Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Kihlstedt ger upp kampen mot rättsväsendet

I dag är Lars Kihlstedt hemma igen och beredd att ta sitt fängelsestraff. För barnens skull orkar han inte hålla sig gömd längre. I går var han med i tv-programmet Uppdrag granskning från Göteborg.

GÖTEBORG. Lars Kihlstedt, 36, har i tio månader levt i exil i sitt eget land.
Nu ger han upp och kommer inom kort att lämna över sig till rättsväsendet
- Allt jag vill är att åka hem, säger han.
- Jag orkar inte mer. Jag måste ta hand om mina barn.

FAKTA

Lars Kihlstedt har överklagat till alla instanser - varav tre gånger till högsta domstolen.
Domstolen vägrar dock att ta upp hans fall.
Han har tre gånger begärt nåd hos regeringen.
Han har skrivit två öppna brev till Göran Persson.
Allt förgäves.
Han har också vänt sig till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg.
Vad som hänt är att Lars Kihlstedt lurades av sin kriminelle bror att ta emot och förvara stöldgods på sin gård i Tidaholm.
När han förstod att det var stöldgods bad han vid fler tillfällen brodern att hämta godset.
Brodern vägrade, och hotade i stället Lars Kihlstedt - som därför inte vågade göra någonting.
- Det här är inga söndagsskolegrabbar.
En av dem som var med i mitt brors gäng skar halsen av en person vid ett uppmärksammat mord i Stockholm, säger Lars Kihlstedt.
- Jag vågade helt enkelt inte ringa polisen.
Och på sätt och vis kan det vara billigare att få 30 månaders fängelse än att få halsen avskuren eller allvarliga hot mot familjen.
När polisen kom till gården blev Lars Kihlström dock glad, och berättade allt.
Det slutade med att han blev dömd till två år och sex månader.
Problemet är dock följande: Att enbart inneha något som man upptäckt är stödgods är inte olagligt.
Inte heller har man skyldighet att kontakta polisen.
Det innebär att Lars Kihlstedt är dömd trots att han enligt lagen är oskyldig.

Under de senaste månaderna har han i hemlighet fått bo i en europeisk huvudstad, hos en svensk diplomat som upprörts över hans fall. Lars Kihlstedt från Tidaholm är mannen som dömts för häleri, trots att en rad jurister slagit fast att det han gjort inte är något brott enligt svensk lag. Bland dem finns Peter Althin, Leif Silbersky och och Annika Norée, docent i straffrätt på Stockholms Universitet Både TV4 och SvT:s Uppdrag granskning har i en rad program uppmärksammat Lars Kihlstedts fall. I går tog Uppdrag granskning upp fallet igen.

"Rättsskandal"

Allt fler anser att domen mot Kihlstedt är en rättsskandal. Ändå funderar han nu på att avtjäna 20 månader bakom galler, två tredjedelar av straffet på 2,5 års fängelse som hovrätten dömde honom till. - Jag kommer att fortsätta livet ut för att få upprättelse. Men tar jag ett fängelsestraff trots att jag är oskyldig får jag i varje fall ett slut på det här, säger han.

För barnen

Lars Kihlstedt gör det framför allt för barnens skull. - Hade jag inte haft barn och familj, och mina gamla föräldrar - då hade jag aldrig i hela mitt liv accepterat det här, säger han. Lars Kihlstedt har tre barn - Patrik, 15 år, Johan, 12 år, och Hanna, 10 år.

Barnen är rädda

- Hela Hannas uppväxt har hon levt med att pappa kanske ska åka i fängelse. Barnen är rädda för polisen - för de förstår inte att det finns ett helt rättssamhälle som står bakom det som hänt, säger Lars Kihlstedt. Hans advokat Johan Eriksson lämnar i dag in en ny resningsansökan till högsta domstolen. Den bygger på tre domar i högsta domstolen. I ett av fallen säger HD klart ut att om någon är passiv och förvarar stöldgods så är det ändå inte straffbart. Det är alltså en direkt parallell till Lars Kihlstedts fall. - Det högsta domstolen skriver i sina domar är lag. Och då är det ju uppenbart att jag inte begått något brott, säger Lars Kihlstedt.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!