Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Jonnas tjocktarm syddes fast i magen – och sprack

Jonna Nybergs tarm brast efter en operation. Nu vill hon rikta kritik mot Kungälvs sjukhus. Foto: Privat
Jonna beskriver det initiala ingreppet som en rutinoperation. Foto: KUZMAFOTO.COM / KUZMAFOTO.COM

Jonna Nyberg, 42, genomgick en operation för att ta bort bråck på magen. 

Två dagar senare fick hon återvända för att opereras akut – hennes tjocktarm hade brustit och avföring och blod rann ur det öppna såret.

När hon vaknade igen fick hon höra att kirurgen troligen sytt fast tarmen i hennes buk.

– Jag hade kunnat dö, jag tycker det är väldigt allvarligt, säger Jonna.

Det var på fredagen den 22 mars i år som Jonna Nyberg, 42, från Myggenäs i Tjörns kommun opererades på dagkirurgin på Kungälvs sjukhus.

Anledningen till operationen var bråck i buken, kring de ärr som Jonna haft sedan tidigare operationer.

– Det var en rutinoperation och det skulle gå så enkelt, sa de, berättar Jonna.

Jonna fick återvända hem redan samma kväll, men när hon och hennes man satt i soffan hörde hon något som inte lät som det skulle.

– Det sa bara ”ritsch” inne i magen. Som att något revs upp. Jag tänkte inte så mycket på det, utan tänkte att det kanske skulle vara så efter operationen. Min man däremot sa att det luktade avföring efteråt, men jag kände inget då, berättar Jonna.

Tarminnehåll rann från det öppna såret

På söndagen bestämde sig Jonna för att byta förbandet på såret, eftersom det var nersolkat av blod.

– Det var alldeles rött och brunt, förklarar Jonna.

Jonna stod lätt framåtlutad när förbandet togs av och det som hände sedan blev en chock:

– Då bara rann det ner avföring på golvet, berättar Jonna.

Jonna opererades på Kungälvs sjukhus – som valt att inte själva anmäla händelsen. Foto: HENRIK JANSSON

Jonna fick åka tillbaka till Kungälvs sjukhus och akutopererades omedelbart.

Efteråt fick Jonna ligga i respirator en stund och opererades varannan dag i tre veckors tid. Hennes buk lämnades öppen.

– Det var så infekterat att de inte kunde sy igen mig, förklarar Jonna och fortsätter:

– Det läkarna har sagt till mig är att de misstänker att kirurgen som utförde operationen hade sytt fast min tjocktarm i magen eller någonting utan att ha märkt det. 

Jonna: ”Har gråtit varje dag”

Efter att hon fått komma hem från sjukhuset anmälde Jonna händelsen till inspektionen för vård och omsorg (Ivo). 

– Jag var väldigt arg under väldigt lång tid. Ärren är fulare än någonsin just nu, förklarar Jonna.

– De sa att de hade skrivit en avvikelse i journalen, men inte anmält sig själva. Jag hade kunnat dö, jag tycker det är väldigt allvarligt, säger Jonna.

Dessutom reagerar hon kraftigt på att Kungälvs sjukhus inte lex Maria- anmält sig själva efter händelsen.

Efter det som hänt känner Jonna inte längre att hon kan lita på sjukvården.

– Jag vet inte hur man ska gå vidare efter något sådant. Det är en dag i taget som gäller. Jag har gråtit i varje dag. Jag är rädd, jag har blivit rädd för sjukhus. Man vet inte vem man kan lita på längre. En tränad kirurg får inte göra sådana fel, säger Jonna.

Jonna har anmält till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. Foto: SANNA WIKSTRÖM

Sjukhuset: ”Det är inte riskfritt att opereras”

Lisa Arvidsson är kommunikatör på Kungsälvs sjukhus och hon känner igen händelseförloppet. Enligt henne så har en lex Maria- anmälan inte gjorts, eftersom sjukhuset under sin utredning inte kunnat se hur de kunde förberett sig för- och utfört ingreppet på ett bättre sätt än det som gjorts.

– Kirurgen var erfaren, en noggrann undersökning hade gjorts och man hade valt den bästa operationsmetod man kunde utifrån det som den här personen skulle opereras för, säger Arvidsson.

Däremot menar Arvidsson att även avvikelser i patienters journaler granskas noggrant och är något man drar lärdom av för att liknande händelser ska ske igen.

Enligt Arvidsson är kirurgi alltid förknippat med vissa risker.

– Ett av stygnen har troligen gått för djupt. Det är olyckliga omständigheter som tyvärr har sammanfallit och drabbat den här patienten. All kirurgi, även enkel kirurgi är behäftat med risk. Det är inte riskfritt att opereras, även om vi önskar att det kunde vara det. I det här fallet så blev den här patienten drabbad på ett extremt olyckligt sätt som vi verkligen beklagar, säger Arvidsson. 

Lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska utföras då en händelse inträffat där en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller allvarlig sjukdom enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659). Anmälan ska vara IVO tillhanda snarast efter inträffad händelse.

 

Definition

Med vårdskada avses enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Allvarlig vårdskada innebär att patienten fått bestående skada eller har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

 

Anmälningsansvarig

Anmälan görs av anmälningsansvarig, det vill säga befattningshavare som vårdgivare utsett att svara för anmälningsskyldigheten enligt lex Maria.

 

Källa: Vårdhandboken