Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Kommuntoppens tennis- partner får miljonuppdrag

Arne Lernhag, tennispartnern Stanley Olsson och kommundirektören i Öckerö kommun Ingvar TH Karlsson provkörde i maj den nya elfärjan i Öckerö hamn.Foto: HENRIK JANSSON / HENRIK JANSSON GT/EXPRESSEN
Arne Lernhag (M) är kommunstyrelsens ordförande på Öckerö och var med och engagerade sin egen tennispartner för miljonuppdraget.
Natali Phalén vid Institutet mot mutorFoto: Pressbild Institutet mot mutor
Kommunstyrelsens ordförande i Öckerö, Arne Lernhag (till vänster), provåker elfärjan som hans tennispartner arbetat fram i en miljonuppgörelse med kommunen. Foto: HENRIK JANSSON / HENRIK JANSSON GT/EXPRESSEN
Öckerö kommun skakas av fler skandalerFoto: Öckerö komm
1 / 7

Miljonuppdraget att fixa Öckerö kommuns färjetrafik gick till kommunstyrelsens ordförandes mångårige tennispartner.

Utan upphandling och utan skriftligt avtal.

Ordföranden Arne Lernhag (M) röstade själv igenom uppdraget.

– Jag är inte jävig bara för att jag är bekant med en person, inte ens om jag spelar tennis med honom, säger Lernhag.

Den 11 oktober 2014 vinner kommunstyrelsens ordförande på Öckerö, Arne Lernhag (M), dubbeln tillsammans med sin mångårige tennispartner från Hönö, Stanley Olsson. 

Matchen vinner de i två raka set: 6–3, 6–2.

Arne Lernhag och konsulten Stanley Olsson är ett återkommande och framgångsrikt par på tennisplanen.

Det visar de många matchreferaten hos Svenska tennisförbundet.

De har också under de senaste åren suttit i styrelsen tillsammans för Hönö tennisklubb och båda lett den lokala Rotaryklubben på öarna. 2009/2010 var Arne Lernhag president i Rotary som han själv var med och grundade, 2013/2014 hans tennispartner Stanley Olsson.

– Ja, jag känner jättemånga på öarna, och bland annat känner jag Stanley. Bland annat spelar vi tennis ihop ett par timmar i veckan. Det är det, säger Arne Lernhag apropå relationen till vännen.

Kommunstyrelsens ordförande på Öckerö, Arne Lernhag (M), var med och anlitade sin egen tennispartner för miljonuppdraget inom färjetrafiken.Foto: Henrik Jansson

 

LÄS MER: Uppdrag åt tennispartner kan vara lagbrott 

Uppdrag för 1,4 miljoner kronor

Men det är inte bara på tennisplanen eller i Rotaryklubben som Arne Lernhag och Stanley Olsson möts och samarbetar.

Sedan hösten 2014 har Stanley Olssons konsultfirma Costumer Selection AB anlitats av Öckerö kommun för genomförda och planerade uppdrag värda närmare 1,4 miljoner kronor. 

Den stora merparten av den summan kan knytas till ett projekt om färjetrafikens framtid på Öckerö där Arne Lernhag själv sitter i styrgruppen och varit med om att besluta om att anlita sin egen vän och tennispartner för uppdraget.

Fram till slutet av 2018 kan nu tennispartnern, genom sitt bolag, fakturera kommunen över en miljon kronor bara i färjeprojektet – och det har skett helt utan upphandling och alla ekonomiska överenskommelser har varit muntliga. 

Först två och ett halvt år in i projektet – då GT begärde ut avtalet med konsultfirman – sattes den ursprungligen muntliga överenskommelsen på pränt. 

Då hade tennispartnern redan fakturerat kommunen över 700 000 kronor.

Arne Lernhag (M) skyller på tjänstemännen.Foto: Sven Lindwall

Stanley var intresserad

Och enligt Arne Lernhag själv inleddes allt genom en kontakt mellan tennispartnern Stanley Olsson och honom personligen, någon gång under 2014. 

