Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Kritik mot nya Göta älvbron

I LÄGSTA LAGET. Den gamla Göta Älvbron är 19,5 meter. Den nya föreslås bli 12 meter, något som skulle slå hårt mot Vänersjöfarten enligt Anders Källson. Foto: Leif Gustafsson
GÖTEBORG. Nu kommer kritik mot den nya låga Göta Älvbron.
- Nya bron får inte bli lägre än den nuvarande, säger Anders Källson, vd på Thunrederiet.
Annars slår det hårt mot Vänersjöfarten.

FAKTA

Nya Göta Älvbron
Ska vara på plats senast 2020.
Byggs omedelbart bredvid den gamla.
Enliht Trafikverkets förslag får den en höjd på 12 meter.
Bron ska vara öpningsbar.
Inga andra broar kan byggas i Göteborg Stad.
Bron öppnas 15 gånger per dygn, men inte mellan 06-09 och 15-18.

Kommunstyrelsen i Göteborg är på väg att utse en politisk referensgrupp till designtävling för ny Götaälvbro.
Länsstyrelsen står i begrepp att slå fast den nya höjden. Göteborgs kommun vill ha en så låg bro som möjligt i spannet 10-13 meter. Allt talar för att beslutet blir 12 meter efter förslag i ett yttrande från Trafikverket.
Men en så låg höjd skulle slå hår mot Vänersjöfarten enligt Anders Källson, vd för Thunbolagen i Lidköping.

Måste öppnas oftare

- I Göteborg har man inte förstått konsekvenserna av en så pass låg bro, säger han till GT. En Göta Älvbro på 12 meter måste öppnas oftare än vad som sker i dag. Den måste även öppnas för fritidsbåtar och båtar som går i turistcharter.
Varje broöppning tar tid och stör dessutom flödet.
- Det blir längre öppettider, särskilt för de båtar som kommer uppifrån, säger Anders Källson. De kan inte stanna hur lätt som helst.
De är dessutom svårt att förtöja dem. Det måste göras i aktern annat snurrar de runt.
- Man har inte tagit hänsyn till alla synpunkter och inte gjort en riktig analys av hur en lägre bro påverkar sjöfarten, säger han.

Anpassat sina fartyg

Anders Källson påpekar att rederierna anpassat sina fartyg efter nuvarande brohöjd
- Jag anser att den nya bro ska byggas i samma höjd som den gamla, 19,5 meter.
Så trots att sjöfarten på Göta Älv är av riksintresse kan alltså en låg bro i Göteborg bli en tröskel för Vänersjöfarten.
- Göteborgs stad tycker de är så stora att de kan göra vad som helst, säger Anders Kjellson.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!