Friades i Gamlestadsmålet – åklagaren invänder skadestånd

13 dömdes för gängmordet i Gamlestaden – fyra fick livstids fängelse.
Polisens avspärrningar i samband med mordet i Gamlestaden.
Foto: HENRIK JANSSON
Bevis säkras där den 33-årige mannen sköts till döds.
Foto: HENRIK JANSSON

16 män åtalades för mordet på en 33-årig gängtopp i Gamlestaden i Göteborg.

Tre friades helt – en av dem har ansökt om skadestånd för tiden han satt frihetsberövad.

Pengar som åklagaren inte tycker att han ska få.

”Det står klart att han haft kontakt med andra i det kriminella nätverket Södra Biskop och fått kännedom om de mordplaner som fanns”, skriver åklagaren i ett svar till justitiekanslern.

13 män dömdes för inblandning i mordet på den kände gängtoppen i Gamlestaden den 3 maj förra året.  

Fyra av dem – Atila Can, Sebastian Jobe, Ahmad Alhag och Dodou Jallow – dömdes till livstids fängelse.

Tre friades helt av tingsrätten. En av dem, som stod åtalad för medhjälp och förberedelse till mord, har ansökt om skadestånd för tiden han satt frihetsberövad. Mannen anhölls i slutet av september förra året och satt sedan häktad fram till den 30 juni i år. 

Ersättningen bör bestämmas till ett högre belopp än vad som normalt utgår med hänsyn till att (NN) varit misstänkt för synnerligen allvarlig brottslighet och hade vid en fällande dom dömts till fängelse i långt över 4 år”, skriver hans advokat i ansökan till justitiekanslern.

Åklagaren: ”Fått kännedom om mordplaner”

Advokaten menar också att ett skäl till högre ersättning är att mannen varit frihetsberövad under så lång tid, och att det ”orsakat honom särskilt lidande”. Därför begär man 700 000 kronor i skadestånd.

Detta är någonting som åklagaren nu motsätter sig. I ett remissvar till JK lyfter Helena Treiberg Claeson det faktum att tingsrätten konstaterat att den frikände mannen använt en Encrochat-telefon och haft ett alias i den krypterade appen – något som mannen själv förnekat under rättegången.

Det står också klart att han haft kontakt med andra i det kriminella nätverket Södra Biskop och fått kännedom om de mordplaner som fanns och som sedan ledde till att målsäganden mördades”, skriver åklagaren, och tar också upp de mordplaner som riktats mot fler personer men aldrig verkställdes. 

Hon framhäver också meddelanden som skickats från det aktuella Encro-kontot. I meddelandena skriver avsändaren om personer i kretsen kring den nu mördade 33-åringen, och var de synts till de senaste dagarna.

Den frikände mannen har ansökt om 700 000 kronor i skadestånd hos justitiekanslern.
Foto: OLLE SPORRONG

Livstidsdömd fick 136 000 kronor

Tingsrätten har kallat meddelandena för ”graverande”, och åklagaren menar att de utgör skäl för att åtminstone sänka skadeståndsbeloppet.

I augusti fick en av de livstidsdömda, 22-årige Dodou Jallow, 136 000 kronor i skadestånd för att ha suttit frihetsberövad i ett annat mål, i fyra månader 2017. 

Åtalet i det målet lades ned när det stod klart att han med största sannolikhet skulle dömas till ett mycket längre straff för sin inblandning i Gamlestadsmordet – vilket alltså skedde.


GT har kartlagt Göteborgs kriminella nätverk

Fem kriminella nätverk i Göteborg är särskilt prioriterade i underrättelseuppgifter från polisen som GT tagit del av. Vi har kartlagt de aktuella nätverken.

Mer om gängkriget i Biskopsgården: