Justitiekanslern: Uteslut släktnätverkets advokat

Edip Samuelsson, släktnätverket Ali Khans advokat.
Foto: JAN WIRIDEN
Hashem Ali Khan är familjens överhuvud.
Foto: YOUTUBE

Edip Samuelsson, släktnätverket Ali Khans advokat, varnades nyligen för att ha brutit mot god advokatsed.

Han klarade sig utan uteslutning – men nu överklagar justitiekanslern beslutet från advokatsamfundets disciplinnämnd och vill att Edip Samuelsson ska uteslutas.

Han har enligt anklagelserna ”allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat”.

I början av september fick Göteborgsadvokaten Edip Samuelsson – som företräder släkten Ali Khan där flera medlemmar pekats ut som ett kriminellt nätverk – en varning och böter på 50 000 kronor av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Orsaken var att han ansågs ha brutit mot god advokatsed och tre åklagare i Västsverige hade anmält honom för att ha hjälpt klienter runda häktningsrestriktioner och föra ut information.

Advokatsamfundet fällde honom i två fall, men friade honom i det tredje. Disciplinstraffet är det näst strängaste straffet – uteslutning är det strängaste.

Åklagaren: ”För mild påföljd”

Då ansåg kammaråklagare Klaudia Mathé vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg att Samuelsson borde ha dömts hårdare och uteslutits ur samfundet.

– Det är en för mild påföljd, tyckte hon.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander motiverade beslutet att inte utesluta Samuelsson, vilket hade inneburit yrkesförbud för honom:

– Handlandet skedde efter en allvarlig felbedömning från advokatens sida, det var inte för att uppsåtligt skada utredningen, menade hon.

Nu överklagar justitiekanslern, JK, beslutet till Högsta domstolen, skriver de på sin hemsida.

”Allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat”

De yrkar på att Edip Samuelsson ska uteslutas ur Advokatsamfundet.

I yrkandet skriver de:

”Sammanfattningsvis AA (Edip Samuelsson) alltså vid två tillfällen allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat genom att vidarebefordra uppgifter i strid med för hans klienter meddelade restriktioner. Det finns enligt Justitiekanslerns mening starka skäl att även fortsättningsvis se mycket allvarligt på att en advokat missbrukar en för advokatverksamheten så väsentlig regel som enrumsprivilegiet. Högsta domstolen ska därför ändra disciplin­nämndens beslut och utesluta AA ur advokatsamfundet.”

Vill inte kommentera

Edip Samuelsson vill själv inte kommentera justitiekanslerns överklagande:

– Jag har ingenting att säga. Tack så mycket.

Göteborgs stad och svenska staten har under flera år gett hundratusentals kronor i bidrag till släktnätverket Ali Khans förening.