Kommunen bötfäller sig själv: ”Mänskliga faktorn”

Orrspelsgatans förskola.
Mikael Bjelkemyr är ekonomichef i stadsdelen Centrum.
Foto: Göteborgs stad

Bara ett par veckor efter att den nya kommunala förskolan på Orrspelsgatan i centrala Göteborg slog upp portarna kom stadens miljöförvaltning på besök.

Nu ska den kommunala förskolan, ytterst stadsdelen, betala kommunen 40 000 kronor för ett kök man missat anmäla. 

– Det är den mänskliga faktorn, säger stadsdelen centrums ekonomichef Mikael Bjelkemyr.

Förskolan på Orrspelsgatan öppnades den 25 februari. Redan den 6 mars kom kommunens miljöförvaltning på besök och fann då ett kök som inte hade anmälts till kommunen.

All livsmedelsverksamhet måste registreras hos Miljöförvaltningen i god tid innan den startar. Varför kommunen nu bötfäller sin egen stadsdel, Centrum, med en sanktionsavgift på 40 000 kronor. 

Medgav i mejl

I ett mejl till Miljöförvaltningen medger den ansvarige chefen att man gjort ett misstag. 

”Ett rent misstag av mig att jag inte i tid har inkommit med en anmälan”, skriver chefen och förklarar: 

”Det har varit olika datum när förskolan ska öppnas. Jag har missat att informera om att köket måste registreras i god tid före påbörjande av livsmedelsverksamhet.”  

Bjelkemyr: ”Ett misstag”

Förskolan öppnades 25 februari med ett fåtal barn och köket är nu anmäld till Miljöförvaltningen sedan 12 mars. Enligt handlingarna hos Miljöförvaltningen har förskolan i dag två tillagningskök. Båda godkända. 

– Det jag fått berättat för mig är att det rörde sig om misstag, att man skickade in en förklaring och sedan registrerade köket, säger stadsdelen Centrums ekonomichef Mikael Bjelkemyr och beskriver det hela som ett fel som kan föras till ”den mänskliga faktorn”. 

En kostnad för stadsdelen

Sedan förra sommaren är förskolorna i Göteborg organiserade i en egen förvaltning, Förskoleförvaltningen. Men måltidsverksamheten och därmed ansvaret för kök och måltider ligger fortfarande kvar på stadsdelarna. 

Enligt Mikael Bjelkemyr belastar inte missen heller förskoleverksamheten. 

Pengarna till sanktionsavgiften på 40 000 kronor tas i stället från stadsdelen Centrums totala budget.