Man dömd för ett hundratal barnvåldtäkter – straffet sänks

Mannen döms till tolv års fängelse.
Göta hovrätt.
Foto: ANDERS YLANDER / ANDERS YLANDER GT/EXPRESSEN

Hovrätten har nu dömt en man i 40-årsåldern för minst 100 grova våldtäkter mot barn – offret tror att det kan handla om så många som 500-600 övergrepp.

Straffet i tingsrätten blev 13 års fängelse och utvisning.

Men hovrätten sänker fängelsestraffet ett år och upphäver utvisningen – mannen får vara kvar i Sverige eftersom han har svag anknytning till hemlandet.

Övergreppen mot den unga flickan ska ha pågått under flera års tid.

Enligt vittnesförhör uppskattar offret själv att det kan röra sig om 500-600 våldtäkter, under de tre åren som brotten ska ha ägt rum, och att det började när hon var i tioårsåldern. 

Vid ett av tillfällena som åtalet avser ska den dömde mannen också ha slagit offret. ”Det blev liksom svart för ögonen”, har hon själv berättat i förhör enligt domen i Eksjö tingsrätt.

I förhör har offret också berättat att mannen hotat med att kunna få tag i henne om hon sade något om övergreppen.

Han brukar alltid säga till henne att lova att inte berätta för någon. Han säger att han kan hitta henne överallt”:

Dömdes till utvisning

Den dömde mannen har erkänt vissa handlingar, men nekar till merparten av anklagelserna.

I maj dömdes mannen av tingsrätten, för flera fall av grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, misshandel och olaga hot.

Han dömdes då till 13 års fängelse och utvisning.

Hovrätten mildrar straffet

När fallet sedan gick till Göta hovrätt i Jönköping gjordes en annan bedömning. Antalet fall av grov våldtäkt mot barn ändrades från tingsrättens bedömning: ”ett stort antal tillfällen”, till ”okänt antal brott” - man vet helt enkelt inte hur många gånger flickan blev våldtagen.

Hovrätten slår däremot fast att det ”varit fråga om minst 100 tillkommande fall av våldtäkt mot barn” och att ”övergreppen haft sådan frekvens att det blivit en del av NNs vardag och något som hon bara låter ske”. 

Göta hovrätt mildrade mannens straff från tretton års fängelse till tolv. 

Hovrätten bedömer att var och en av de individuella våldtäkterna motsvarar maxstraffet på fem år. Eftersom det handlar om flera brott kan rätten döma till strängare straff, vilket kallas ”straffvärde för flerfaldiga brott”.

Så har också både tingsrätten och hovrätten resonerat, men hovrätten anser att straffvärdet för flerfaldiga brott i det här fallet är tolv år och sänker därför straffet med ett år.

Hovrätten upphäver också beslutet om utvisning, eftersom det inte finns några ”synnerliga skäl” till ett sådant straff och mannen anses sakna anknytning till hemlandet som han lämnade för över 20 år sedan.

LÄS MER: För dig med premium – allt det senaste inom:
Reportage & Granskning
Brott i Sverige 

Brottsstatistik 2019 från Brottsförebyggande rådet (Brå).