Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Hotet mot kustidyllen: Kan slukas av vattnet

Christian Carlsson, samhällsplanerare på Kungsbacka kommun, vid vallarna som redan anses vara underdimensionerade.Foto: HENRIK JANSSON
Kungsbackaån, som rinner genom staden kan kommat att kraftigt svämma över i framtiden om inte kommunen agerar.Foto: HENRIK JANSSON
Vid en extrem översvämning skulle skyddsvallarna (till höger i bild) svämma över och kvarteret bortom stå i meterdjupt vatten, enligt MSB:s mätning.Foto: HENRIK JANSSON
Vattennivån i havet utanför Kungsbacka har stigit. Foto: HENRIK JANSSON

KUNGSBACKA. Den halländska idyllen Kungsbacka är en av de städer i Sverige som i framtiden löper störst risk att svämma över, enligt Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB.

De skydd som tidigare byggts bedöms vara verkslösa och svaret på frågan om vem som egentligen bär ansvaret när olyckan är framme är ovisst.

Men klart är att hotet är verkligt och att kommunen måste ta ställning.

– I det värsta av scenarion blir det bara en stor sjö av allting, säger Christian Carlsson, samhällsplanerare på Kungsbacka kommun.

– Jag hoppas att de kan lösa det här, säger Lena Haraldsson, boende i området som drabbades allra värst under översvämningen i staden 2006.

2017 kom Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, fram till att Kungsbacka är en av de 25 städer i Sverige med betydande översvämningsrisk.

Det betyder att en eventuell översvämning skulle få ordentliga konsekvenser på människors hälsa, för miljön och för stadens kulturarv och ekonomiska verksamhet.

– I Kungsbacka är alla de här områdena i fara vid en översvämning. Det skulle få stora konsekvenser, dessutom har staden drabbats av översvämningar tidigare, säger Barbro Näslund-Landenmark, expert på naturolyckor på MSB.

2006 drabbades staden hårt, när vattennivån i Kungsbackaån vid stadsdelen Signeskulle blev så högt att området översvämmades.

Vattenskadorna kostade miljoner och kommunen bestämde sig för att agera. 

Översvämningsskydd i för miljoner verkslösa

Kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg, M, berättar att man då tillsatte utredningar som mynnade ut i att ån vid sin svagaste punkt förstärktes med en vall.

 Prislappen landade då på runt 30 miljoner av skattebetalarnas pengar.

– Vi insåg att vi var tvungna att fundera på hur vi skulle förhindra att det hände igen, säger Forsberg.

Hans Forsberg, M, kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka.Foto: HENRIK JANSSON

Sedan dess har staden varit förskonad från allvarligare incidenter, även fast ån ibland svämmar över på vissa platser. Med anledning av beslutet som togs efter översvämningen i Signeskulle bestämde man också att man skulle bygga ytterligare vallar, men det projektet har nu stoppats helt.

Anledningen är att länsstyrelsen nu anser att den faktiska havsnivån utanför Kungsbacka är en meter högre än 2006. 

Det innebär att den vall i mångmiljonklassen som redan är byggd skulle vara verkslös om staden drabbades av en allvarligare översvämning igen.

Bygget stoppas under utredningen

Därför har man nu beslutat att titta på en annan lösning.

En av dem som undersöker saken är samhällsplaneraren Christian Carlsson.

LÄS OCKSÅ: Samhället riskerar att rasa ner i Göta älv 

– Som alternativ till att fortsätta att bygga vallarna kanske man ska titta på ett helhetsgrepp och i stället bygga en barriär vid havet. En vall med portar och pumpar, det är vi på gång att utreda mer noggrant nu, säger Carlsson.

”Det som är helt klart att det redan i dag finns en översvämningsrisk”, säger samhällsplaneraren Christian Carlsson.Foto: HENRIK JANSSON

Men en sådan konstruktion skulle kosta skattebetalarna ungefär 150 miljoner kronor och Hans Forsberg är fortfarande inte helt övertygad om att risken för översvämning faktiskt ökar över tid.

– Alla är överens om att något måste göras, men vi kollar ju på olika havsnivåer och vad som verkligen gäller, det är utredningar i sig, säger Forsberg och fortsätter:

– Min morfar bodde här på 30-talet och då hade man översvämningar här också, om jag säger så. Det är inte säkert att det blir så jättestor skillnad i framtiden. 

Samhällsplaneraren: ”Kommer att bli värre i framtiden”

Till skillnad från kommunstyrelsens ordförande tror samhällsplaneraren Carlsson i stället att en förvärring är ett faktum.

– Det som är helt klart är att det redan i dag finns en översvämningsrisk och att den kommer att bli värre i framtiden, säger Carlsson.

