas. Det kanske han gör också.

Allvarligt talat. Tjänsteutlåtandet som han och biträdande stadsdirektör Ulrika Blennius författat om folkinitiativet innehåller så många konstiga argument, rena felaktigheter och otäcka formuleringar om demokratiförakt att man baxnar.

Expressen getinglogga
Detta är en krönika. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Som när ett av de tyngsta argumenten Bengt och Ulrika för fram som en anledning till att man inte ska genomföra en folkomröstning om trängselskatten i Göteborg, redan på sidan 2 i det 22 sidor långa tjänsteutlåtandet, är:

 

# "Barnperspektivet". Barnen får inte rösta i en folkomröstning! "Dessa invånare har inte rösträtt vid genomförandet av en folkomröstning", skriver Bengt och Ulrika i tjänsteutlåtandet till kommunfullmäktige.

Ehh? Det stämmer. Barn upp till 17 år har varken rösträtt i allmänna val i Sverige eller i folkomröstningar.

Men på allvar. Det här är alltså på riktigt ett av argumenten som de högsta tjänstemännen i Göteborgs kommun lyfter fram när de ska försöka förklara varför en folkomröstning om trängselskatten inte borde få hållas, i deras mening.

Ska man skratta eller gråta? Hur menar Bengt och Ulrika? Med deras logik borde de rekommendera hela fullmäktige att avgå och röstas fram på nytt, i ett val där även samtliga tvååriga göteborgare ska ta ställning till såväl kommunala infrastruktursatsningar, bostadspolitik, skattepolitik och ja, allt det andra. Det blir något att jollra om vid blöjbyten i Göteborgs skötbord framöver...

Starten på tjänsteutlåtandet lägger någonstans ribban för kvalitetsnivån i den här skrivelsen från Stadsledningskontoret.

Bengt och Ulrika tvingas erkänna att folkinitiativet för en folkomröstning i Göteborg, gått helt riktigt till väga. Allt är i laga ordning. Allt är korrekt utfört. Långt fler än de tio procent av de röstberättigade i kommunen kräver en folkomröstning om trängselskatten. Allt är kontrollerat och godkänt. Men.

Ändå kommer Bengt och Ulrika tillbaka till slutsatsen att de vill föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avslå folkinitiativet om en folkomröstning. Att man ska underkänna uppdraget från fler än 49 000 godkända namnunderskrifter från göteborgare som kräver en folkomröstning, helt emot andemeningen i lagen om det förstärkta folkintiativet från 2011, som alla riksdagspartier ställde sig bakom.

Förutom barnperspektivet har man egentligen bara två andra argument:

 

# Konsekvenserna av en folkomröstning. "Stadsledningskontoret bedömer att konsekvenserna av ett beslut om att ta bort trängselskatten, skulle vara i princip omöjligt att både överblicka och hantera".

Det är ju faktiskt bara kvalificerat struntprat.

Det finns noggranna beräkningar om exakt hur mycket trängselskatten beräknas dra in. "Beloppen kan i dagsläget inte exakt uppskattas, med det rör sig om åtskilliga miljarder" skriver Bengt och Ulrika. Det är en ren lögn. Självklart kan de beloppen uppskattas. De står till och med angivna på en helt annan sida, och i massor av offentliga utredningar och uträkningar om trängselskatten. Trängselskatten beräknas dra in 14 miljarder netto de närmaste 25 åren. (Egentligen drar trängselskatten in 25 miljarder brutto de närmaste 25 åren, men 11 miljarder försvinner i diverse omkostnader).

Skulle de 14 trängselskattemiljarderna försvinna. Ja, då får man, antingen dra in på kostnaderna i det Västsvenska paketet. Det vill säga, stryka en kostsam post, som exempelvis den av riksrevisorn mycket kritiserade och kostsamma Västlänken. Eller, behålla hela paketet, och lösa finansieringen på annat sätt, enklast med en skattehöjning. Om bara Göteborgs kommuninvånare skulle få höjd kommunalskatt, skulle det handla om någonstans mellan ca 30-90 öre i skattehöjning per person, beroende på vilken expert man frågar. Skulle hela regionens kommuner välja att dela på bördan, skulle skattehöjningen bli ännu mycket lägre. Utan att det Västsvenska paketet rubbades på något vis.

Men angående konsekvenserna. Ja, jag förstår att Bengt och Ulrika som duktiga tjänstemän vill stötta Anneli Hulthén som absolut inte vill få till en folkomröstning och förse henne med argument som säger att en folkomröstning är dålig. Men kom igen. Att konsekvenserna av ett eventuellt nej till trängselskatt, skulle innebära att det blir jobbigt med konsekvenserna för Anneli och alla andra politiker, som då måste riva upp redan tagna beslut och hitta andra lösningar. Ja, det tar liksom inte lagen hänsyn till. Den är inte skriven för att det ska vara bekväma konsekvenser för såväl politiker som tjänstemän, som i så fall måste tänka om och tänka nytt. Lagen är skriven för att förstärka demokratin. Och kräva andra lösningar av politikerna. Tycker man att det är för jobbigt att överblicka och hantera. Och hittar tjänstemännen på att det skulle vara "omöjligt". Ja, då behöver nog Göteborgs stad andra stadsdirektörer.

 

# Vi har redan bestämt oss! Det är ytterligare ett intressant och ihåligt argument som Bengt och Ulrika driver. "En mycket viktigt utgångspunkt för stadsledningskontorets avväganden är att Göteborgs Stads kommunfullmäktige redan tagit ställning till att trängselskatt ska utgöra en del av det Västsvenska paketet. Fullmäktige har också tidigare avslagit ett liknande folkinitiativ mot trängselskatt i Göteborg."

Men allvarligt talat. Det är ett värdelöst argument. Totalt innehållslöst. Det står klart och tydligt i Kommunallagen att folkinitativ kan verka retroaktivt. Att befolkningen i en kommun via en folkomröstning kan riva upp ett redan fattat beslut, som trängselskatt i Göteborg, och kräva att politikerna hittar en annan lösning. Bakläxa alltså, Bengt och Ulrika. Läs lagen igen, så kan vi enas om att stryka det argumentet rätt av.

Förutom det här mycket svaga utlåtandet, som Stadsledningskontoret alltså lydigt snickrat ihop på Anneli Hulthéns begäran, hoppar man också över viktiga bitar i historieskrivningen till politikerna.

Under rubriken "Omvärldsperspektivet" skickar de med uppgiften att "möjligheten till folkinitiativ infördes 1994 och att det från 1994 till 2010 har tagits 102 folkinitiativ. Av de genomförda folkomröstningarna har 14 haft sitt ursprung i något av folkinitiativen."

Men hörni. Ulrika och Bengt. Det där var ju den tidigare lagen om folkinitiativ. Den som inte bedömdes vara tillräckligt stark. Som ju skrevs om och förstärktes 2011, med stöd av alla riksdagspartier, för att stärka direktdemokratin. Den nya förstärkta lagen nämner ni inte med ett ord i omvärldsanalysen. Underkänt, anser jag, när ni nu lägger fram detta som underlag till stadens politiker, om det här ska ses som en faktatex. Hur kommer det sig då att ni inte med ett ord nämner att ett fyrtiotal folkinitiativ genomförts sedan den nya förstärkta lagen drevs igenom.

Fler konstigheter i utlåtandet:

"Stadsledningskontoret bedömer det dock som mycket svårt att se frågan om trängselskatt som en enskild fråga".

Låt medborgarna avgöra

Jaså det gör ni. Men vet ni. Det gör inte fler än 49 000 göteborgarna. Och det är enligt Svea rikes lag, faktiskt upp till medborgarna att bedöma den frågan. Att två tjänstemän tycker att det är svårt, ja, det spelar enligt lagen faktiskt ingen roll. Självklart är trängselskatt en enskild fråga. Som man kan vara för eller mot. Trängselskatt är också en fråga som det går utmärkt att folkomrösta om. Det gjordes exempelvis i Stockholm.

Nästan värst av allt i hela det här skämtet till utlåtande från Stadsledningskontoret i Göteborgs stad.

Passusen på sidan sex. Som avslöjar en oerhört obehaglig inställning till direktdemokrati och medbestämmande.

