Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Hotfull professor får behålla jobbet

Professorn vid Göteborgs universitet blev kraftigt berusad, betedde sig hotfullt och dansade nära en kvinnlig kollega på ett sätt som uppfattades som "utmanande och olämpligt". 

Det framgår i en utredning som en advokatbyrå gjort på uppdrag av universitetet.

Professorn försvarar sig med att han "bott i länder med andra kulturer där man dansar på ett annat sätt". 

I utredningen som advokatbyrån har gjort sammanfattas händelseförloppet under vinterfesten. Kolleger som varit med på festen har berättat att mannen var kraftigt berusad och har uppträtt olämpligt mot kvinnliga kolleger. Något som GP var först med att rapportera om.

I utredningen står det att mannen "är medveten om att han har dansat på ett sätt som av vissa kan uppfattas som olämpligt, medan andra tycker det är roligt. Han har bott och verkat i andra länder med andra kulturer där man dansar på ett annat sätt."

Uppträdde aggressivt

Han ska även ha uppträtt aggressivt, knuffat och svurit åt en kollega, enligt vad som framkommit i utredningen.

Men advokatbyråns bedömning är att händelserna inte utgör grund för att säga upp professorn. 

Under utredningens gång har professorn inte varit på jobbet, utan arbetat på distans, enligt prefekten vid institutionen. Tanken är nu att professorn ska komma tillbaka till jobbet.

Får behålla jobbet

– Jag utgår från att de här är en engångsföreteelse, att det här är något som inte ska hända igen. Det ska ju till både tillrättavisande och stödjande åtgärder, som det står i utredningen, och att det här inte ska upprepas, säger prefekten på den institution som professorn är verksam på.

Rekommendationen från advokatbyrån är att Göteborgs universitet ska överlämna beslutet om disciplinansvar för professorn till Statens ansvarsnämnd.

– Det som advokaten har gjort är en analys som innebär att det här borde ligga på nivå av en disciplinåtgärd, och universitetet kommer att gå på rekommendationen som utredaren har gett, säger Tommy Christensen, biträdande chef för personalenheten, till GP.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!