Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Kommunpolitikern fuskade på demokratikursen – stängs av

Fler jobb, ville kommunfullmäktigeledamoten Alma Handzar se då hon i valrörelsen 2014 kampanjade för sitt parti Socialdemokraterna i Göteborg.
Foto: ANDERS YLANDER
Kommunpolitikern stängs av från sina statsvetarstudier vid Göteborgs universitet.
Foto: PER WISSING
Disciplinnämnden vid Göteborgs universitet var enig i sitt beslut
Foto: GT

Kommunfullmäktigeledamoten Alma Handzar (S) stängs av från alla studier vid Göteborgs universitet.

Orsaken: Universitetets disciplinnämnd har konstaterat att hon under våren fuskat under kursen "Demokrati i teori och praktik".

– Jag har varit slarvig, säger Alma Handzar som två veckor efter beslutet fortsatte företräda sitt parti i utbildningsfrågan.

Alma Handzar har flera tunga uppdrag för Socialdemokraterna i Göteborg. Hon är bland annat ledamot av kommunfullmäktige, kommunens högsta direktvalda organ, och sitter i Angereds stadsdelsnämnd.

Dessutom ingår hon i partiets distriktsstyrelse i Göteborg och har tilldelats Socialdemokraternas stipendium till Ernst Wigforss minne. 

Men när höstterminen vid Göteborgs universitet snart inleds kommer inte Alma Handzar vara på plats. Hon är avstängd från alla studier efter att universitetets disciplinnämnd konstaterat att hon fuskat, med disciplinnämndens ord försökt vilseleda, "genom att presentera annans text såsom sin egen".


LÄS MER: Alma Handzar (S) informerade aldrig partiet - "Klart det påverkar förtroendet"


Slående likheter med annans text

Enligt nämnden har delar av hemtentan i den fristående kursen "Demokrati i teori och praktik" slående likheter med vad en annan student lämnat in tidigare. 

Och två veckor efter beslutet om avstängning företrädde Alma Handzar sitt parti i kommunfullmäktiges stora budgetdebatt - där hon talade på temat utbildning åt barn och unga.

Alma Handzar säger själv att det rör sig om slarv. Att hon av misstag, efter 24 timmars tentaskrivande mitt i natten, lämnat in ett arbetsdokument i stället för den slutgiltiga versionen av tentan.

I arbetsdokumentet fanns längre textdelar som också andra skrivit, enligt henne.


LÄS MER: Kommuntoppens tennispartner fick miljonuppdrag – utreds 


Två veckor efter avstängningen från Göteborgs universitet företräder Alma Handzar (S) sitt parti i den stora budgetdebatten där hon just talade på temat barn och ungas utbildning.
Foto: Göteborgs stad

– I och med att det skickades in blir det plagiat. Självklart förstår jag att Disciplinnämnden reagerar och det ska de ju göra. Men det var verkligen inte min avsikt och jag har aldrig varit med om det tidigare, säger Alma Handzar och beskriver beskedet om att hon utreddes som chockartat.

Hur kan det påverka förtroendet för dig som förtroendevald politiker?

– Det är så klart jättetråkigt att jag varit slarvig och inte sett att jag skickat in fel dokument, men det får ju andra avgöra. Det kan inte jag svara på. Hoppas bara att det finns förståelse för att det ibland kan bli fel.

Du är kommunpolitiker och det du fälls för i disciplinnämnden är att fuska i en demokratikurs. Hur ser du på det?

– Det är det här arbetssättet jag har oavsett vilken kurs jag pluggar eller har pluggat. Men jag har aldrig varit med om något liknande tidigare, att jag gjort det misstaget och skickat in fel, säger Alma Handzar.

Göteborgs universitet
Foto: PER WISSING

"Tolereras ingenstans i samhället"

Det var Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet som gick vidare med en anmälan till disciplinnämnden. "Det av Alma Handzar inlämnade svaret ... uppvisar stora likheter i struktur och innehåll med ett svar skrivet av en annan student vid en tidigare tentamen", skriver disciplinnämnden.

Kursansvarig lärare för Demokrati i teori och praktik Jacob Sohlberg säger att Handzars hemtenta fastnade i datasystemet Urkund, ett textsökningsprogram som scannar av inkomna tentor och avhandlingar mot tidigare studenters arbeten och texter på internet. 


LÄS MER: M-politikerns skattesmäll – får betala båtplatsen själv 


– Det fanns tre olika frågor i den här tentan och i en av frågorna uppmärksammades det att svaret liknade väldigt mycket ett tidigare inlämnat svar, säger Jacob Sohlberg.

Hur ser du på att det förekommer fusk av den här typen?

– Svaret är väl ganska givet. Det är inte bra, det är inget vi tolererar någonstans i samhället.

Beslutet om avstängning fattades den 2 juni. Alma Handzar hade därefter, om hon var missnöjd med beslutet, tre veckor på sig att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. 

Någon sådan överklagan har inte kommit in, enligt Förvaltningsrätten.

Portas från Göteborgs universitet

Enligt Disciplinnämndens beslut måste Alma Handzar "ha varit medveten om reglerna och att hennes beteende inte stod i överensstämmelse med dessa". Något annat än avstängning kan därför inte vara aktuellt, enligt disciplinnämnden, som beslutar att Alma Handzar under sex veckor, från den 28 augusti till den 9 oktober, inte får delta i undervisning, laborationer eller annat arbete inom ramen för utbildningen vid Göteborgs universitet. Hon får inte heller, enligt beslutet, vistas i universitets undervisningslokaler.

Ann-Marie Ekengren är utbildningsansvarig på Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. 

Enligt henne har antalet fall av fusk och plagiat ökat under de senaste åren.

– Min bild sträcker sig bara två år tillbaka i tiden, sedan jag började på den här posten, och det är den känslan jag har efter att ha jobbat med de här frågorna. Och även de som arbetat med detta tillbaka säger att det är en ökande trend, säger Ann-Marie Ekengren.

Både nationell statistik från Universitetskanslerämbetet, UKÄ, och lokal statistik visar på en ökning av disciplinärenden.

Göteborgs universitet informerar alla sina studenter och anställda om fuskets allvar. "Vilseledande vid examination, eller enkelt uttryckt fusk, är oacceptabelt på alla kurser på universitetet", skriver går det att läsa i en av många informationstexter.

GT söker kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S).


Fusk leder till avstängning

Vid alla högskolor och universitet i landet ska det finnas en disciplinnämnd som avgör frågor där studenters olämpliga beteende kan behandlas.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot studenter som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov, hemtentor och liknande; mot de studenter som stör verksamheten eller utsätter annan student eller anställd vid högskolan för trakasserier eller sexuella trakasserier.

De disciplinära åtgärder som kan förekomma är varning eller avstängning.

Som längst kan en student stängas av i sex månader.

Disciplinnämndens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten, senast tre veckor efter beslutet.