Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Kommuntoppen skippar möten – för extraknäcken

David Lega.
Foto: KD GÖTEBORG
Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Gabriella Nässén, chef för förvaltningsstaben vid Stadsledningskontoret i Göteborg
Foto: Julia Sjöberg

Toppolitikern David Lega, KD, har aktivt valt bort möten som ingår i heltidsuppdraget som kommunalråd för välbetalda extraknäck.

I oktober fick han 33 950 kronor för en föreläsning i Mjölby - medan kommunalrådskollegerna satt i möte i Göteborg.

GT:s granskning visar att David Lega vid flera tillfällen på samma vis fått både arvodet som kommunalråd och extra inkomster till sitt bolag. 

– Varenda dag är en prioritering, säger David Lega.

David Lega är en av Kristdemokraternas stora profiler. Han sitter i partiets verkställande utskott på riksnivå och är partiets gruppledare i Göteborg. 

Han är också sedan många år en väl anlitad och uppskattad föreläsare, en verksamhet han driver vid sidan av heltidsuppdraget som kommunalråd med 62 775 kronor i månaden.

Under de första sex åren som kommunalråd har hans bolag David Lega AB omsatt drygt 2,2 miljoner kronor. Bara under 2016 fick bolaget in 347 000 kronor, enligt David Lega själv till övervägande del från föreläsningar. 


Skippar kommunmöten för sidouppdragen

Att ha sidoinkomster är inte David Lega ensam om. Inte heller är han ensam om att driva företag samtidigt som han är engagerad politiker.

Men vi kan avslöja att David Lega flera gånger de senaste åren valt att aktivt välja bort möten och uppdrag som ingår i hans uppdrag som heltidsarvoderat kommunalråd för välbetalda uppdrag i det egna bolaget. 


LÄS MER: M-toppen Maria Rydéns privata lyxresor på arbetstid – ”Jätte-jätte-jättekonstigt” 


Några exempel i närtid:

● I oktober 2016 lämnade David Lega återbud för ett möte med kommunstyrelsen där bland annat allianspartiernas hjärtefråga om valfrihetssystemet LOV diskuterades. 

I stället åkte Lega till Norrköping för en föreläsning i Mässhallarna som han senare genom en talarförmedling fakturerade Norrköpings kommun 32 500 kronor inklusive moms.


● Ett år senare, i oktober 2017, dök David Lega inte upp på kommunstyrelsens arbetsutskotts möte, ett möte där de närvarande politikerna fattade beslut om lönen till Legas egen politiska sekreterare. Andra frågor på dagordningen var den stora omorganisationen av skolan i Göteborg och utvecklingen av evenemangsområdet i staden. 

David Lega satt i stället i en bil till Mjölby för att föreläsa för kommunens företagarcentrum. En föreläsning han senare fakturerade kommunen 33 950 kronor inklusive moms.


LÄS MER: Skattebetalarna står för GU-rektorns 60-årsfest 


David Lega valdes in i kommunfullmäktige Göteborg 2010 och är Kristdemokraternas gruppledare.
Foto: ANDERS YLANDER / GT/EXPRESSEN

Lämnar återbud för nya uppdrag

Och nu på onsdag är det dags igen. Då har David Lega lämnat återbud till ett beredningsmöte med kommunstyrelsen till förmån för ett uppdrag genom det egna bolaget som han, enligt egen utsago, kommer fakturera i efterhand. 

– På onsdag väljer jag att åka upp och träffa simlärare från hela Sverige. För simlärarförbundet. Då prioriterar jag det framför ett beredningsmöte, för att jag tycker att det är rätt beslut att ta. 

Beredningsmötena har sällan beslutspunkter, men för den som vill påverka tjänstemännens förslag till beslut i ett tidigt skede är det inga obetydliga möten. De är också del av kommunstyrelsens så kallade uppsiktsplikt. 

En av punkterna på onsdagen handlar om kommunens arbete mot antisemitism, en fråga David Lega varit särskilt engagerad i under det senaste året efter brandattacken mot Göteborgs synagoga och nazistiska Nordiska motståndsrörelsens demonstrationer under hösten.


LÄS MER: Toppolitikern tog omväg med flyget – fick extra bonuspoäng 


– Det är en informationspunkt. I och med att mina medarbetare går på mötet får jag  den informationen och bilderna direkt efteråt, säger David Lega och uppger att dagordningen sätts ofta kort inpå för den typen av möten och att han bokades upp som föredragshållare långt tidigare.


Gabriella Nässén, chef för förvaltningsstaben vid Göteborgs stadsledningskontor.
Foto: JULIA SJÖBERG

David Lega: "Några gånger per mandatperiod"

Hela omfattningen av David Legas föreläsningsverksamhet är svår att få grepp om i efterhand. Många uppdrag är fakturerade genom talarförmedlingar, de flesta föreläsningar har hållits för privata aktörer utan insyn, men vi har funnit flera tillfällen från i vart fall 2013 och framåt där David Lega valt bort möten som ingår i hans heltidsuppdrag som kommunalråd för att i stället ta föreläsningar där betalningen går in i det egna bolaget. 

