Utvisade och kriminella rymmer från förvaret

24 personer har rymt från Migrationsverket i Kållered.
Ordningsvakten Husam Alam patrullerar utanför huvudgrinden.
Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL
Porten in till Kålleredsförvaret. Anläggningen uppges ha många brister.
Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL
På Migrationsverkets område i Kållered finns även bland annat ankomstboenden för asylsökande.
Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

Polisen slog larm om en kommande fritagning. 

Ändå kunde flera personer rymma från den låsta anläggningen för kriminella och utvisade. 

Akut psykiskt sjuka har rymt ut på Göteborgs gator och personal har hotats med stickvapen.

GT:s granskning av rymningarna från Migrationsverkets förvar i Kållered visar att 24 personer rymt under de senaste tre åren.

– Vi har inte de bästa lokalerna, säger förvarschefen Johanna Sahlman.

I gryningen, en augustimorgon, går en man beväpnad med yxa mot Migrationsverkets låsta anläggning i Kållered.

Inlåsta i huset finns bland annat kriminella som väntar på utvisning från Sverige.

Härifrån ska ingen, åtminstone på papperet, kunna rymma.

Dagen före, den åttonde augusti 2018, har Migrationsverket fått konkreta uppgifter från polisen om en planerad rymning. En grupp personer är på väg i en bil från Uddevalla för att genomföra en fritagning.

I en senare utredning om händelsen hävdas att alla rutiner följts inför det stundande fritagningsförsöket. 

Ändå sker följande:

Klockan 05.13 larmas om bråk i en av korridorerna. Intagna blockerar dörren när personalen försöker ta sig in. Mannen på utsidan, han med yxa, slår sönder ett fönster. Och tre rymmare hoppar ostört ut i friheten.

”Trots förvarningen lyckades tre personer rymma”, konstateras i en senare incidentrapport.

Och nästa spektakulära rymning dröjer bara några månader.

Rymningarna har varit många från Migrationsverkets förvar i landet.

Myndigheten har tidigare fått kritik efter ett stort antal avvikanden och i debatten har det höjts röster om ”svängdörrar” och krav om förstärt säkerhet. 


Läs mer: Misstänkt mördare rymde från Kållereds förvar

Migrationsverkets område i Kållered i Mölndals kommun. Förvaret är en av flera verksamheter i området.
Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL
Migrationsverkets område i Kållered i Mölndals kommun. Förvaret är en av flera verksamheter i området.
Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

24 personer på tre år

GT:s granskning visar dock att rymningarna fortsatt och det är särskilt anläggningen i Kållered som pekas ut som det säkerhetsmässigt sämsta förvaret.

24 personer har sedan 2017 rymt vid sammanlagt åtta rymningar från anläggningen.

Incidentrapporterna visar att rymningarna fram till 2018 ofta skedde på själva anläggningen, i flera fall trots att myndigheten fått tips om en kommande rymning eller där personerna varit under särskild övervakning. Efter 2018 har rymningarna ofta skett under transporter i samband med vårdbesök. Bland annat har flera personer som bedömts som psykiskt sjuka kunnat rymma i samband med sjukhusbesök.

Ett exempel är en ”extremt utagerande och psykisk labil” person som rymde tidigare i år vid en ambulanstransport. Tjänstemännen åkte i egen bil efter en ambulans, men fastnade i trafiken. När de kom fram stod en tom ambulans och väntade på dem. 

I ett annat fall skedde en, av incidentrapporten att döma, dramatisk jakt i centrala Göteborg när en rymmare helt enkelt sprang ifrån sina vakter i samband med ett tandläkarbesök. I ytterligare ett fall hotades en tjänsteman med ett stickvapen mot halsen av två rymmare, innan de tog dennes nycklar och försvann från anläggningen. 

Barn leker i en intilliggande lekpark nära förvaret där flera rymningar har skett.
Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

När GT besöker Migrationsverkets område i Kållered leker några barn på anläggningens lekplats. 

– Det finns ju både skolor och förskolor i närheten men jag tror inte att många som bor här tänker på att det finns risker, säger en man som bor i området. 

Utanför huvudgrinden in till förvaret möter vi ordningsvakten Husam Alam, som patrullerar i området. Han säger först om säkerheten på området:

– Det är hundra procent.

Sedan visar det sig att det, så sent som under natten, skett ett nytt rymningsförsök.

– De försökte få upp en dörr men misslyckades.

Ordningsvakten Husam Alam säger att säkerheten är hög i området.
Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

Utvisade och kriminella

Anläggningen med sin något slitna fasad och trasiga stuprännor ger inte känslan av en sluten anstalt med hög säkerhet. Byggnaden är ett tidigare vårdhem. 

Men där innanför väggarna finns utvisade och ofta kriminellt belastade personer som enligt lag ska hållas frihetsberövade. 

GT:s genomgång av personer som förvarats inne i anläggningen visar att de varit dömda för bland annat våldsbrott, grova stölder och narkotikabrott. 

En av dessa, som Expressen tidigare rapporterat, är den 29-årige äldre brodern i ett ökänt brödrapar bakom ett kriminellt nätverk i Ronneby som under flera år utpressade småföretagare i Blekinge.

