Kriminella gäng tar över Sverige

För tio år sedan fanns en handfull kriminella gäng i Sverige. 

I dag finns ett 40-tal nätverk spridda över hela landet. 

- Gör man inget drastiskt så kommer det här bli ohanterligt snart, säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsen.

I en rapport från Polisförbundet beskrivs utvecklingen för de organiserade kriminella gängen i Sverige de senaste åren.

 Men den tittar också in i framtiden – och det är en mörk bild av Sverige som målas upp.

 – Ja, den är dyster. Men om man inte gör någonting så blir rapporten sannspådd, säger Jan Karlsen, ordförande i Polisförbundet.

Dramatiskt utveckling

 Utvecklingen de senaste tio åren har varit dramatisk. Från några enstaka gäng i storstäderna har vi i dag ett 40-tal kriminella nätverk utspridda över hela landet.

 – Det är en markant ökning som jag tror berott på att vi inte tog det här på fullt allvar från början, säger Jan Karlsen.

 Att debatten har tagit fart nu när åklagare Barbro Jönsson i Trollhättan utsatts för ett bombattentat menar han är typiskt för den svenska inställningen.

Rättsväsendet maktlöst

 – Det är först när nått sånt här händer som vi börjar ta frågan på allvar. Men det här är en utveckling som har pågått länge.

 Och om den utvecklingen får fortsätta menar han att vi snart lever i ett land där rättsväsendet står maktlös bredvid en betydligt kraftfullare gängkriminalitet.

 – De här gängen är som cancersvulster på samhället, och precis som med cancer så måste man sätta in åtgärder tidigt. Annars tar sjukdomen överhand.

 – Snart riskerar vi att hamna i en situation där polisen inte förmår hantera de här grupperna överhuvudtaget.

 Så vad bör man göra, och vem ska göra det?

 – Polisens verktyg måste utvecklas. Det borde inrättas regionala underrättelsecentrum där de lokala myndigheterna utnyttjas. Man kan inte åka ut på landet från huvudstaden och tro att man har koll på läget där.

FAKTA

Det här är organiserad brottslighet

Minst fyra av de elva kriterierna nedan ska uppfyllas för att det, enligt EU:s definition, ska röra sig om organiserad brottslighet. Punkterna 1, 3, 5 och 11 är obligatoriska.

1. Samarbete mellan fler än två personer.
2. Egna tilldelade uppgifter åt var och en.
3. Lång eller obegränsad utsträckning i tiden.
4. Någon form av disciplin och kontroll.
5. Misstanke om allvarliga kriminella handlingar.
6. Verksamhet på lokal nivå.
7. Användning av våld eller andra metoder för hot.
8. Användning av kommersiella eller affärsmässiga strukturer.
9. Deltagande i penningtvätt.
10. Otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, rättsliga myndigheter eller ekonomi.
11. Strävan efter vinning och/eller makt.

Källa: Brottsförebyggande rådet