Kemiska stridsmedel sipprar ut i skärgården

Totalt 150 miljoner ton plast i våra hav.
Vraken ligger utanför Måseskär på Västkusten
Foto: LENNART REHNMAN

Strax utanför ön Måseskär på Västkusten finns närmare 30 skeppsvrak från slutet av andra världskriget.

Provtagningar har visat att de gamla skeppen läcker farliga ämnen, då de är fyllda med ammunition och kemiska stridsmedel.

I sommar ska Havs- och vattenmyndigheten ta nya prover, för att se hur den marina miljön påverkas av vraken, skriver Bohusläningen.  

Vraken, som är 28 till antalet, ligger utanför ön Måseskär på Västkusten.

Fartygen sänktes i samband med andra världskrigets slut och är fyllda med kemiska stridsmedel och ammunition, som läcker ut i vattnet i närområdet.

Fartygsvraken har undersökts flera gånger, vid en undersökning 1992 hittade man lägre halter av senapsgas på havsbotten i området.

Senapsgas är ett kemiskt stridsmedel som sedan 1993 till är förbjuden att använda i strid. Gasen kan ge allvarliga brännskador på huden.

Arsenik i vattnet

Tidigare undersökningar har också visat att det finns arsenik i sediment i det 625 kvadratkilometer stora området och även fisk och skaldjur har visat sig innehålla spår av utsläppen, dock i ofarlig mängd.

Området kring vraken har blivit ett slags artificiellt rev där fisk och skaldjur trivs bra och trots att det enligt sjökortet är omlämpligt för fiskning så trålas det och fritidsfiskas det en hel del i området.

Under sommaren kommer Havs- och vattenmyndigheten att provfiska kring vraken för att undersöka hur utsläppen från vraken påverkar den marina miljön.

Att bärga vraken kostar miljarder

Framförallt ska man rikta in sig på räkor, havskräftor och pirål.

– Havsdjuren fiskas av ett företag vars personal är utbildade för att hantera den här typen undersökningar. Under fiskets gång behöver det användas en särskild utrustning för att undvika kontakt med kemiska stridsmedel, säger Fredrik Lindgren, utredare på enheten för havsmiljöförvaltning vid Havs- och vattenmyndigheten till Bohusläningen.

Resultaten skickas sedan till Finland för analys.

Att bärga de miljöfarliga vraken är i nuläget inte aktuellt, berättar Fredrik Lindgren för Bohusläningen.

– Det är en kostnadsfråga, men om man skulle försöka få upp dessa vrak talar vi om miljarder. Det finns möjligtvis en chans att täcka över fartygen, säger han till tidningen.