Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Kommunalråd grävde upp fornlämning

Bo Carlsson har varit aktiv i kommunpolitiken sedan 1976. Nu anmäls han av länsstyrelsen för brott mot kulturmiljölagen.
Foto: Centerpartiet Norra Älvsborg, centerpartiet.se
Filmen påstås visa platsen efter grävskopans framfart
Foto: Skärmdump
Filmen påstås visa platsen efter grävskopans framfart.
Foto: PRIVAT
Filmen påstås visa platsen efter grävskopans framfart.
Foto: Skärmdump

Den centerpartistiske toppolitikern Bo Carlsson anklagas för att med grävmaskin förstört 120 kvadratmeter av en fornlämning med anor tillbaka till medeltiden.  
Nu går länsstyrelsen vidare med en polisanmälan om brott mot kulturmiljölagen.  
– En storm i ett vattenglas, säger kommunalrådet i Vänersborg om skadorna som beskrivs som oåterkalleliga. 

Det var efter ett tips från allmänheten som länsstyrelsen i Västra Götaland häromveckan inspekterade resterna av en fornlämning i utkanten av en lantbruksfastighet som ägs av kommunstyrelsens andre vice ordförande i Vänersborg, Bo Carlsson (C). 

Enligt handläggaren på länsstyrelsen har en fornlämning med anor från medeltiden fått "oåterkalleliga skador" då kommunalrådet med grävmaskin grävt sig in i stora delar av det skyddade området.

Fornlämningen är en bytomt med rester från ett hus, en källare och annat som staten bedömt som en del av vårt skyddsvärda kulturarv. 

– Det är en fornlämning som har varit känt sedan länge, det rör sig om bebyggelse som funnits sedan medeltiden fram till 1800-talet, säger Niklas Ytterberg, ansvarig handläggare på länsstyrelsen.

På riksantikvarieämbetets hemsida är det omdiskuterade området angett med ett R i runskrift, den kända symbolen för en fast fornlämning.
Foto: Lantmäteriet och Riksantikvarieämbetet

Kommunalrådet kommer polisanmälas

Han arbetar just nu med en polisanmälan om brott mot kulturmiljölagen som ska färdigställas och skickas in till polisen de närmaste dagarna. 

– Det är någon gång i år som fastighetsägaren har tagit dit grävmaskiner och grävt i fornläggningen utan tillstånd och även kört i väg jordmassor från fornlämningen, säger Niklas Ytterberg.


LÄS MER: Hög chef fick sparken – med miljonfallskärm 


Enligt en tjänsteanteckning från länsstyrelsens besök hos politikern ska Bo Carlsson ha medgett att han kände till att det fanns en fornlämning på platsen och även att hans pappa för många år sedan sagt att där funnits en gammal ryggåsstuga. 

Och skälet för att gräva och schakta bort jordmassor skulle, enligt tjänsteanteckningen, ha varit att undersöka om det verkligen fanns någon fornlämning på platsen. 

Och det gjorde det inte – enligt Centerpolitikern. 

– Syftet har varit att underlätta lantbruket och plöja. Men det blir inte mer rätt för det, säger Niklas Ytterberg.

"En storm i ett vattenglas"

Bo Carlsson själv, som förutom kommunalrådsposten och platsen som andre vice ordförande i kommunstyrelsen i Vänersborg också är gruppledare för Centerpartiet tillika partiets lokala ordförande, beskriver det hela som en "storm i ett vattenglas".   

– Vi skulle känna om det var något i marken. Det ligger i anslutning till jordbruksmark. Vi var inte djupt nere, vi kände bara med spetsen med grävmaskinen om det fanns något. Det gjorde det inte. Därmed lät vi saken bero, säger Bo Carlsson.

Han hävdar att det rör sig om 70 kvadratmeter som grävts upp. Länsstyrelsens handläggare anger ett nästan dubbelt så stort område. 

En film som GT tagit del av och som ska visa området visar hur den uppgrävda fornlämningen med anor från medeltiden nu ser ut som en mycket illa plöjd åker.

Marken som tvisten nu rör har varit i Bo Carlssons bondesläkt i generationer. Trots vad länsstyrelsen uppger säger Bo Carlsson nu att han inte kände till att det han grävde i var en fornlämning.

Du har ju bott länge på området? Borde du inte känt till att det var en fornlämning?

– Om du kallar detta fornlämning. Det är det ju inte. Fornlämningar ser man ju normalt spår efter. Det finns ett område där ute där man tydligt ser spår efter en gammal jordkällare. Men här syntes ingenting. 

Bo Carlsson säger att han inte är orolig för polisanmälan.

– Det är bra om frågan blir utredd en gång för alla, säger han.

– Att det var något jag inte fick röra hade jag inte en tanke på. I samma område har både ett statligt verk och ett statligt bolag grävt. 

Ett brott som kan ge fängelse

Men för Niklas Ytterberg, handläggaren på länsstyrelsen, är frågan om vad som skett klar även om han är noga med att betona att den juridiska delen av ansvaret måste överlämnas till polis och åklagare att bedöma.   

– Det är oåterkalleligt, har man gjort ett ingrepp så kan man inte ställa tillbaka och komma till rätta med det. Blir han fälld för detta blir det böter eller fängelse. Men jag har ingen åsikt i just det här fallet hur det kommer att hanteras eller hur allvarligt det är ur juridisk synpunkt.


Fakta: Fornlämningar

För att en lämning ska vara automatiskt skyddad enligt kulturmiljölagen ska det röra sig om en lämning efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergiven. Lämningen behöver dessutom ha tillkommit före år 1850.

Men det finns också möjligheter för länsstyrelser att besluta om att fornlämningsförklara även yngre lämningar om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde.

Den som förstör eller gör ingrepp mot en fornlämning utan tillstånd kan dömas för brott mot kulturmiljölagen till böter eller i särskilt allvarliga fall också till fängelse.