Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Insatsledaren Mikaels vädjan till trafikanterna

Mikael Rohmeé, insatsledare vid Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, uppmanar bilister att tänka efter när de parkerar så att de inte står i vägen för utryckningsfordon. Foto: Privat
När bilar parkeras fel och står i vägen hindrar det räddningsfordon att komma fram i kritiska situationer. Foto: Shutterstock

Felparkerade bilar på trånga gator kan skapa livsfarliga situationer när utryckningsfordon inte kan ta sig fram.

– Det kan få ödesdigra konsekvenser om vi inte kan köra in i områden med våra stegbilar, säger Mikael Rohmeé, insatsledare vid Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund.

Han konstaterar att flera stadsdelar i Borås berörs av problemet.

En till synes bagatellartad felparkering kan leda till att allvarliga situationer uppstår exempelvis i samband med en brand.

Mikael Rohmeé vid Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund är insatsledare och arbetar med räddningstjänstplanering, varav framkomlighet för utryckningsfordon är en del.

Han konstaterar att det i flera av stadsdelarna i Borås är ett stort problem med bilar som står parkerade så illa att räddningstjänstens fordon inte kan ta sig fram. 

Flera stadsdelar i Borås berörs av problemet, däribland Norrby. Foto: Google maps

”Har inte alltid koll”

Bilister behöver bli mer medvetna om hur och var de parkerar, menar Mikael Rohmeé.

– Folk har inte alltid riktigt koll på var de ställer bilarna. I många fall kanske det handlar om brist på parkeringsplatser. Områden byggs ut men det planeras inte för tillräckligt med parkeringar, säger han.

Vintertid när det är snövallar utmed vägarna kan det vara väldigt trångt, men även övriga årstider kan parkeringssituationen vara besvärlig förklarar Mikael Rohmeé.

– Det gör att vi inte kan komma fram med våra höjdfordon, stegbilar, som är den reservutrymningsväg som finns för fastigheter på över elva meters höjd. Det är inte alla som tänker på detta. Även andra stora fordon som sopbilar behöver kunna komma fram i kvarteren, säger han.

Även Borås Tidning har skrivit om parkeringskaoset i Borås.

Kollar framkomligheten

Räddningstjänsten har haft kontakt med de flesta stora fastighetsägare i Borås som har höga bostadshus.

– Vi har haft en bra dialog. Många har byggt om och gjort förbättringar vad gäller uppställningsplatser och tagit bort växtlighet som brett ut sig.

Mikael Rohmeé berättar att man nu i vinter åkt runt i olika områden just för att kontrollera framkomligheten.

– Vi har åkt med stegbilar på räddningsvägarna för att se om de går att ställa upp i de olika bostadsområdena. Om vi får till oss att det är trångt någonstans så kontaktar vi fastighetsägarna. Vi jobbar hela tiden aktivt med att se till att fordonen kan komma fram.