Klart med prisökning av Västtrafiks biljetter

Foto: Sofie Lahtinen Carlsson / Västtrafik

Nästa år kommer Västtrafiks biljettpriser att öka med i genomsnitt 2,6 procent, vilket kollektivtrafiknämnden nu slagit fast.

– Det blev en avvägning av att vårt underskott inte ska bli större och att vi ska klara av att locka tillbaka resenärerna, säger nämndens ordförande Ulrika Frick, MP.

Kollektivtrafiknämnden, som varje år gör en justering av biljettpriserna, beslutade på torsdagen att nästa års höjning ska bli 2,6 procent, vilket GP var först med att berätta.

De nya priserna kommer att gälla från januari 2022.

Nämndens beslut gäller den genomsnittliga höjningen. Hur mycket olika biljetter ska öka i pris har Västtrafik fått i uppdrag att komma med förslag på.

Höjningen kan jämföras med tidigare års prisjusteringar där höjningarna varit 2,5 procent 2016, 2017 och 2018. För 2019 beslutades en ökning med 2,8 till 3,2 procent.

– Vi har enorma underskott eftersom vi tappat många resenärer under pandemin. Även om vi inte gör något har vi ändå ökade kostnader. För att det inte ska bli ett större underskott och för att vi samtidigt ska klara av att locka tillbaka resenärer har vi gjort en avvägning. Då landade vi på 2,6 procents höjning, säger Ulrika Frick, MP, kollektivtrafiknämndens ordförande.

Ökade personalkostnader

Det är bland annat personalkostnader som ligger bakom de ökande priserna, förklarar hon.

GT har tidigare rapporterat om att antalet resor med Västtrafik minskade med 31 procent under 2020 jämfört med året innan på grund av pandemin.

– Det har varit ett tufft år och även i år kommer pandemin ha betydande negativ påverkan på vår verksamhet, konstaterade Västtrafiks vd Lars Backström i januari.

Vid mötet på torsdagen beslutade kollektivtrafiknämnden även om en ny biljettvariant – Flexibiljetten.

– Det är steget mellan att åka på enkel biljett och med månadskort. Vi ser ett ökat behov av en sådan biljett. Många kommer att jobba hemma mer och inte åka varje dag, men ändå regelbundet. Västtrafik ska komma tillbaka med ett förslag.


Se också: