Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Kriminalvårdschef läckte information till våldsman

En kvinnlig kriminalvårdschef läckte intern information till en dömd kvinnomisshandlare som hon har en privat relation till, enligt en internutredning.
En kvinnlig kriminalvårdschef läckte intern information till en dömd kvinnomisshandlare som hon har en privat relation till, enligt en internutredning.
Foto: JESSICA GOW/TT
Kriminalvårdschefen och den dömde kvinnomisshandlaren skickade bland annat hjärtan till varandra på sociala medier.
Foto: FACEBOOK

Den kvinnliga kriminalvårdschefen läckte intern information om sin personal.

Mottagaren av uppgifterna är en dömd kvinnomisshandlare – som hon har en privat relation till.

Nu konstateras i en internutredning att hon agerat ”omdömeslöst” och ”väldigt olämpligt”. 

– Man kan konstatera att det lokalt hos mig finns ett arbete att göra kopplat till lojalitet och förtroendefrågor, säger hennes chef.

Kvinnan är chef för en av Kriminalvårdens avdelningar i västra Sverige och har bland annat ansvar för det dagliga arbetet med dömda klienter.

Mannen, i 40-årsåldern, är tidigare dömd till fängelse för grov misshandel och olaga hot mot sin flickvän. Han har varit klient inom den avdelning som kvinnan är chef för. 

Inlägg i sociala medier visade hur kriminalvårdschefen och den tidigare klienten bland annat skickade hjärtan till varandra. 

Frågetecken om relationen uppstod på arbetsplatsen och en internutredning startades, vilket GT berättade om i september

I den nu färdigställda internutredningen, som vi tagit del av, framgår hur kriminalvårdschefen lämnat ut intern information om Kriminalvårdens personal till den dömde kvinnomisshandlaren:

”Det är emellertid klarlagt, menar utredaren, att (kriminalvårdchefens namn) har förmedlat information till en tidigare klient som hennes överordnade har samtalat med henne om i förtroende. Agerandet från (namnet) är väldigt olämpligt anser utredaren och vittnar om dåligt omdöme från hennes sida.”

Internt säkerhetsärende

Bakgrunden var att en anställd på kriminalvårdschefens avdelning blivit kontaktad i hemmet av den dömde kvinnomisshandlaren. Det hela blev ett internt säkerhetsärende eftersom situationen upplevdes som hotfull.

Då, enligt internutredningen, ringde kriminalvårdschefen upp kvinnomisshandlaren och lämnade ut information om vad som pågick i ärendet.

En tid därefter ringde kvinnomisshandlaren åter upp den hotade anställde på Kriminalvården, varefter han skrev i ett sms:

”Det är nu hur du väljer o hantera vårt samtal som visar vart du står. Ring ingen chef eller skicka nåt. Hantera det mellan dig och mig tack.”

Kriminalvårdschefen är chef för en avdelning som haft den dömde mannen som klient.
Foto: KRIMINALVÅRDEN

Kriminalvårdens internutredning, som blev klar i veckan, slår nu också fast att kvinnomisshandlaren och kriminalvårdschefen haft någon form av privat relation. 

Exakt vilken typ av relation förblir dock oklart:

”Utredaren har inte kunnat bedöma vilken typ av relation (kriminalvårdschefens namn) har till den tidigare klienten. Det är emellertid konstaterat att de känner varandra och har umgåtts till och från, exempelvis genom att äta fika och äta lunch tillsammans”.

”Utredaren finner (namnet) agerande som olämpligt men finner inget stöd för att bedöma hennes relation till den tidigare klienten som otillbörlig”. 

Kritik i internutredningen

Utredaren konstaterar också att chefen ”agerat felaktigt i tjänsten” och att ”hennes agerande riskerar också få till följd att Kriminalvårdens anseende kan skadas”

Ärendet är dock ännu ej avgjort.

– Utredningen ska lämnas över till HR-avdelningen och då prövas allvarlighetsgraden utifrån det hon gjort, och sen kommer det säkerligen lyftas upp till personalansvarsnämnden, säger Josefin Skoglund som leder Kriminalvårdens avdelning för internutredningar. 

Personalansvarsnämnden kan sedan fatta beslut om exempelvis varning, löneavdrag eller avsked. 

Den högsta chefen över den aktuella kriminalvårdsavdelningen, som har stort inflytande över den fortsatta processen i ärendet, säger att beslut om ett eventuellt personalansvarsärende tas efter fortsatt utredning:

– Jag avvaktar HR-utredningen och vad man kommer fram till där. 

Chefen: ”Följt rutiner”

I Kriminalvårdens internutredning framgår också att en annan chef tidigt fick kännedom om att hans kriminalvårdschef hade ”en otillbörlig relation med en före detta klient”. Denna högre chef beslutade dock först att ”ärendet inte skulle föranleda några ytterligare åtgärder”. 

Den aktuella chefen ser dock inga brister i sitt agerande och säger på telefon:

– Nej jag tycker vi följt de rutiner som gäller för såna här ärenden. 

– Jag kan inte se hur vi skulle gjort det annorlunda. 

Han säger dock:

– Man kan konstatera att lokalt hos mig finns ett arbete att göra kopplat till lojalitet och förtroendefrågor. 

Den kritiserade chefen avböjer att kommentera och svarar på mejl:

”Tack för din fråga, men jag är inte intresserad av att kommentera utredningen.”


Se också: