Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Hög chef tvingades gå – sågas i intern rapport

Objektiviteten och sakligheten hos den granskade sektorschefen i Angered kan ifrågasättas.
Foto: NORA LOREK
"Jag är förbannad faktiskt hur människor på den här nivån utnyttjar sin ställning på det sättet", säger stadsdelsnämndens ordförande Ali Moeeni efter GT:s granskning.
Foto: ANDERS YLANDER
Anlitade bekant som konsult – skattebetalarna stod för notan på 700 000. Efter GT:s granskning tvingades den höga chefen i Angered, Göteborg, gå. Nu sågas hon i intern rapport om konsult.
Foto: Privat

Objektiviteten och sakligheten hos den granskade sektorschefen i Angered kan ifrågasättas.

Hon var inte bara bekant med konsulten hon gjorde inköpen ifrån, som GT kunnat avslöja – konsulten levererade henne också underlaget till upphandlingen som gjorde att han överhuvudtaget fick uppdraget.

Det konstaterar kommunens interna granskning.

– Jag är förbannad faktiskt hur människor på den här nivån utnyttjar sin ställning, säger stadsdelsnämndens ordförande Ali Moeeni.

Nu utreder förvaltningen om det är läge för polisanmälan.

Det var i augusti som GT fick uppgifter om att allt inte stod rätt till i kontakterna mellan en av cheferna i Angered och ett konsultbolag som anlitats av förvaltningen för över en halv miljon kronor. 

De skulle vara bekanta sedan tidigare, sa tipset.

En bit in i vår granskning, samma dag som förvaltningen lämnade ut e-postkonversationerna mellan den inköpande chefen och konsulten som vi begärt ut, gick förvaltningen ut med ett pressmeddelande om att en intern granskning inletts.


LÄS MER: Chef avgick efter GT:s granskning av julbord 


Den 6 september gjordes en anmälan hos kommunens whistleblowerfunktion enligt kommunens internrapport som nu är klar. Och den ifrågasätter om chefen varit "saklig och objektiv" i sitt arbete. Och de för skattebetalarna dyrköpta affärerna med konsulten sågas på punkt efter punkt.

Angereds Ali Moeeni: "Ser inte alls bra ut"

Men då har redan sektorschefen valt att lämna sitt uppdrag efter GT:s fortsatta granskning.

– Det ser inte bra ut alls och är inte i linje med våra värderingar i Göteborgs stad. Och inte heller de värderingar vi har i Angered, säger stadsdelsnämndens ordförande Ali Moeeni om rapporten.

Och tillägger:

– Rutiner och regler finns. I mina ögon kan det vara trolöshet mot huvudman att en chef som tagit del av sådana regler vid anställningen, som fått information och utbildningar vad gäller dessa saker om vad som gäller inte utgår ifrån det.


LÄS MER: Chef i Angered på dubbla stolar 


Kommunens granskning visar nu att chefen redan några veckor in på den nya tjänsten fick ett underlag skickat till sig som skulle ligga till grund för upphandlingen av dyra konsulttjänster i stadsdelen. 

Problemet var bara att den som skickade underlaget var den konsult som senare – i konkurrens med andra budgivare – valdes ut för uppdraget. Den som fattade beslutet om att anlita konsulten var den aktuella chefen. 

GT Granskning: Kollega i Angered kände allt inte gick rätt till

Och som GT kunnat berätta var chefen och konsulten bekanta sedan tidigare. Hon hade bland annat några månader tidigare i ansökningar till ett annat chefsjobb i kommunen beskrivit konsulten som sin mentor och handledare. Och de har också personliga kontakter privat.

En av chefens kolleger som också arbetade med upphandlingen säger i intervjuerna med kommunens egna granskare att han kände att upphandlingen inte gick rätt till. Enligt kollegan skulle troligen också fler konsultbolag varit intresserade och mer angelägna att ge en mindre timkostnad om de fått veta att värdet på beställningarna kom att bli så mycket större än vad som sas. Det var också väldigt bråttom med upphandlingen. 

För som GT kunde avslöja i september så fakturerade konsulten för mer än dubbelt så många timmar än avtalat. Och förvaltningen genom chefen betalade ut.

"En upphandling med dubbelt så stor volym och en korrekt beskrivning av hur leverantören var tänkt att användas hade ... gjort att intresset hade blivit större och en annan kategori leverantörer hade aktualiserats", uppger kollegan till kommunens granskare. 

Utredningen visar också att något egentligt avtal aldrig skrevs mellan förvaltningen och det upphandlade bolaget. Det förklaras bland annat med dåliga e-postrutiner.

Granskning: riggad upphandling

I utredningen har kommunen också funnit att chefen i sin kalender på ett datum flera veckor innan något bolag kommit in med anbud skrivit in att hon skulle upphandla just den aktuella konsulten.

Stadsdelsnämndens ordförande Ali Moeeni (S) menar att det handlar om bristande intern kontroll och att de ska följa granskarnas rekommendationer om att se över sina rutiner och styrande dokument. 

Men är inte detta ett bra exempel på en "riggad upphandling"?

– Man kan tolka det på det sättet men vi går efter rekommendationerna som granskarna gett oss, säger Ali Moeeni.

GT har under hela hösten sökt chefen, hon har avböjt att kommentera. Vi söker henne fortfarande.

Rickard Ernebäck: Utreder möjlig polisanmälan

Den tillförordnade stadsdelsdirektören i Angered Rickard Ernebäck säger att förvaltningen nu kommer gå vidare med uppgifterna i rapporten och undersöka om det är läge för en polisanmälan.

– Vi har fått rapporten. Nu kommer vi starta en egen utredning för att gå till botten med exakt vad som har hänt. Vad är det som har hänt, vad är det som har utbetalats eller inte utbetalats. Hur har det gått till? Om det visar sig att här har det skett olagligheter - det finns ju en hel del saker som jag och du tycker ser uppseendeväckande på alla sätt - då kommer vi att polisanmäla. Men vi måste samla in det som står i rapporten men också gräva ytterligare i vår egen förvaltning, säger Rickard Ernebäck.


GT:s granskning av chefsskandalerna i Angered:

160909: Kommunal chef på dubbla stolar - utreds internt  
160913: Ifrågasatta konsulten anlitas fortfarande  
160923: Här är fakturan kommunen inte vill att du ska se  
160923 Nu bryter kommunen med ifrågasatta konsulten
161006 Ingen vill ta ansvar för omstridd anställning
161207 Kommunal toppchef får sparken
161208 Sparkade toppchefen får miljonfallskärm
161221 Ännu en Angeredschef tvingas lämna sin post