Vid en översvämning skulle inte vallarna i multimiljonklassen kunna hålla vattnet borta. Christian Carlsson demonstrerar höjden.Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN

MSB:s senaste mätning visar att det värsta av scenarior, där en förhöjd havsnivå kombinerat med kraftig ökning av vattenflödet norrut i ån, kan resultera i att vattennivån höjs med över 3,5 meter.

Det skulle resultera i att ån svämmar över den nuvarande vallen, över broarna och att 0,5–1 meter djupt vatten skulle slå upp mot fasaderna på bebyggelsen i närheten.

– I det värsta av scenarion blir det bara en stor sjö av allting, säger Christian Carlsson.

Experten: Kungsbacka är felplacerat

Och trots att det inte i nuläget är särskilt sannolikt att en sådan extrem översvämning, skulle äga rum, är det något som enligt MSB i framtiden kan bli en verklighet.

– Kungsbacka är en av många städer som i dag kan anses vara ”felplacerade” om man säger så, säger Barbro Näslund-Landenmark på MSB.

Lena Haraldsson bor i stadsdelen Signeskulle, som drabbades allra värst av översvämningen 2006.Foto: HENRIK JANSSON

Lena Haraldsson bor i stadsdelen Signeskulle, som drabbades allra värst 2006. I dag minns hon hur hon och hennes make möttes av vattenmassorna när de återvände till staden efter att ha varit på en resa.

Två personer bär ut en toalettstol till äldre behövande vid översvämningen i Signeskulle 2006. Avloppsvattnet flöt upp ur gatubrunnarna. Foto: LARSERIC LINDEN

– Jag och min man kom med bilen, och jag sa till honom att där kan du inte köra när vi närmade oss vattnet. Vi missbedömde och det var djupare än vi trodde, säger Lena och fortsätter:

– Det slutade med att bilen svämmades över och vi fick ta oss ut i midjehögt vatten.

Drabbade Lena, 73: ”Vattnet gick upp i avloppen”

Lena och hennes makes bil blev totalförstörd och även fast de slapp skador på huset, eftersom det låg lite längre bort från ån, minns hon hur det påverkade grannskapet.

– Vattnet gick upp i avloppen och de fick ställa ut bajamajor i området. Det tog flera veckor innan vattnet till slut drog sig tillbaka, berättar Lena.

Lena är positiv till att kommunen nu har tillsatt en utredning för att försöka översvämningsskydda staden.

– Jag hoppas att de kan lösa det här, säger hon.

Det blåa på bilden visar på effekterna av en kraftig översvämning, enligt MSB:s mätningar. Det tunna ljusblå strecket i vattenmassivet är ån som den ser ut i dag.Foto: MSB

Men enligt Hans Forsberg stannar kommunens egentliga ansvar för att förhindra eventuella skador till följd av översvämningar vid byggnader som ännu inte byggts.

– Det är svårt, men egentligen är det en försäkringsfråga för den enskilde fastighetsägaren. Kommunen har ett visst ansvar ändå, men då handlar det mest om att att bevilja bygglov.  

Kommunstyrelsens ordförande: ”Frågan är vad som är skäligt”

Och även fast MSB rekommenderar att städerna som ligger i riskzonen tar höjd för det värsta tänkbara scenariot så är det upp till varje kommun att besluta om vad som faktiskt ska göras.

– De måste ju själva ta ställning till det ekonomiska, för såna här skydd är inte billiga. Dessutom måste man väga in att stadsbilden kan bli väldigt otrevlig med så många skyddsvallar exempelvis, säger Barbro Näslund-Landenmark.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg, M, är avvägningen svår.

– Det här är väldigt abstrakt och svårt att ta i. Frågan är vad som är skäligt. Vi får nog kolla på om det går att få in EU-pengar om utredningen visar att bygget av en större damm mot havet blir aktuell.

Så kan Kungsbacka drabbas vid en extrem översvämning

Broarna vid Storåvägen (Anneberg), järnvägsbron uppströms Göteborgsvägen, Göteborgsvägen, Kraftvägen, Lindaregatan, Bergsvägen och Borgmästaregatan, Vallgatan och Torggatan överströmmas.

Dessutom kommer dammen vid Alafors samt den kulverterade delen av Söderån och bron vid Varbergsvägen över Söderån att svämma över.

I områdena i direkt anslutning till ån står vattnet runt 1,5 meter över marknivå för att sedan successivt bli grundare längre inåt land.

Källa: Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB.

På plats i Kungsbacka: Alfred Dikalow (text) och Henrik Jansson (foto)Foto: HENRIK JANSSON