Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Kristina hade halscancer – läkarna tog bort frisk njure

Här är cancerformerna som flest drabbas av.

Kristina Assi, 68, från Göteborg drabbades av cancer och efter två smärtfyllda år opererades hennes njure bort.

Men det skulle visa sig att njuren var helt frisk och cancern i stället satt i halsen.

Nu riktar Inspektionen för vård och omsorg kritik mot Sahlgrenska.

– Jag har respekt för läkare, men jag hoppas verkligen ingen annan ska behöva råka ut för samma sak som jag, säger Kristina Assi.

Kristina Assi fick sin friska njure bortopererad. Foto: PRIVAT
Sahlgrenska sjukhuset får kritik av Ivo för behandlingen av Kristina Assi. Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som kom med sitt utslag tidigare i veckan. Myndigheten kritiserar Sahlgrenska.

Ivo skriver bland annat:

”IVO bedömer att det fanns brister i vårdgivarens medicinska utredning. Detta medförde att vänster njure opererades bort utan att vara angripen av primär njurcancer och att patienten behandlades med felaktigt läkemedel under flera månader, med svåra biverkningar som följd. Vidare medförde brister i den medicinska utredningen att diagnos och behandling av lymfom fördröjdes.”

Inspektionen för vård och omsorg riktar kritik mot Sahlgrenska. Foto: SANNA WIKSTRÖM

Kristina Assi var orkeslös

Det var för drygt tre år sedan som Kristina Assis svåra tid började och den är långt ifrån över än.

Då, 2016, var hon sedan en tid orkeslös utan att förstå varför. Till sist övertalade hennes dotter Susanne Samuel henne om att hon måste till läkare.

Susanne tog med sin mamma till akuten på Sahlgrenska.

En serie undersökningar, prover och röntgenbilder togs. Till sist gav läkaren beskedet att Kristina drabbats av njurcancer.

Behandling sattes in i form av starka mediciner, vilket medförde svåra biverkningar.

– Jag blev väldigt svullen och så tappade jag huden på händer och fötter, minns Kristina.

Nya texter och prover, sedan togs beslutet att operera bort njuren. Det skedde i mars förra året.

Snart fick Kristina och hennes anhöriga nästa chockbesked från sjukhuset: Njuren som opererats bort visade sig vara helt frisk.

Det läkarna trodde vara en cancertumör visade sig vara en cysta. Hennes cancer fanns någon annanstans i kroppen.

Kristina Assi före sjukdomen. Foto: PRIVAT

Lymfom i halsen

Misstaget beror enligt Ivo-beslutet på att ”det inte genomfördes ett jämförande vävnadsprov från njurtumören och inte heller en kompletterande MR-undersökning, så som det rekommenderades i remissvaren.”

Nya prover togs och till sist hittade läkarna rätt. Kristina hade drabbats av lymfom i sina halsmandlar och behandling med cellgifter sattes in.

Kombinationen av att behandlingen sattes in onödigt sent på grund av misstagen och att Kristinas ena njure var borta gjorde att behandlingen blev extra jobbig, förklarar hon.

– Min kropp klarar inte de starka medicinerna så bra. Jag har fortfarande väldigt ont. Jag kan inte alltid säga hur illa jag mår. Det har varit svårt att se mina barn och släktingar så ledsna på grund av det jag råkat ut för, säger Kristina.

Sahlgrenska kritiseras nu av Ivo. Foto: ROBIN ARON

Kristina: ”Hoppas läkarna lär sig”

Ivo har begärt in yttrande från ansvariga på Sahlgrenska. Flera chefer har svarat och i beslutet sammanfattar Ivo: 

”Av ett yttrande /.../ framgår att patienten har drabbats av en vårdskada när njuren opererades bort i onödan. Enligt yttrandet kan uppgifter på den första remissen för analys av vävnadsprov vara en bakomliggande orsak till att inga ytterligare specialfärgningar utfördes av vävnadsprovet från dottertumören i levern vid det tillfället.”

– Jag hoppas verkligen att läkarna lär sig nånting av det här och att ingen enda person ska behöva gå igenom samma sak som jag gjort, säger Kristina Assi.

Björn Andersson, chefläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, har ännu inte tagit del av Ivos beslut, men säger att ärendet är komplicerat.

– Det här är svårbedömt men vi tycker att det ska göras en lex Maria-anmälan eftersom patienten fick en allvarlig vårdskada. Den kommer snart att lämnas in. Samtidigt håller sjukhuset på med en händelseanalys.