Misstänkt valde sitt offer slumpmässigt

Foto: JOAKIM ERIKSSON / AGENA
OFFRET ”TILLFÄLLIGHET”. Enligt åklagaren kan den troligen psykiskt sjuke misstänkte ha valt ut sitt offer av en ”ren tillfällighet” utanför en skola i Borås.

Han tros ha valt ut sitt offer slumpmässigt vid en skola i Borås.

Flera elever blev vittnen när en man mördades med ett tiotal knivhugg i ryggen.

Nu har läkare konstaterat att den misstänkte 20-åringen troligen var allvarligt psykiskt sjuk vid mordet.

20-åringen har erkänt brottet.

På tisdagsmorgonen den 18 februari knivhögg han, enligt misstankarna, en man i 70-årsåldern till döds i närheten av Erikslundskolan i Borås. Flera av högstadieungdomarna på skolan blev vittnen till mordet.

Nu har resultatet kom från den så kallade lilla sinnesundersökning som gjorts av 20-åringen.

I läkarintyget konstaterar en chefsöverläkare att han misstänks ha varit allvarligt psykiskt sjuk både vid brottet och vid undersökningstillfället.

Chefsöverläkaren menar också att det finns skäl att göra en större rättspsykiatrisk undersökning. 

Beslut om en sådan har dock redan tagits, sedan åklagaren redan före resultatet av den lilla sinnesundersökningen skrev till tingsrätten att ”den häktades psykiska status uppenbart är sådan att en rättspsykiatrisk undersökning i enlighet med ovan genast kan inledas”.

Undersökning ska påbörjas

Även den misstänktes advokat instämde i detta och medgav att man ”omedelbart påbörjar undersökningen”.

GT har tidigare rapporterat om 20-åringens historik av psykisk ohälsa.

Efter det misstänkta mordet åkte han direkt till en psykiatrisk akutmottagning och erkände mordet.

Enligt domstolshandlingar har han tidigare vårdats för svåra psykiska problem. I ett yttrande berättar han också själv om mordet han utreds för:

”Han minns den aktuella händelsen men inte varför han hade en kniv med sig”, går att läsa i yttrandet.

Det framgår också att han ska ha haft ”vanföreställningar” under dagen för mordet. Han ska ha ”hört röster” och ”sett syner”. 

Historik av missbruk

20-åringen har också en historia av drogmissbruk och har tidigare dömts för knarkbrott.

Åklagaren i fallet, Martin Svensson, har tidigare konstaterat att den berättelse och erkännande som 20-åringen lämnat verkar trovärdig. Berättelsen stämmer enligt åklagaren överens med vittnenas uppgifter.

Att just mannen i 70-årsåldern föll offer bedöms som en tillfällighet.

– Det verkar vara en ren tillfällighet att det blev den här mannen (offret). Det finns inga uppgifter om att de känner varandra sedan tidigare. Det är min bedömning, har Martin Svensson tidigare berättat.