Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Islamistrektorns miljoner tillbaka i familjens händer

Hör reportern Daniel Olsson berätta om sitt avslöjande.
Abdel-Nasser el-Nadi är en av centralpersonerna inom radikal svensk islamism.
Foto: Arkiv
Vetenskapsskolan lades ner efter GT/Dokus granskning.
Foto: Daniel Olsson / Daniel Olsson/GT

Klassad av regeringen som ett hot mot rikets säkerhet har Vetenskapsskolans tidigare ägare Abdel Nasser El Nadi lämnat landet.

Kvar i Göteborg finns hans familj som nu återtagit makten över hela El Nadis företagsgrupp, med tillgångar på över 25 miljoner kronor.

– Vi fick bolagen i knät, säger en av familjemedlemmarna.

Innan El Nadi lämnade landet hade han gjort en utdelning på 2,7 miljoner kronor.

I december förra året beslutade Skolinspektionen att dra in godkännandet för Vetenskapsskolan i Göteborg. 

Skolan, som mot slutet bytte namn till Safirskolan, har varit en kassako för den tidigare ägaren Abdel Nasser El Nadi, som under förra året togs i förvar och klassades av regeringen som ett hot mot rikets säkerhet.

Bland annat har GT tillsammans med Doku kunnat avslöja hur El Nadi, genom ett av sina bolag, fört ut över 4 miljoner kronor till ett investeringskonto på Malta. 

Kontot kontrollerades vid den tiden av El Nadi och en saudisk medborgare. 

Nu kan GT avslöja att islamistrektorn under förra året också gjorde en utdelning från skolans moderbolag på 2,7 miljoner kronor. 

Omsatte 58 miljoner

Efter att Abdel Nasser El Nadi lämnat landet har nu samtliga hans fem bolag återgått i ex-hustrun och barnens ägo i Göteborg. 

– Vi fick bolagen i knät, så ansvaret vilar på oss nu. Vi utreder vad vi kan göra, säger en av Abdel Nasser El Nadis familjemedlemmar och beskriver det som att de försöker göra det bästa av situationen.

– Det är ett vilande bolag. Vi har ingen verksamhet.

Och det är inga små summor det handlar om. Enligt de senaste årsredovisningarna inlämnade i augusti kontrollerar nu familjen, via moderbolaget, bokförda tillgångar i skolverksamheten på 24,7 miljoner kronor. 

Till det kommer ytterligare tre mindre bolag med begränsade tillgångar.

Merparten finns i numera stängda Vetenskapsskolans ägarbolag, som ensamt hade en omsättning förra året på nästan 58 miljoner kronor. Intäkterna bestod nästan uteslutande av skattemedel i form av skolpeng och vinstmarginalen landade på nästan 26 procent.

Intäkter och vinstmöjligheter som dock ströps helt, efter att Skolinspektionen dragit tillbaka sitt godkännande för skolan med motiveringen att eleverna på skolan riskerar ”utsättas för radikalisering och rekrytering till miljöer som accepterar våld eller grov brottslighet som metod för politisk förändring”.

Då hade GT i omgångar avslöjat att flera IS-återvändare fått anställning på skolan, och fortsatt arbeta kvar i skolan.

Moderbolaget gjorde enligt årsredovisningen ett resultat efter finansiella poster på 22,3 miljoner kronor. 

Spärrade konton

Men enligt de kvarvarande familjemedlemmarna i Göteborg är det inga pengar som kommit dem till del.

– Skattemedlen bidrog till att omsättningen på skolan ökade. Men vi i familjen har inte tagit ut någon vinst, det är ingenting som vår familj fått till del. Det här har bara varit negativt för oss, säger familjemedlemmen och uppger att utdelningen var den enda vinst som Abdel Nasser El Nadi tagit ut under de drygt tio år han drev sin skolverksamhet.

– Jag tror till och med att pengarna fortfarande finns i Sverige, på ett konto som han inte kan komma åt, säger familjemedlemmen. 

Han menar också att de bokförda tillgångarna inte säger så mycket om verkligheten i dag, eftersom skolan efter nyåret bland annat lämnat lokaler som renoverats för mångmiljonbelopp. 

Skolans prislapp: 25 miljoner kronor

Redan under tiden då Abdel Nasser El Nadi satt i förvar hos Migrationsverket våren och sommaren 2019 skrevs flera av bolagen över till närstående familjemedlemmar. 

Skolan såldes under sommaren till en tidigare lärare som saknade ekonomiska resurser att betala köpeskillingen på 25 miljoner kronor.  

Enligt ett speciellt affärsupplägg med räntefri avbetalning på summan skulle den nya ägaren varje månad fram till 1 januari 2028 betala El Nadi 250 000 kronor ur bolagets kassa. Det skulle innebära att 500 kronor från varje elevs skolpeng, gick vidare till El Nadi varje månad. 

Enligt avtalet skulle skolan återgå till El Nadi, om månadsinbetalningarna uteblev. Efter att Skolinspektionen i december förra året drog in godkännandet för skolan och skolans intäkter uteblev fick den nya ägaren snart lämna tillbaka skolan.

Säpo: Bulvan för El Nadi

Den nya ägaren hade beskrivits som en bulvan av Säkerhetspolisen, något som spelade stor roll för Skolinspektionens beslut att dra in godkännandet. Enligt Säkerhetspolisen hade El Nadi aldrig fullt ut slutat kontrollera skolan.

Den 2 februari hölls en extra bolagsstämma där familjen formellt tog över styrelseposterna i moderbolaget. Helt vilande förefaller inte ekonomin ha varit för El Nadis företagsgrupp.

I augusti registrerades två nyinköpta bilar på den nedlagda skolans ägarbolag. Sedan tidigare leasar bolaget också en tredje bil.

FAKTA: Vetenskapsskolan

■ Maj 2019 slog säkerhetspolisen till mot rektorn och imamen Abdel Nasser El Nadi. Han var en av sex radikala islamister som togs i förvar av Migrationsverket på säkerhetspolisens inrådan anklagade för att utgöra ett hot mot rikets säkerhet

■ Juni 2019 avslöjar Expressen tillsammans med Doku att minst fyra återvändare från krigets Syrien efter hemkomsten fått anställning på Vetenskapsskolan. Dessutom fanns i styrelse och i personalen ytterligare sju personer som, enligt säkerhetspolisen, ingår i den våldsbejakande islamistiska miljön.

■ Okt 2019 slår regeringen fast bedömningen att El Nadi utgör ett säkerhetshot och att han ska utvisas ur landet.

■ Nov 2019 avslöjar Expressen tillsammans med Doku hur mångmiljonbelopp förts ut till Saudiarabien och Malta från Abdel Nasser El Nadis skolkoncern. Från Vetenskapsskolans konto direkt har 950 000 kronor gått ut till Saudiarabien, ett systerbolag i koncernen förde över 4,2 miljoner kronor till Malta så sent som i februari i år

■ Dec 2019 drar Skolinspektionen tillbaka sitt godkännande för Vetenskapsskolan, som nu bytt namn till Safirskolan. Skolans nya ägare överklagar, men får ingen framgång. I februari går ägandet tillbaka till Abdel Nasser El Nadis familj.