Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Anders Sundell

Wannholt – Ny demokrat eller gammal moderat?

Analysen visar att Martin Wannholt verkar ha mest gemensamt med Moderaterna, skriver Anders Sundell.
Demokraterna skriver på sin hemsida att de inte är fast i en traditionell höger- eller vänsterskala. Här syns partiledaren Martin Wannholt i Angered i juli. Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM

I söndagens kommunfullmäktigeval kommer tiotusentals göteborgare lägga sin röst på det nya partiet Demokraterna, ledda av den tidigare moderaten Martin Wannholt. Vad vill de egentligen?

På sin hemsida skriver partiet att de är ”lösningsorienterade” och ”inte fast i en traditionell höger- eller vänsterskala.” Den traditionella skalan handlar väldigt förenklat om hur mycket vi ska sköta gemensamt och skattefinansierat. Till vänster vill man ha mycket välfärd och höga skatter; till höger lägre skatter och fler privata lösningar. Om detta säger Demokraterna inte så mycket.

Partiets stora satsningar – minskade barngrupper i förskolan, tvålärarsystem i grundskolan, trygghetssatsningar, fler platser på äldreboende, hemsjukvårdsläkare med mera – ska alla täckas av en reformpott. Den ska uppstå genom effektiviseringar, så att man slipper målkonflikter.

Till exempel ska man spara 200 miljoner genom att skära ner på IT-kostnader, 150 miljoner genom ökad digitalisering, 75 miljoner på ”stabseffektivitet” och 50 miljoner på ”övriga parallella strukturer och dubbelarbete”. Gärna för mig. Men nog låter det som önsketänkande.

Erfarenheten visar att det i verkligheten är svårt att skära ner på ”onödiga utgifter.” Alla är överens om att slöseri är dåligt; det svåra är att enas om vad slöseriet består i.

Demokraterna skriver på sin hemsida att de inte är fast i en traditionell höger- eller vänsterskala. Här syns partiledaren Martin Wannholt i Angered i juli. Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM

För att få en fingervisning om hur Demokraterna prioriterar i praktiken har jag därför gått igenom kommunfullmäktiges alla voteringar, omröstningar, sedan maj 2017 då Demokraterna grundades, och räknat hur ofta Wannholt röstat på samma sätt som ledarna för de andra partierna.

Analysen visar att Martin Wannholt verkar ha mest gemensamt med Moderaterna. I 77 procent av omröstningarna röstar de på samma sätt, och siffrorna är bara något lägre för Liberalerna och Kristdemokraterna. Frågorna där de varit oense rör oftast Västlänken. Med Socialdemokraterna röstar Wannholt bara i 33 procent av fallen. Minst ense är Wannholt med Miljöpartiet.

Om man bara tittar på omröstningar där Socialdemokraterna och Moderaterna har röstat på olika sätt ser man att Wannholt i 90 procent av fallen röstat identiskt med Moderaterna, och med Socialdemokraterna i bara fyra procent av fallen.

Egentligen är det inte särskilt förvånande att den tidigare moderaten Wannholt i de flesta frågor håller med sitt gamla parti. Men Demokraterna profilerar sig som ett parti obundet av gammal politik, för det allmänna bästa. Utifrån röstningsmönstret ser det istället ut som att partiet står klart till höger.

En sån här analys är naturligtvis inte heltäckande, och det är inte säkert att Demokraterna som grupp skulle agera på samma sätt. Men man kommer garanterat att bli tvungen att ta ställning i en massa frågor där det krävs prioriteringar mellan skola, barnomsorg, äldrevård, kollektivtrafik, skattesats, och så vidare, och ”minskat slöseri” kan inte lösa allt.

I kommunfullmäktige har demokratledaren oftast röstat som Moderaterna. Visar det hur Demokraternas politik kommer att se ut efter valet? I så fall borde Martin Wannholt och de andra vara tydliga med det redan nu.

Utifrån röstningsmönstret ser det ut som att Martin Wannholt och Demokraterna står klart till höger. Foto: NORA LOREK