Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Anders Sundell

Man kan inte gömma sig i kuddrummet

2014 anordnades det på det ansedda amerikanska Brown University en debatt om sexuella övergrepp. En av debattörerna menade att när man jämför med länder som Afghanistan är det fel att, som vissa gör, säga att USA är en våldtäktskultur. 

Detta gjorde många studenter med den motsatta åsikten upprörda.

Talaren borde inte bjudits in, eftersom dennes åsikter kunde skada känsliga studenter. Universitetets ordförande gjorde därför ett uttalande där hon tog avstånd från debattören, och för säkerhets skull iordningställdes samtidigt som debatten ett ”tryggt rum,” med kuddar, kakor och leklera. En student som kom dit berättade att denne känt sig hotad på grund av att många djupt kända åsikter hade utmanats av debattören.

Episoden återberättas i ”The Coddling of the American Mind” (2018), en bok av Greg Lukianoff och Jonathan Haidt. De argumenterar där för att amerikanska studenter allt mer klemas bort, och att de är alltmer ovilliga att konfronteras med avvikande åsikter. Konsekvensen blir att universiteten blir allt ängsligare och studenterna allt mer trångsynta och oförberedda för den verkliga världen.

Som lärare i forskningsmetod är det deprimerande att läsa.

Metod kan låta tråkigt, men handlar helt enkelt om hur man tar reda på saker på ett systematiskt sätt. Mycket av min undervisning går därför ut på att få studenterna att ställa frågor, många frågor, om allt.

I början av forskningsprocessen utgår man från sina förkunskaper, och om man inte har några, sina fördomar, för att gissa hur det ligger till. Sedan undersöker man verkligheten, och uppdaterar sina gissningar utifrån de bevis man hittar. Det leder ofta till att man får ompröva det man trodde sig veta, vilket kan vara jobbigt. Men hellre det än att framhärda i en missuppfattning.

Lukianoffs och Haidts beskrivning av USA är antagligen överdriven. Man kan i ett så stort land hitta enskilda exempel som bevisar i princip vilken tes som helst, och systematiska undersökningar saknas. Studenterna jag möter här i Sverige är överlag drivna, engagerade och nyfikna. 

Dock har det hänt att de varit oroliga för att vissa frågor inte ska vara ”okej” att undersöka, för att de skulle ligga fel politiskt. Det är oroande.

Studenter som i USA ropar högst på att hålla obekväma åsikter och frågeställningar borta från universiteten är ofta starkt politiskt engagerade. För mig går det inte ihop. Politik handlar i en demokrati om att övertala och övertyga sina meningsmotståndare, inte att förbjuda dem. Den som drar sig undan från debatt och nyfiket prövande av olika frågeställningar gör sig dessutom ointressant och irrelevant.

Vill man vara med och påverka, försöka förändra världen till det bättre, måste man först förstå hur den fungerar. Och det visar sig ofta att den är orättvis, grym, och full av människor med en massa obehagliga åsikter. Men för att kunna ta debatten och göra något åt saken måste man själv veta vad det finns för idéer i omlopp, vad argumenten är, och vad fakta säger. 

Då kan man inte gömma sig i kuddrummet.