– Stanley nämnde för mig att han var intresserad av att göra ett projekt. Och då hänvisade jag honom till kommunchefen, berättar Arne Lernhag.

Det är en bild som också Stanley Olsson bekräftar. Han började arbeta mer eller mindre omedelbart och kunde redan innan politikerna fick chans att ta ställning till förslaget skicka in två fakturor för genomförda konsulttjänster i projektet på 64 000 kronor. 

 

LÄS MER: En lång serie skandaler i Öckerö kommun 

 

Den 16 september 2014 fattar kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att anlita honom. En dryg månad senare går förslaget också igenom i kommunstyrelsen som helhet. 

Arne Lernhag som vann dubbeln tillsammans tennispartnern några dagar före kommunstyrelsens beslut – röstar för. Det gör han i båda instanserna.

– Jag är inte jävig bara för att jag är bekant med en person, inte ens om jag spelar tennis med honom, säger Arne Lernhag.

Kan vara jävig

Men alla är inte lika övertygade. I en handbok om jäv och mutor som regeringskansliet förra året tog fram åt anställda och ledare inom offentlig verksamhet beskrivs hur en person som är "vän eller ovän med någon som är part eller har intressen i ärendet", kan betraktas som jävig.

– Vänskapsförhållanden eller ovänskap kan utgöra så kallad delikatessjäv i lagens bemärkelse, säger Nathali Phalén, generalsekreterare vid Institutet mot mutor.

Natali PhalénFoto: Pressbild

Hon vill inte kommentera det enskilda fallet, men på ett mer allmänt plan säger hon att en förtroendevald ska ta ett steg åt sidan och inte delta i beslut i fall då förtroendet och objektiviteten i beslutsfattandet riskerar skadas.

Uppenbara vänskapsband hör till sådant som kan falla under jävsbestämmelserna. 

– Ur ett förtroendehänseende finns det ofta skäl att hålla sig helt från beslutsfattande i förhållande till en vän eller ovän, säger Nathali Phalén.

För att motverka att personliga kontakter eller andra ovidkommande skäl ska påverka vilka företag kommuner och andra skattefinansierade verksamheter anlitar finns ett strikt regelverk – Lagen om offentlig upphandling.

 

LÄS MER: Sparkad chef får dubbel lön efter jobbet på Öckerö 

 

Lagen ska se till att skattebetalarna får största möjliga valuta för de pengar som används vid olika typer av inköp.

Bröt mot lagen – Inga tillfrågades

GT:s granskning visar att Öckerö kommun inte någon gång upphandlat uppdraget med kommunstyrelseordförandens tennispartners bolag. Varken i färjeprojektet eller annars.

Kommunen har inte heller följt lagens bestämmelser om att alla uppdrag värda mer än 100 000 kronor ska dokumenteras strikt. Bland annat ska det gå att i efterhand följa vilka andra bolag som tillfrågats för uppdraget, det totala värdet på uppdraget, uppdragets längd och varför just, i det här fallet, kommunstyrelsens tennispartners bolag valts ut.

Men inga andra bolag tillfrågades.

Stanley Olsson är mycket nöjd med uppbackningen han fått från kommunledningen i färjeprojektet. Det som började som ett samarbete mellan enbart honom och den egna kommunen har växt och han har nu en fot in i ett större samarbete som nu också inbegriper Göteborgs stads trafikkontor och Trafikverkets färjerederi.

Och han menar att det inte hade varit möjligt utan kommunens och särskilt Arne Lernhags engagemang i frågan. 

 

Först i kommunstyrelsens arbetsutskott, sedan i själva kommunstyrelsen röstade Arne Lernhag (M) för projektet med sin egen tennispartner.Foto: GT

"Hundra procent back up och support"

– Jag har haft hundra procent "back up" och "support" från Öckerö kommuns tjänstemän och politiker, säger Stanley Olsson som också bekräftar relationen till kommunstyrelsens ordförande på bland annat tennisplanen.

