Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Kommunens miss: föräldrar kan slippa förskoleavgift

OBS! Genrebild. Foto: Daniel Olsson / Daniel Olsson

Föräldrar kan slippa förskoleavgift efter en miss från kommunen.

I juli månad, som nu också är avgiftsbelagd för förskolebarn i Göteborg, kom det ingen faktura – och det är inte heller säkert att det kommer hända, skriver Göteborgs-Posten. 

När alliansens budget gick igenom i höstas blev det klart att även juli månad skulle vara avgiftsbelagd för förskolebarn i Göteborg. Tidigare har föräldrar med barn i förskolan varit befriade från avgift under juli månad.

Trots beslutet kom det inte någon faktura till föräldrarna under juli. Politikerna i förskolenämndens ledning i Göteborg blev varse om detta förra veckan. Men de har inte hunnit utreda orsaken ännu på grund av semester.

– Vi håller på att utreda vad som hänt, så jag har inte så mycket fakta om hur det kunnat ske eller hur vi ska gå vidare i nästa läge, säger Elisabet Nord, förskoledirektör i Göteborgs stad till tidningen.

Kan bli dubbla fakturor

Elisabet Nord menar också på att det kan komma att bli dubbla fakturor i augusti. Men det är inte alls säkert att Göteborgs stad kan ta ut någon avgift för juli månad. Anledningen är att det står fel i de handlingar som låg på bordet är kommunfullmäktige fattade det formella beslutet, skriver GP.

I bilagan som tidningen tagit del av står det: 

”Avgift betalas från den dag platsen står till förfogande. Juli månad är avgiftsfri.”

Enligt Anneli Rhedin (M), ordförande i förskolenämnden, är det den skrivningen som gjort att förskoleförvaltningen inte skickat ut några fakturor för juli månad.

– Det har blivit fel och av den anledningen vet jag inte om det går att ta ut avgift för juli. Juristerna håller på och tittar på det, säger Anneli Rhedin till tidningen.