"Frågan om folkomröstning i ett visst ärende kan ses ur två perspektiv. Det handlar dels om själva sakfrågan, och dels om folkets inställning bör vara en del av beredningen av ett enskilt ärende".

Ridå.

OM FOLKETS INSTÄLLNING BÖR VARA EN DEL AV BEREDNINGEN AV ETT ENSKILT ÄRENDE?

JA!

Lagen gäller också i Göteborg

Bengt och Ulrika. Vakna! Dags att ni läser den nya lagen, om det förstärkta folkinitiativet, den ni missade att ta med i omvärldsanalysen. Det är ju precis detta, att folkets åsikt ska få göra sig hörd och vara del av beredningen av ett enskilt ärende, som är meningen med lagen om det förstärkta folkinitiativet.

Det är inte upp till er, tjänstemän, att ställa er över Svea rikes lag. För det är tyvärr det ni gör, när ni vill frånta göteborgarna deras rätt att få folkomrösta om den här frågan.

Lagen gäller faktiskt också i Göteborgs kommun.

Oavsett om våra högst uppsatta politiker och tjänstemän gillar det eller inte.

Att den här meningen, som osar demokratiförakt letar sig in i det här tjänsteutlåtandet är givetvis oerhört oprofessionellt men framför allt: otäckt.

Är det såhär ni på allvar resonerar i maktens korridorer?

Är det såhär ni tycker?

Ni. Som är stadens högsta tjänstemän? Stadsdirektör och biträdande stadsdirektör.

Jag ryser allvarligt talat av obehag.

Inte konstigt att Göteborg som stad fortfarande slåss mot rykten om Gubbstyre och en Göteborgsanda där beslut fattas i slutna rum. Där vanligt folk inte har en chans att påverka.

Vad en rakryggad stadsdirektör borde ha gjort

Folkinitiativet har gått rätt till.

Allt är skett i laga ordning.

Göteborgarna kräver en folkomröstning.

För en rakryggad oberoende stadsdirektör hade det varit mycket enkelt att skriva den enda vettiga slutsatsen:

SJÄLVKLART bör Kommunfullmäktige i Göteborg bifalla folkinitiativet.

Och säga ja till en folkomröstning.

Tack för att du hjälper oss!

Även om vi alltid försöker skriva helt korrekt kan det ibland smyga sig in felaktigheter. Därför uppskattar vi din hjälp. Skriv i meddelande-rutan nedan vad som är fel i artikeln eller vad du vill klaga på. Vi rättar alla fel och är generösa med genmälen.

Stort tack!

Tack!

Din rättelse har skickats vidare till redaktionen!

En redaktör kommer att läsa din rättelse så snart som möjligt. Tack för att du hjälper oss!

Thomas MattssonAnsvarig utgivare

Jag vill att Expressen ska vara den tidning som är mest generös med genmälen, rättelser samt hur vi redovisar eventuella klander från Pressens Opinionsnämnd.

Expressens ambition är tydlig. I vår "Kvalitetspolicy" slår jag fast att det som publiceras ska vara korrekt. Mitt första beslut som chefredaktör var att införa en fast plats i tidningen och på sajten för korrigeringar. Men vi är människor. Som gör misstag, blir lurade eller stressas till slarv. Det är några förklaringar till fel i medier, men de ursäktar ändå inte redaktionen om någon utsätts för publicitetsskada.

Expressen står bakom de "Etiska regler för press, radio och tv" som formulerats av Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Radio, Sveriges Television samt Utbildningsradion.

"Reglerna är mer av tumregler än en formell regelsamling", konstaterar Allmänhetens Pressombudsman (PO). Vad som är god pressetik måste avgöras från fall till fall och det finns inga exakta svar. Men det är bra att saken diskuteras.

Expressen talar ofta och gärna klarspråk, vi granskar och vi avslöjar; det hör journalistiken till att inte alla kommer att uppskatta det vi berättar. Om du anser att du utsatts för en publicitetsskada är det snabbaste sättet att få upprättelse att kontakta oss: mejla till rattelse@expressen.se eller ring vår nyhetsdesk på telefon 08-738 30 00. Men det går också att göra en så kallad PO-anmälan för att få en pressetisk prövning.


Till GTs startsida

Mest läst i dag