Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Kommun anmäler advokat: ”Aggressivt och hotfullt”

Göteborgs stadshus. Foto: HENRIK JANSSON
Sveriges advokatsamfund.

En Göteborgsadvokat anmäls till advokatsamfundets disciplinnämnd.

Bakom anmälan står en av stadsdelarna i Göteborgs kommun som anklagar advokaten för att vid upprepade tillfällen betett sig aggressivt och hotfullt mot personalen.

Den hotfulla situationen ska ha förstärkts av att advokaten, enligt stadsdelen, "företräder en familj med stort våldskapital".

– Vi har handläggare som mår direkt dåligt av det här, säger sektorschefen bakom anmälan.

Advokaten tillbakavisar anklagelserna.

Bakgrunden är en tvist mellan socialtjänsten i en av Göteborgs kommuns stadsdelar och en familj vars minderåriga barn har omhändertagits av myndigheterna.

Familjen ingår i ett släktbaserat nätverk som polisen tillskriver stor makt och inflytande i delar av Göteborg. Och den nu anmälde advokaten har vid flera tillfällen representerat samma familjs medlemmar, i både brottmål och mål mot kommunen. 

Vid upprepade tillfällen under några dagar i augusti beskylls advokaten för att ha betett sig "mycket aggressivt och hotfullt" i kontakterna med handläggare och en enhetschef. 

Det rör sig om två telefonsamtal och ett fysiskt möte med socialtjänsten där också familjen ska ha varit närvarande.

"En motåtgärd"

"NN tar över hela mötet ... NN upprepar ett flertal gånger att socialtjänsten ljuger och säger att socialtjänsten borde skämmas ... med pekande hand och arm."

När GT når advokaten skrattar han åt anklagelserna som han ser som "en slags motåtgärd" från kommunen, då han gått vidare och krävt en granskning av familjeärendet som han beskriver som dåligt skött.

– Man kan ju tolka saker och ting precis som man vill. Jag har naturligtvis inte varit hotfull, säger advokaten. 

Det närmaste han kan känna igen sig i är att de under mötet talade i mun på varann. Men att han skulle agerat hotfullt förnekar han bestämt. 

I anmälan skriver stadsdelen att advokaten ringde upp en enhetschef på kommunen och anklagade socialtjänsten för att ha mörkat saker i ärendet.

Upplevdes hotfullt

I slutet av samtalet ska advokaten sagt åt enhetschefen med en ton som beskrivs som obehaglig, att: "Då meddelar jag familjen att något umgänge blir det inte innan utredningen är klar".

Enligt anmälan upplevde enhetschefen uttalandet som hotfullt utifrån att advokaten "företräder en familj med stort våldskapital".  

– Den slutsatsen är ju fullständigt uppåt väggarna. Jag har aldrig nämnt någonting sådant. Det är deras egna spekulationer, säger advokaten om anklagelserna. 

Han säger samtidigt att han känner igen resonemangen från hur en analytiker vid polisens underrättelseenhet brukar beskriva familjen han representerar. 

Den sektorschef som skrivit anmälan för stadsdelens räkning säger att det har kommit att bli en arbetsmiljöfråga:

– Vi betraktar det som en arbetsmiljöfråga. Vi har handläggare som mår direkt dåligt av det här, säger sektorschefen.

 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!