Vi återkommer till kommunstyrelsens ordförande Arne Lernhag själv och frågar honom om det inte är särskilt viktigt att hålla sig till lagar och regler i de fall han är med och anlitar en bekant för kommunens räkning. 

– Jag tycker att det är jätteviktigt med avtal. Och nu finns det ett avtal. Jag kan inte svara riktigt på varför det fördröjdes, men det var avsikten då beslutet togs givetvis, att avtal skulle skrivas, säger Arne Lernhag och skyller på tjänstemännen som skulle sköta själva avtalsskrivandet.

Från tjänstemännens sida medger man nu brister som innebär att kommunen kan ha brutit mot lagen i flera avseenden. Förutom att dokumentationsplikten inte följdes är värdet på uppdraget blev långt över gränsen för då en formell upphandling inte behöver ske. 

Enligt kommunen har tjänstemännen, till nu, missat en stor och uppmärksammad lagändring som trädde i kraft för tre år sedan.

Flera stora uppdrag

Hittills har kommunen fakturerats och ingått avtal om kostnader i färjeprojektet på över 1,1 miljoner kronor – 932 000 kronor exklusive moms. Samtidigt pågår ett sidoprojekt om färjetrafiken där också Stanley Olssons konsultbolag anlitades. Det rör en så kallade förstudie om nya färjor till Öckerö värt 144 000 kronor exklusive moms. 

En "spin off" på färjeprojektet, enligt Stanley Olsson själv.

Inte heller den upphandlingen har dokumenterats enligt lagens dokumentationsplikt, uppger Öckerö kommun. Inga andra bolag tillfrågades heller utom det som drivs av kommunstyrelseordförandens tennispartner. 

Däremot skrevs den gången ett skriftligt avtal.

Öckerö kan bryta mot lagen

1. Ingen upphandling

Enligt lag ska kommuners inköp upphandlas enligt strikta regler för att till exempel undvika att vänskapskorruption påverkar vem som anlitas av en kommun. Större inköp över en dryg halv miljon kronor ska utannonseras och flera bolag måste som huvudregel ges chansen att lämna anbud. Det gäller inköp av betydligt mindre storlek än de som Öckerö kommun gjort från kommunstyrelsens ordförandes tennispartner. Men någon upphandling gjordes aldrig.

2. Inget skriftligt avtal

Kommuners verksamheter, överenskommelser och inköp ska gå att följa i efterhand. För att det ska vara möjligt krävs att bland annat större inköp dokumenteras och går att följa. I det här fallet var hela den ekonomiska uppgörelsen muntlig under två och ett halv års tid. Vem som förhandlat om timkostnaden för konsulten är oklart.

3. Ingen dokumentation

Enligt lag ska alla inköp över 100 000 kronor dokumenteras i en kommun. Där ska framgå varför just det bolaget anlitades, värdet på hela beställningen och uppdragets längd, vilka andra bolag som tillfrågats med mera. Inget av detta gjordes. 

4. Möjligt jäv

I regeringskansliets egen handbok om jäv och mutor beskrivs hur en person som är "vän eller ovän med någon som är part eller har intressen i ärendet", kan betraktas som jävig. Det rör sig om så kallat delikatessjäv och regleras i lag.

Ett färjeprojekt för miljoner

Färjeprojektet syftar till att få fram nya och energieffektivare personfärjor för Öckerö kommun. Bland annat har politiker och tjänstemän från Öckerö kommun tittat på eldrivna färjor i norska Bergen och haft möten med Trafikverkets färjerederi om de nya färjorna.

I maj visades en eldriven färja upp i Öckerö hamn och på andra platser i kommunen. Konsulten Stanley Olsson har anlitats för att leda projektet. Enligt det senaste avtalet ska kostnaderna för honom fördelas mellan Öckerö kommun (40 %), Trafikverkets färjerederi (40 %) och Göteborgs stad (20 %).

Värdet på uppdraget är på minst 932 000 kronor exklusive moms. Med sidouppdraget att göra en förstudie om den framtida färjetrafiken landar värdet på 1 076 000 kronor exklusive moms.