Båda männen döms till livstid för terror

Hassan Al-Mandlawi, 32, döms till livstids fängelse för terrorbrott.
Foto: Polisen
Här poserar Hassan Al-Mandlawi med vapen.
Foto: Polisen
Hassan Al-Mandlawi, 32, döms till livstids fängelse.
Foto: Robin Aron
Även Al Amin Sultan, 30, döms till livstidsfängelse för terrorbrott genom mord i Syrien.
Foto: Polis
Al Amin Sultan
Foto: Robin Aron
I dag klockan 11 kommer domen att meddelas i Göteborgs tingsrätt.
Foto: Lennart Rehnman
Det har varit ett stort polispådrag under rättegångsdagarna i terrormålet.
Foto: Robin Aron
1 / 8

Domen mot de två göteborgare som våren 2013 deltog i en brutal avrättning i Syrien har fallit.

Både Hassan Al-Mandlawi, 32, och Al Amin Sultan, 30, döms till livstids fängelse för terroristbrott.

"Sammantaget anser tingsrätten att de nämnda omständigheterna, tillsammans med att gärningarna har bedömts som terroristbrott, måste anses tillhöra de allvarligaste fallen av mord", skriver tingsrätten i domen.

Rättegången mot de två göteborgarna Hassan Al-Mandlawi och Al Amin Sultan var unik i sitt slag. Det är första gången en svensk åklagare väckte åtal gällande misstankar om terroristbrott i Syrien.

Under rättegången visade åklagaren Agnetha Hilding Qvarnström vid fyra tillfällen upp en film som hon menade bevisade männens skuld.

– Händelseförloppet är bland det mest förskräckliga som jag sett under min åklagarkarriär och den sträcker sig över nästan 28 år. Det vi ser är människor som tas av daga på ett oerhört grymt och bestialiskt sätt, sa Agnetha Hilding Qvarnström om filmerna.

Åklagaren yrkade också på att männen ska dömas till livstids fängelse.

– Våldet har varit kraftigt, gärningen har haft karaktären av en avrättning. Det har varit ett utdraget förlopp och gärningsmännen har varit i ett numerärt överläge. Jag kan inte se någon annan påföljd än livstid.

Filmerna som spelats upp i Göteborgs tingsrätt visar hur två män i blå arbetsoveraller får sina halsar avskurna inför jublande jihadister. Två av dem ska enligt åklagaren vara de åtalade Göteborgarna.

Nekar till brott

Efter rättegången medgav åklagaren att det funnits svårigheterna kring att kategorisera de misstänkta morden som just terrorbrott.

– Svårigheten är att mönstra ut omständigheten, kontexten, sammanhanget. Det är inte helt lätt att komma fram till, men jag menar att det är terroristbrott, sa Agnetha Hilding Qvarnström till GT efter rättegången.

De båda männen har under hela rättegången nekat till brottsmisstankarna mot dem.

Idag kom alltså Göteborgs tingsrätts dom i det uppmärksammade terrormålet. Båda männen döms till livstids fängelse för terroristbrott.

Anses som medgärningsmän

"Eftersom morden och filmningen av dessa har varit avsett att injaga allvarlig fruktan hos den del av befolkningen både i Syrien och i andra länder som inte tror på den rätta muslimska läran har tingsrätten delat åklagarens uppfattning att det varit fråga om ett terroristbrott", motiverar Göteborgs tingsrätt domen på sin hemsida.

Tingsrätten slår utifrån NFC:s (nationellt forensiskt centrum) analys fast att det inte finns något rimligt tvivel att de två misstänkta männen finns med på samtliga de tre mordfilmer som Agnetha Hilding Qvarnström visade i rätten.

Ingen av de dömda männen höll i kniven när offren avrättades. Tingsrätten skriver i domen att de genom sitt agerande ändå spelade en så aktig roll i genomförandet av morden att de är att anse som medgärningsmän.

Hassan Al-Mandlawi har befunnit sig på fri fot på grund av sitt hälsotillstånd häktas med omedelbar verkan. Tingsrätten skriver i domen att det är utrett att han har en svår hjärnskada, men fortsätter:

"Hassan Al-Mandlawis skada är av allvarligt slag. Men utredningen ger inga indikationer på att hans hälsotillstånd skulle allvarligt försämras av en långvarig fängelsevistelse eller att hans hälsotillstånd skulle göra verkställigheten särskilt plågsam".

"Med hänsyn till brottets art och straffvärde och den restriktivitet som gäller för tillämpningen av ett alternativstraff till fängelse anser tingsrätten att omständigheterna inte är sådana att de ska påverka vare sig påföljdsvalet eller straffmätningen. Även Hassan Al-Mandlawi ska därför dömas till livstids fängelse.”

"Kommer att överklaga"

Hans Gaestadius, Al Amin Sultans advokat, är inte nöjd med domslutet.

– Vi kommer naturligtvis att överklaga ganska omgående, säger han.

Hans Gaestadius är fortsatt kritisk till bevisningen.

– NFC har gjort en analys av materialet och kommit fram till plus tre eller plus, men det är trots allt en subjektiv bedömning. Det är inte fråga om DNA-analyser, det är personer som sitter och jämför olika delar av filmmaterialet mot annat känt material. Det är där hela målet ligger.