Hulthén: Varit lugnt i Göteborg i nära ett år

Dödsskjutningarna i Biskopsgården på onsdagskvällen har skakat hela Göteborg.

På torsdagen kallade kommunledningen till presskonferens för att visa att man tar skjutningen på allvar.

Men trots över 50 skjutningar på ett år och två mördade på onsdagen – kallar Anneli Hulthén läget för "lugnt".

– Det har varit lugnt i Göteborg i nästan ett år, vi får inte glömma det, säger Göteborgsbossen.

Över 50 skottlossningar i Göteborg under 2014, ett blodigt dåd i Majorna i början av 2015 och nu två mördade i Biskopsgården.

Men när kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén, S, och vice ordförande Jonas Ransgård, M, kallade till presskonferens, sa Hulthén att läget är lugnt.

– Det har varit lugnt i Göteborg i nästan ett år, vi får inte glömma det. Det målas upp krigsbilder att här skjuts det stup i kvarten. Det gör det inte, säger Anneli Hulthén i en lång utläggning om att invånarna – och Göteborgspolitikerna – måste våga manifestera sin trygghet.

Hulthén menade också att det är tillgången till vapen, den illegala införseln över gränsen, som är det mest akuta problemet.

Du säger att läget är lugnt, trots över 50 skjutningar under 2014 och två mördade i går. Hur menar du att det kan vara lugnt?

– Vi kan läsa statistiken och jämföra med vad som hänt i övriga Sverige, i Malmö, Stockholm. Vi säger att vi har upplevt en lugnare period i Göteborg jämfört med tidigare, allt är relativt. Historiskt sett är det kanske mer brott nu än för 10, 15 år sedan, men för vår del har det varit relativt lugnt, säger Hulthén.

"Har inte lyckats"

Under presskonferensen deltog också regionpolischefen Klas Friberg, stadsdirektör Eva Hessman och avdelningsdirektören Sven Höper. De fick bland annat en hel del frågor om varför de förebyggande åtgärderna inte fungerat.

På frågan vem som bär ansvaret för skjutningarna, svarade Jonas Ransgård, M, så här:

– Det är den som skjuter. Men kommunen, familjer och föreningar har ett stort ansvar när det gäller att förebygga skjutningarna. Ska man peka på en viktig fråga så är det resultaten i skolan. Det finns nästan ingen gängmedlem som hade bra resultat i skolan. Vi behöver stärka resurserna i de första årskurserna, det är en viktig fråga, säger Ransgård.

Både han och Hulthén pekade på vikten av att erbjuda möjligheter och aktiviteter som kan ta fokus från och förhindra rekryteringen av unga män till kriminella gäng. Det förebyggande arbetet, där kommunen själva säger sig ha en stor roll, sägs ha fungerat väl – men inte tillräckligt.

– Man kan aldrig påstå att någon har lyckats om minst två unga människor dödats. Då har man inte lyckats, då är det en tragedi för oss och för hela samhället, säger Anneli Hulthén.

Ransgård: Inte lugnt

Kommunen har under torsdagen tagit kontakt med alla stadsdelar och uppmanat kommunala verksamheter – och i viss mån kyrkor – att ha öppet för ungdomar som behöver prata om det som hänt. Man har också sett till att fler fältarbetare är ute i anslutning till fritidsgårdar och skolor.

Vad ska ni göra bättre framöver då?

– Den nya regeringens ambition ska vara att se till att alla ungdomar ska ha jobb och utbildning, det är ett viktigt budskap att skicka med i den diskussionen. Vi måste se till att det blir så, säger Anneli Hulthén, som också vill se ännu hårdare vapenlagar.

När Jonas Ransgård får frågan om han håller med om att läget varit lugnt, håller han inte med.

– Man kan inte säga att det är lugnt när det varit över 50 skjutningar förra året och förrförra året. Men den stora insats som polisen gjort, bland annat i samarbete med kommunen, har gjort att det exempelvis i somras varit lugnare och att det i några perioder har varit en slags balans mellan de här gängen. Men målet måste vara att vi inte ska ha några skjutningar eller kriminella gäng.

Kommunfullmäktigemötet på torsdagskvällen inleddes med en tyst minut för offren i dödsskjutningen.