Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Jättegräl om politikerlöner

GÖTEBORG. Regionråden Roland Andersson (s) och Johnny Magnusson (m) kan se fram emot en rejäl löneförhöjning nästa år.
Båda kommer att tjäna 140 000 kronor mer varje år - enligt regionens egna förslag.
- Det är trots allt bara ett litet steg närmare kollegorna i Stockholm, säger Roland Andersson, ordförande i regionstyrelsen.
Förslaget om att höja regionrådens arvoden i Västra Götaland med 6000 kronor per månad har lett till stor politisk strid. Förslaget antogs i regionens arvodesberedning den 19 september. Motivet till lönehöjningen är att lönerna skall harmoniseras med regionrådens löner i Stockholm och i Skåne.
I förslaget yrkar arvodesberedningen dessutom på att ge både ordföranden och vice ordföranden i regionen, Roland Andersson (s) och Johnny Magnusson (m), ännu högre arvoden.

12 000 mer i månaden

Det innebär att ordföranden i regionen skulle höja sin månadslön med 12000 kronor (144000 kronor per år). Även vice ordföranden Johnny Magnusson föreslås en löneförhöjning på 12000 kronor mer varje månad.
Men både Roland Andersson och Johnny Magnusson har bestämt sig för att inte rösta i frågan om egna löner.
– Jag är utpekad och kommer att lägga ner min röst, säger Roland Andersson. Men även om våra arvoden höjs har vi långt kvar till de nivåer som kollegorna har i Stockholm som har löner på runt 100000 kronor i månaden.

”Massa bråk”

Johnny Magnusson är av samma åsikt.
– Så fort det diskuteras löner här i regionen blir det en massa bråk, det är anledningen till att vi ligger så lågt, säger Johnny Magnusson. Jag kommer att lägga ner min röst.
Förutom regionrådet, Lars Nordström (fp), kommer samtliga regionråd inte att rösta eller lägga ner sin röst. Det framgår efter en rundringning som GT har gjort.

Röstar för

– Den ersättning vi har i dag är ju lägre än vad en överläkare har. Jag kommer att rösta för en lönehöjning, säger Lars Nordström.
Den 21 oktober tas beslutet om de nya lönerna i regionfullmäktige, som kommer att gälla från och med årsskiftet 2009.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!