Inte diskriminering att neka barnmorska jobb

DO anser inte att barnmorskan blivit diskriminerad. OBS! Genrebild.
Foto: Sara Strandlund

JÖNKÖPING. Diskrimineringsombudsmannen (DO) lägger ner ärendet med en barnmorska  som gått miste om flera anställningar vid landstinget i Jönköpings län  eftersom hon inte velat utföra aborter.

Barnmorskan ansåg sig diskriminerad på grund av sin tro, men DO anser efter utredning inte att så är fallet.

Enligt DO har landstinget inte nekat barnmorskan anställning på grund av hennes trosuppfattning i sig, utan för att hon inte varit beredd att utföra en arbetsuppgift som utgör en del av barnmorskeyrket.

Även om detta fått allvarliga konsekvenser för barnmorskan vägs åtgärden upp av att den syftat till att säkerställa andras fri- och rättigheter, anser DO.