Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Kammarrättens president anmäld

Dag Stegeland.
Foto: JOHAN WINGBORG

Kammarrättspresident Dag Stegeland och en annan person anställd på Kammarrätten i Göteborg har anmälts till JO och JK för att ha försökt efterforska vilka som lämnat uppgifter till GT.

”Man urvattnar anonymitetsskyddet genom att skrämma medborgarna”, står det bland annat i anmälan.

– Min omedelbara kommentar är att det absolut inte förekommit någon efterforskning av källor, säger Dag Stegeland. 

Det var under våren som Kammarrätten rekryterade en administrativ jurist. En av de sökande visade sig vara sambo till högste chefen, Dag Stegeland.

När detta blev känt väcktes frågor om jäv på och utanför myndigheten vilket GT redogjorde för i en artikel publicerad 23 juni. Stegelands sambo, numera maka, fick tjänsten.


LÄS MER: Högste chefen sambo fick jobbet – väcker kritik 


Inför publiceringen hade tidningen kontakt med ett antal personer med insyn i händelsekedjan. Redan före publiceringen uttryckte flera av dem oro till GT för att man på Kammarrätten försökte få reda på vilka de var.

Förbjudet enligt grundlag

Att efterforska källa är förbjudet enligt grundlag. Likaså att efterforska vem eller vilka som använt sin rätt att ta del av handlingar på myndigheter.

Detta anser flera av GT:s källor att Kammarrätten gjort. En person har nu anmält Stegeland och en annan anställd på Kammarrätten till Justitieombudsmannen och Justitiekanslern.

Kammarrätten i Göteborg ligger på Stora Nygatan.
Foto: GT

Anmälaren skriver till JO/JK: ”Genom handlingar som jag nu fått ut från Domstolsverket och Förvaltningsrätten i Göteborg (bilaga 1-7) kan jag se att Kammarrätten i Göteborg genom kammarrättspresidenten Dag Stegeland och XX (en anställd vid Kammarrätten) hos både Förvaltningsrätten i Göteborg och Domstolsverket begärt att få ut samtliga de begäran om allmänna handlingar som jag och andra medborgare har gjort rörande Dag Stegeland, (kanslichefen, GT: anm) Josefine Natt och YY (numera Dag Stegelands fru, GT:s anm), vilka samtliga är anställda vid kammarrätten i Göteborg.” 

Kände inte till anmälan

Anmälaren menar alltså att Stegeland och Kammarrätten aktivt försökt kartlägga vilka GT:s källor är.

Vidare i anmälan står det: ”Man urvattnar anonymitetsskyddet genom att skrämma medborgarna att inte granska kammarrättens verksamhet eftersom de då vet att kammarrättens personal kommer att granska och nagelfara de utlämnanden som skett hos andra myndigheter.”

Mejlen från Kammarrätten till myndigheterna visar att efterforskningarna startade när GT började ställa frågor om den kontroversiella rekryteringen av presidentens sambo, menar anmälaren.

Anmälan inkom till JO/JK 2 september, enligt handläggaren Cecilia Melander.  

– Det är ingenting jag känner till. Jag återkommer med en kommentar när jag tittat på anmälan.

– Vill du ha en omedelbar kommentar så kan jag bara säga att det absolut inte förekommit någon efterforskning av källor. Det är ett direkt felaktigt och grundlöst påstående, säger kammarrättspresident Dag Stegeland.

Efter intervjun poängterar Stegeland i flera mejl att han inte tagit del av anmälan och att hans kommentar därför är generell.

Så arbetar JO och JK med anmälningar

Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.

Alla anmälningar granskas av erfarna jurister, men drygt två av tre skrivs av efter en inledande granskning som tar omkring två månader.

Återstående ärenden utreds. Anmäld myndighet  

är skyldig att lämna de upplysningar och det material JO begär. En del klagomål tar JO relativt snabba beslut om, så kallade mindre utredningar.

Återstående ärenden, runt 20 procent, utreds ytterligare. Här tar det det sex till tolv månader mellan anmälan och beslut.

Justitiekanslern (JK) är en myndighet under regeringen som bland annat har tillsyn över myndigheter, reglerar skadeståndskrav mot staten och är åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål.

Klagomål som går till både JO och JK utreds endast av den ena myndigheten.

Källor: jo.se och jk.se