Den 29-årige mannen har rymt flera gånger från förvar i Sverige.
29-åringen dömdes bland annat för misshandel. Här en bild från förundersökningen som visar blodspåren efter mannen som skadades vid misshandeln.
Foto: POLISEN

Den 13 april 2018 lyckades 29-åringen - tillsammans med tretton andra fångar - rymma från ett fönster i en datasal. När de intagna räknades efter rymningen fanns bara 14 av 28 intagna kvar på avdelningen. 

Halva avdelningen hade rymt.

29-åringen, som numera uppges ha lämnat Sverige, är tidigare dömd för bland annat misshandel, stöld och medhjälp till rån. 

Anställda som GT har intervjuat till det här reportaget menar att säkerheten har skärpts efter de uppmärksammade rymningarna - men att rymningsrisken fortfarande finns kvar. Lokalerna beskrivs som ”bedrövliga”. 

– Lokalerna är så dåliga så att det läckt in vatten och regnat in i vissa rum. Vissa rum har luktat så illa att det inte ens går att gå in om man är känslig. 

Gångarna beskrivs som så trånga att det satts upp speglar för att se om någon står och väntar runt hörnet. 

En annan anställd menar att säkerhetstänket har stärkts, men då snarast på bekostnad av säkerheten:

– Det har skett ett skifte. Personalen uppmanas nu att ha en mycket hårdare attityd mot de förvarstagna. Det blir lite ”vi mot dom”. Jag tror att det snarast ökar risken för rymningar. 

Anläggningen är ett tidigare vårdhem som anses vara i dåligt skick och ej byggt för att vara ett säkert förvar.
Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL
Anläggningen är ett tidigare vårdhem som anses vara i dåligt skick och ej byggt för att vara ett säkert förvar.
Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

”Vårt svagaste förvar”

Runar Hellström är verksamhetsutvecklare på Migrationsverket nationella förvarsavdelning och den som gjort tillsyner i samband med rymningar.

Han är öppen med att just Kålleredsförvaret ur säkerhetssynpunkt troligen är Sveriges sämsta anläggning.

Han säger sig förstå kritiken om ”svängdörrar”. 

– Ja, definitivt. Och Kållered är nog vårt anläggningsmässigt svagaste förvar både när det gäller rymningssäkerhet och anläggningens kvalitet generellt. 

Johanna Sahlman, chef för Kålleredsförvaret, medger att anläggningen har stora brister. Hon menar att de många rymningarna bottnar i fastighetsproblem och brister gällande lagstiftningen. 

– Vi har inte de bästa lokalerna. I kombination med den lagstiftning som vi har. Då tänker jag främst på visitationer och att vi inte har rätt att visitera på grund av att vi ska transportera någon. Så vi har begränsningar gällande lagstiftningen.

– Vi behöver få en lagändring. Det är för personalens säkerhet men också för att undvika rymningar. 

Chefen för förvaret, Johanna Sahlman, säger att hon hoppas att ett nytt förvar med bättre säkerhet kan byggas i framtiden.
Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

Hon medger också fastighetsbristerna och säger själv att det regnat in så mycket att stora delar av anläggningen fick stänga ner under en period. 

Förhoppningen, sedan många år, är att få nya lokaler.

Fram tills dess skulle ingen med insyn i verksamheten förvånas om nya rymningar sker.

Vi frågar Migrationsverkets verksamhetsutvecklare Runar Hellström, som gör tillsyner av säkerheten, hur enkelt det egentligen är att ta sig ut från en anläggning som den i Kållered. 

Hellström är själv van vid ett hårdare säkerhetstänk genom sin egen bakgrund inom Kriminalvården som ansvarig för den inre säkerheten på Norrtäljeanstalten.

– Byggnaderna är helt enkelt inte särskilt lämpliga för den här typen av verksamhet. De är dessutom generellt i stort behov av underhåll.

– Hur enkelt är det? Jag säger inte att det är som att bryta sig ut ur en blöt pappkartong, så illa är det kanske inte. Men bra är det inte. 
24 RYMMARE SEDAN 2017

8 JULI 2017: En försvarstagen som har så kallad sekundbevakning begär att få gå ut och röka. Han tar ett språng mot en fönsterbräda och lyckas ta sig ut och rymmer.


20 DECEMBER 2017: En intagen rymmer ut genom ett fönster på Mölndals sjukhus. Han blir under flykten av med sina byxor och försvinner i bara kalsonger och t-shirt. 


8 JANUARI 2018: En tjänsteman hotas med ett vasst stickvapen av två rymmare som tar dennes nycklar och lämnar anläggningen. 


13 APRIL 2018: 14 personer rymmer från ett fönster i en datasal. Därmed försvann halva avdelningen.


9 AUGUSTI 2018: Tre personer rymde genom fritagning. Detta trots att Migrationsverket fått ett tips från polisen om att en rymning var planerad.


23 APRIL 2019: En försvarstagen, kriminellt belastad, avvek under en transport. Rymlingen slog sig lös och sprang från personalen när bilen stannade utanför en tandläkarmottagning. 


21 NOVEMBER 2019: En intagen tvångsvårdas på sjukhus för psykiska problem. Försvarsbeslutet hävs. När personal ska besöka personen några dagar senare är denne försvunnen vilket rapporteras som en rymning.


14 FEBRUARI 2020. En intagen ska flyttas till Sahlgrenska i en ambulans. Tjänstemännen åker i egen bil men tappar kontakt med ambulansen. Vid framkomst är ambulansen tom. Den intagne beskrivs som ”extremt utagerande och psykisk labil”.