– Jag kan inte säga exakt hur många gånger de här åtta åren, det har varit några gånger per mandatperiod kanske. Jag har ingen siffra på det, säger David Lega.

Och det är en plusaffär för honom.

Kommunstyrelsens olika möten, möten i kommunstyrelsens arbetsutskott och personalutskott, skiljer sig från de flesta andra kommunala möten genom att de enligt arvodesreglerna anses ingå i "heltidslönen" som kommunalråd. En konsekvens av det är att just den typen av möten inte heller innebär något avbräck ekonomiskt för det kommunalråd som uteblir av någon anledning.


LÄS MER: Svävar på förtroendet för kritiserade V-toppen 


En prioritering

David Lega säger att pengarna han fått in i bolaget under mandatperioden förbrukats för att hålla bolaget levande, men i praktiken vilande under tiden han engagerar sig politiskt. Någon lön eller vinst har inte heller betalats ut från bolaget visar en genomgång av årsredovisningarna.

– Jag vill inte vara livstidspolitiker, jag måste hålla i gång mitt företag om jag ska ha någonting att falla tillbaka på. Det är den avvägningen som jag har gjort. 

Men här väljer du aktivt bort möten som ingår i ditt heltidsarvoderade uppdrag för att ta de här privata föreläsningsuppdragen. 

– Ja, den prioriteringen gjorde jag den här dagen.

På frågan om det inte kan framstå som stötande att han med en heltidsarvodering som kommunalråd på 62 775 kronor i månaden väljer bort möten som ingår i det uppdraget för att fakturera extra sidoinkomster till sitt privata bolag, säger David Lega att det också handlar om att träffa människor och företagare på ett annat sätt:

– Det handlar om att upprätthålla relationen till näringslivet och företagskommunerna. Och alla dessa tycker jag går väl ihop med mitt uppdrag. Har man det här uppdraget så händer det ibland att man prioriterar bort möten.

Men här prioriterar du ju inte bort möten för annan politisk verksamhet. Du väljer aktivt bort möten som ingår i ditt heltidsarvoderade uppdrag för att ta föreläsningar i din privata näringsverksamhet. 

– Ja, men jag når människor. Både inom företag och företagande, rörelsehindrade, ledarskap, värderingar och värdegrund. Det är precis vad jag jobbar med. 

Du når människor, men så skickar du en faktura efteråt?

– Ja, det är viktigt att hålla i gång mitt företag så att det funkar och relationen jag har.

Finns ingen reglering av arbetstiden

David Lega är noga med att lyfta fram att han totalt sett arbetar mer än heltid som kommunalråd även om han då och då väljer bort möten för andra uppdrag. 

Han säger också att han aldrig fakturerat för föreläsningar han gjort för Göteborgs kommun.

Gabriella Nässén är chef för förvaltningsstaben vid Stadsledningskontoret i Göteborg. Hon uttalar sig enbart på ett generellt plan utifrån de bestämmelser som finns: Kommunalråden är heltidssysselsatta förtroendevalda. Men det finns ingen reglering av deras arbetstid.

– Det finns ingen reglering av arbetstiden som för en vanlig medarbetare. Man har ett förtroendeuppdrag som är ett heltidsuppdrag, men det är inte reglerat i timmar, säger Gabriella Nässén. 

Hypotetiskt sett skulle ett kommunalråd kunna kvitta arbetstiden mot privata åtaganden genom att ta ut semester. 

Något sådant har inte skett i David Legas fall. 

– Jag skulle ha kunnat ta semester de timmarna, men eftersom jag inte hade någon närvaroplikt och jobbar hela vägen dit och hela vägen hem så blev det ändå mer, säger han. 

Utöver kommunalrådsarvodet har David Lega, liksom många andra av Göteborgs kommunalråd, också andra politiska arvoden.


Framgångssagan David Lega

David Lega föddes med en förlamning i armarna och avsaknad av muskler i båda benen.
Påståenden till trots från läkare om han troligen aldrig ens skulle kunna sitta upprätt har han med hjälp av träning och stark vilja kommit långt.

Han var under 90-talet fram till år 2000 en framgångsrik handikappidrottare inom simning. Bland annat slog han 14 världsrekord, varav han fortfarande innehar flera. 

Efter simningen inledde David Lega en föreläsningskarriär där han bland annat utgick ifrån sig själv och sitt liv. Han var under flera år en av landets mest anlitade föreläsare.

2010 kandiderade han till kommunfullmäktige för Kristdemokraterna och är sedan 1 januari 2011 partiets kommunalråd i Göteborg. Under ett par år var han också andre vice ordförande i Kristdemokraternas partistyrelse. I dag sitter han kvar i partistyrelsen och verkställande utskottet. Han är också partiets gruppledare och kommunalråd i Göteborg.