Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Hedens isbana stängs – ersätts av dansbana

Isbanan på Heden kommer att rivas och ersättas av bland annat en dansbana. Foto: SANDRA BROX
Inom några år kommer beslut för hur hela Heden-området ska se ut. Foto: HENRIK JANSSON

Isbanan på Heden i centrala Göteborg kommer att stängas.

Istället ska en aktivitetspark byggas på platsen. I den ska det finnas bland annat en dansbana under tak.

Detta bestämdes under tisdagen av idrotts- och föreningsnämnden.

Isbanan har funnits på Heden sedan 2008. När säsongen slutar i mars stängs den för gott.

- Anläggningen är gammal och inte längre säker utifrån ett miljöperspektiv. Vi har haft problem med läckage av köldbärarvätska och våren 2018 utfärdade miljöförvaltning ett föreläggande om skyddsåtgärder för att förhindra läckage. Dessutom går isanläggningens tillfälliga bygglov ut i sommar, förklarar Gösta Malmryd, tillförordnad avdelningschef på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Kommer att flyttas

Formellt ska ett beslut tas av kommunfullmäktige i Göteborg innan man sedan kan börja bygga den nya anläggningen: en aktivitetspark för lek, dans, motion och idrott.

Anläggningen blir dock inte permanent utan byggs på ett sådant sätt att den kan flyttas om några år. Detta för att ett beslut om hur hela Heden-området ska se ut framöver kommer att fattas inom några år.

- Eftersom tidsplanen för framtida utveckling av hela Heden i dagsläget är osäker så vill vi att aktivitetsparken till stor del ska gå att montera ner och byggas upp igen på annan plats, uppger Gösta Malmryd vidare.

Han räknar med att man kan börja bygget under 2019, men berättar att finansieringen för hela parken ännu inte är klar. Detta kommer att dröja till i höst, vilket betyder att dansbanan blir klar först under 2020.