Kommunal chef på dubbla stolar – utreds

Relationen mellan en vd för ett konsultbolag och en chef vid Angereds stadsdelsförvaltning utreds nu av kommunen.
Foto: Nora Lorek
Chefen är ansvarig för inköp från konsultbolaget på 689000 kronor.
Foto: GÖTEBORGS STAD
“Alla misstankar ska utredas", säger stadsdelsdirektören i Angered, Marianne Olsson och välkomnar utredningen.
Foto: Peter Svenson/GÖTEBORGS STAD
Fakturan som chefen ansvarar för är på nästan 700000 kronor.
Angereds stadsdelsförvaltning
Foto: Nora Lorek

Ena dagen förhandlade chefen med konsultbolaget om nya inköp till kommunen.

Andra dagen hjälpte hon bolaget med marknadsföringen.

Nu utreds chefen vid Angereds stadsdelsförvaltning för att ha haft en allt för nära relation till konsulten som hittills i år fakturerat henne för inköp på 689 000 kronor.

– Man ger och tar från båda hållen, säger konsulten.

I förra veckan begärde GT ut mejlväxlingen mellan en chef i Angereds stadsdelsförvaltning och ett av kommunens upphandlade konsultbolag. En timme efter att mejlväxlingen lämnades ut under tisdagen skickade Göteborgs stad ut ett pressmeddelande om att en utredning inletts internt:

"Anmälan gäller att upphandlingen inte ska ha skett på rätt sätt samt att det finns en privat koppling mellan den ///chef/// som gjort upphandlingen och den konsult som anlitats".

GT kan nu avslöja att den utredda chefen anlitat konsultbolaget för utbildningar och egen stöttning under flera år och att chefen umgås med en nära anhörig till konsulten privat.


LÄS MER: Kommunens nyrenoverade hamn tål inte saltvattnet


Nu utreds chefen vid Angereds stadsdelsförvaltning för att ha haft en allt för nära relation till vd:n som hittills i år fakturerat henne för inköp på 689 000 kronor.
Foto: Nora Lorek

Även som chef i en annan västsvensk kommun ansvarade den nu utredda chefen för inköp från samma lilla konsultbolag.

"Vi har en affärsmässig relation"

– Vi har en affärsmässig relation och jag tar betalt för det jobb jag utför, säger konsulten.

Han säger att det var en nyhet för honom att relationen med chefen ifrågasatts och att en utredning pågår.

På det privata planet sträcker sig relationen, enligt konsulten, till att hans hustru och den aktuella chefen är aktiva deltagare i samma verksamhet på fritiden - en verksamhet som han också har som kund i det egna bolaget.

Men av mejlen framgår att chefen inte bara förhandlar om nya inköp från konsultbolaget - hon hjälper också bolaget med att formulera dess marknadsföring på nätet.

I juli i år skickade konsulten bolagets nya hemsida på påseende till chefens jobbmejl inom Göteborgs stad och skickade med en fråga om den går att förbättra med orden: "du blir såklart den förste som får se den".

"Misstanke om oegentligheter"

Kommunchefen svarar att hon inte tycker att han lyckats presentera "essensen" av bolaget riktigt bra i det hon får läsa, och föreslår en rad förbättringar.


LÄS MER: Politikernas London-resa - för kvarts miljon


"För spretigt och osammanhängande", skriver hon men ger också beröm för den del av hemsidan som handlar om rekrytering och konsulter: "Välskrivet, välformulerat och lagom säljande".

Hon avslutar med att de behöver träffas personligen för att bolla fler idéer: "Jag behöver också läsa och analysera mer noggrant om det ska blir riktigt bra”.

– Jag tycker inte att det känns som att vi sitter i knät på varandra, det är strikt affärsmässigt, säger konsulten om chefens råd.

– När man jobbar med affärsrelationen har man en sådan relation att man ger och tar åt båda hållen.

Stadsdelsdirektören i Angered, Marianne Olsson, säger att känslan är dubbel inför att en av hennes underordnade chefer nu utreds.

– Det är naturligtvis tråkigt att det finns en misstanke om oegentligheter. Samtidigt känns det bra att det finns en funktion i Göteborgs stad som är rustad för att utreda den här sortens misstankar, säger Marianne Olsson.

Stadsdelsdirektören i Angered, Marianne Olsson, säger att känslan är dubbel inför att en av hennes underordnade chefer nu utreds.
Foto: Peter Svenson/GÖTEBORGS STAD

Det är stadens så kallade visselblåsarfunktion som har utredningen på sitt bord och Marianne Olsson vill inte kommentera hur hon ser på misstankarna som sådana.

– Det är bra att det utreds. Alla misstankar ska utredas. Vi är jätteangelägna om att ha en korrekt hantering.


LÄS MER: Lärare slog autistisk femåring - återanställdes med högre lön


Jobbar kvar som vanligt

Enligt Marianne Olsson har inte uppgifterna lett till några förändringar vad gäller chefens position. Hon arbetar vidare med samma uppgifter som tidigare medan utredningen pågår.

– Hon jobbar kvar som vanligt, säger stadsdelsdirektören i Angered Marianne Olsson

I mejlväxlingen som GT har kunnat ta del av går det att följa hur chefen och konsulten diskuterar känsliga personalfrågor inom chefens del av förvaltningen. Kommunen har valt att inte offentliggöra alla de uppgifterna i de handlingar vi begärt ut med motiveringen att det är uppgifter som är känsliga och kan skada de inblandade om de offentliggörs.

Namn och även påståenden om anställda har strukits över med hänvisning till sekretess.

På frågan om förvaltningen utreder om chefen därmed också spritt uppgifter som inte borde vara offentliga till konsulten svarar Marianne Olsson att de ser över hur förhållandet mellan konsulten och chefen varit.

Hon utesluter inte att det kan ha ingått i konsultens uppgifter att diskutera den typen av frågor.

- Men det är en adekvat fråga du ställer, säger Marianne Olsson.

Tidigare i veckan begärde GT ut eventuella sekretessavtal knutna till konsultuppdraget, avtal som skulle kunna reglera eller helt bryta sekretessen, men förvaltningen hänvisar oss till den utredda chefen personligen för svar.

Och den aktuelle chefen har inte besvarat upprepade kontaktförsök från GT:s sida.

Konsultbolaget är upphandlat genom ett ramavtal där flera bolag ingår och har fakturerat stadsdelen för tjänster för drygt 700000 kronor hittills i år. För den absoluta merparten av de fakturerade kostnaderna, 689000 kronor, står chefen som ansvarig.