Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Hon räddar vårt dricksvatten

Vattenexperten Lena Blom leder mångmiljonprojektet som nyligen beviljats 22, 5 miljoner kronor av EU. Tillsammans med 18 partners från Sverige, Norge och Danmark ska hon främst stoppa virus från att förstöra vårt dricksvatten. Foto: Anders Ylander
Här är kvinnan som ska säkra dricksvattnet I Sverige, Norge och Danmark. Lena Blom leder ett mångmiljonprojekt värt 45 miljoner kronor. Målet: Stoppa virus från att förstöra vårt dricksvatten.
Hon är kemitekniker från Chalmers och doktor på metaller i vatten.
Lena Blom jobbar normalt vid kretsloppskontoret i Göteborg. Från april leder hon det nordiska samarbetsprojektet VISK. Ett projekt som har en total budget på nästan 45 miljoner kronor under tre år och som nyligen beviljades ett EU-bidrag på 22, 5 miljoner.

Svårare än bakterier

Syftet är främst att förhindra att virus kommer ut i ländernas dricksvatten. Risken för detta ökar ytterligare när klimatet blir varmare och nederbörden ökar.
Virus, jag trodde bakterier var det största hotet?
- Fast det är vi redan duktiga på att ta bort, säger Lena Blom. Men virus är så små och mer klortåliga och kan slinka igenom i större grad.
Men hur kommer viruset ut i dricksvattnet?
- Främst genom avloppsnätet. I Göteborg får vi dricksvattnet från Göta älv och där finns det kommuner uppströms. När det regnar mycket riskerar avloppsvattnet från dessa att breddas, det vill säga att orenat avloppsvatten kommer ut i dricksvattnet.
Ett exempel på detta är utbrottet av vinterkräksjuka i Lilla Edet förra året. 20- 25 procent av invånarna insjuknade. Roten till det onda, caliciviruset, fanns sannolikt i dricksvattnet från Göta älv. Den händelsen födde idén om ett nordiskt samarbete.

Mer vattenskydd

- Lilla Edet blev en väckarklocka för oss, säger Lena Blom. Nu vill vi ta ett helhetsgrepp och göra hela vattenreningen och hela dricksvattenssystemet bättre och säkrare.
Hur då?
- Vi vill samla kompetensen och här är många experter involverade. I Norge har de till exempel bara ett enda laboratorium för dricksvatten. De är beroende av oss.
- Vi vill också hitta snabbare metoder för att spåra virus. Analyserna tar för lång tid i dag.
- Dessutom vill vi utöka vattenskyddsområdena. På sikt vill vi ha ett vattenskyddsområde ända upp till Vänern. Det ger oss starkare maktmedel och större kontroll. Men det är egentligen ett separat projekt.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!