Kamelcenter föreslås betala tillbaka halv miljon

En halv miljon kronor som betalades ut till föreningen Angereds kamelcenter i december 2015 föreslås nu krävas tillbaka från föreningen.

Orsaken är att centret inte kommit igång med den verksamhet de fick bidrag för.

– Det är självklart att pengarna ska betalas tillbaka om de inte används, säger Marina Johansson (S), ordförande i social resursnämnd enligt ett pressmeddelande.

Enligt ett pressmeddelande under fredagen är föreningen införstådd med att pengarna ska betalas tillbaka då den verksamhet som var planerad inte kunnat genomföras.

Bland skälen som anges för att verksamheten inte kunnat genomföras som planerat är att regler kring strandskydd påverkat det planerade bygget invid Lärjeån i Angered.

Angereds kamelcenter beviljades i december 2015 en halv miljon kronor i integrationsmedel för att skapa tillfälliga arbetstillfällen åt personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Planen var att bygga stall och liknande åt verksamheten.

En förutsättning för pengarna var också att bland andra Arbetsförmedlingen bidrog med medel för att skapa arbetstillfällen.

Men verksamheten kom aldrig i gång.

Och det är tjänstemännen som nu föreslår att pengarna som inte använts ska betalas tillbaka.

– Det är självklart att pengarna ska betalas tillbaka om de inte används. Det har föreningen varit helt införstådda med. De fick ett engångsbidrag för 2016 och har inte kommit igång med verksamheten än, så det är inget konstigt, säger Marina Johansson, ordförande i social resursnämnd enligt ett pressmeddelande.

Beslutet fattas formellt på Social resursnämnds nästa sammanträde den 19 april.