Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Hummerpremiär – det här är reglerna

Så här såg det ut på auktionen i fjol.
Måndag 27 september drar årets hummerfiskesäsong i gång.
Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och Vattenmyndigheten
Flera företag längs Västkusten erbjuder hummersafari för den som saknar egen båt och redskap.
Foto: FISKAHUMMER.NU

Första måndagen efter den 20 september – en högtidsdag för alla hummerälskare.

Nu drar fisket i gång för säsongen.

– Fiska med måtta. Det är allas ansvar att förvalta de här bestånden på bästa sätt, säger Martin Karlsson vid Havs- och Vattenmyndigheten.

Tidigt på måndagsmorgonen var det dags för premiären som många västkustbor har sett fram emot. I gryningen var både yrkes- och hobbyfiskare på väg ut på havet, beredda att slänga i sina hummertinor.

Årets säsong sträcker sig från 27 september till 30 november. Yrkesfiskare får fortsätta ytterligare en månad.

Fisket är omgärdat av en rad regler till skydd för hummerbeståndet som finns från Kullen, norra Öresund, i söder och vidare längs Västkusten upp till norska gränsen.

Tidigare kunde fritidsfiskare använda 14 tinor per person. Efter att reglerna ändrades 2017 tillåts högst sex tinor. 

Även minimimåttet höjdes, från åtta centimeter till nio centimeter ”mellan ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant”, det så kallade carapaxmåttet, förklarar Martin Karlsson som är utredare vid fiskeregleringsenheten på Havs- och Vattenmyndigheten.

”Har blivit fler humrar”

– Nu ska regeländringarna börja märkas i fisket. Jag är tämligen övertygad om att det har blivit fler humrar. Men myndigheten vill naturligtvis säkerställa att nuvarande regelverk inte påverkar beståndet på mer subtil skala. Vi är bland annat intresserade över hur könskvot och fortsatt föryngring ser ut, säger han.

Hummern håller till på 10-30 meters djup och lever på klippbotten eller steniga bottnar med alger. Den är aktiv på nätterna och letar då efter föda som främst består av andra bottendjur.

Martin Karlsson, utredare vid fiskeregleringsenheten på Havs- och Vattenmyndigheten.
Foto: Havs- och Vattenmyndigheten

Martin Karlsson poängterar att det är förbjudet att som privatperson sälja fritidsfiskad fångst från havet. 

– Man ska inte fiska mer än man kan äta upp. Det är allas ansvar att förvalta bestånden på bästa sätt, och i linje med gällande regelverk. Jag ser det som en självklarhet att vi ser till att den här resursen kommer att finnas kvar även för våra barn och barnbarn, säger Martin Karlsson.

Viktigt att märka redskapen korrekt

Han påpekar också att det är viktigt att märka ut redskapen korrekt, så att ägaren kan spåras:

– Det gäller också att säkerställa att man har tillräckligt med lina upp till sina kulor och inte lägger tinorna på ett för stort djup. Då dyker ofta kulan och fiskaren riskerar att tappa bort sitt redskap.

Han varnar också för att ha för långa linor som flyter i ytvattnet:

– Framför allt kring premiären då det är mycket folk i rörelse och tätt mellan redskapen. Det kan hända att linor fastnar i propellern och är det samtidigt dåligt väder kan man hamna i lite halvläskiga situationer.

Inga nya regler har tillkommit inför årets hummersäsong.

Bra att vara påläst

Martin Karlsson konstaterar att det visserligen är en rättighet att fiska hummer, men att det samtidigt innebär en skyldighet att följa lagstiftningen:

– Jag tycker absolut att man ska vara påläst och framför allt nu när det är premiär. Då kan man lita på att tillsynsmyndigheter har extra koll. Det är synd att bli av med redskap för att man slarvat med exempelvis att ange rätt utmärkning.

Regler för hummerfiske

Enbart hummertina får användas. Hummer som hamnar i andra redskap ska genast släppas tillbaka i havet.

Hummertinan ska ha minst två runda flyktöppningar med en diameter på minst 60 millimeter i nedre kanten av varje rums yttervägg.

Fritidsfiskare får högst använda sex tinor, medan yrkesfiskare får ha högst 40 hummertinor.

Redskap ska märkas med kula eller cylinder i färgen röd, orange, gul eller vit. Märkningen ska ange redskapets ägare.

Hummerns minimimått är nio centimeter, mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, så kallad carapaxlängd. Mindre humrar ska genast släppas i havet.

Hummer med rom ska genast släppas tillbaka i havet.


Källa: Hav- och vattenmyndigheten


Så här såg det ut förra året: