Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Här betalar du allra mest i trängselskatt

Varje dag passerar tusentals bilister någon av de 36 olika betalstationerna i Göteborg. Foto: ANDERS YLANDER
En av betalstationerna i Göteborg ligger vid Älvsborgsbron. Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM

Varje dag passerar tusentals bilister någon av de 36 olika betalstationerna i Göteborg. 

Och sedan trängselskatten infördes har staten fått in miljarder.

Det är stationen vid Ringömotet som drar in mest pengar.

Efter stora protester infördes trängselskatten till slut i Göteborg 2013. Syftet med trängselskatten är att dels motverka trängsel i staden och förbättra miljön, dels för att finansiera de infrastrukturprojekt som går under namnet ”Västsvenska paketet”.

Det största projektet i paketet är Västlänken, vilket från början beräknades kosta 20 miljarder kronor.

Därefter kommer Marieholmstunneln med anslutningar.

Totalkostnaden för Västsvenska paketet beräknas till 34 miljarder kronor. Det delfinansieras av trängselskatten.

– Staten står för hälften av kostnaderna och resterande hälft utgörs av kommunal och regional medfinansiering, där trängselskatten bidrar med 14 miljarder, säger Viktor Hultgren vid Trafikverket.

Kommunstyrelsens tidigare ordförande i Göteborg, Ann-Sofie Hermansson (S), när det första symboliska spadtaget för Västlänken togs. Foto: HENRIK JANSSON

 

Intäkterna från trängselskatten minskar 

Totalt har bilister beskattats med 5,6 miljarder mellan 2013 och 2018 – men intäkterna från trängselskatten har de senaste åren börjat minska.

Första året, 2013, fick Transportstyrelsen in 728,3 miljoner kronor på trängselskatten och året därefter 845,4 miljoner kronor.

År 2015 beslutade Transportstyrelsen att höja skattebeloppen från 8, 13 och 18 kronor till 9, 16 och 22 kronor. Därför blev det en markant ökning till en dryg miljard det året – vilket ökade ytterligare något till 2016.

År 2017 beskattade man bilisterna med 1,04 miljarder kronor – 2018 med 906,3 miljoner kronor.

– Det stämmer att det minskar just nu, men det är inget vi är oroliga över, säger Viktor Hultgren, strategisk planerare vid Trafikverket.

Viktor Hultgren finner ingen anledning att oroa sig över den nedåtgående trenden. Foto: Privat

 

Då gäller inte trängselskatten

Idén med trängselskatten är att den ska ge intäkter över en längre tid.

– Trängselskatten ska ge intäkter under en 25-årsperiod. Därför kan man inte titta på enskilda år, utan man får avvakta och se om trenden håller i sig, säger Viktor Hultgren.

Han förklarar att det är svårt att säga varför summan från trängselskatten i Göteborg minskar. 

– Det finns olika anledningar till det. Bland annat beror det på alla gatuarbeten som har pågått i Göteborg den senaste tiden. Men det kan även vara så enkelt som att de senaste åren har haft mer röda dagar än tidigare år, säger han.

Trängselskatten gäller inte röda dagar, helgdagar, dagar innan helg och under juli månad.

– Som det ser ut just nu ser vi ut att nå finansieringsmålet och därför ser vi ingen anledning att göra något ännu.

I Göteborg finns det 36 olika betalstationer. Foto: JAN WIRIDEN

De mest lönsamma betalstationerna

Totalt finns det 36 olika betalstationer runtom i Göteborg och ifjol var det drygt 120 miljoner passager vid dem.

Men nästan hälften faller dock bort på grund av olika regler och undantag.

– Det vanligaste undantaget är flerpassageregeln som tillämpas när man passerar fler än en betalstation inom en tidsintervall på 60 minuter. Då beskattas man bara för den betalstationen med högst avgift, säger Viktor Hultgren. 

Beloppet varierar beroende på tidpunkt. Det maximala beloppet för en dag är 60 kronor. 

Den för staten mest lönsamma betalstationen, med flest passager, är Ringömotet på E6, precis norr om Tingstadstunneln.

Enligt statistik från Transportstyrelsen stod Ringömotet för 19% av alla passager år 2018.

Topp tio: Betalstationerna i Göteborg

Antalet passager år 2018:

 

1. Ringömotet: 23 100 032

2. E6/E20 Kungsbackaleden: 19 769 465 

3. Älvsborgsbron: 12 434 321 

4. E20 Alingsåsleden: 12 104 484 

5. E45 Oskarsleden: 7 890 405 

6. E45 Marieholmsleden: 4 848 665

7. Dag Hammarskjöldsleden: 4 356473

8. E45 Marieholmsleden Ny: 3 906 965

9. Hjalmar Brantingsgatan: 3 728 853

10. Örgrytevägen: 2 562 006

 

Totalt debiterade Transportstyrelsen 906 330 560 kronor i trängselskatt år 2018. 

 

Källor: Transportstyrelsen, Trafikverket, Vastsvenskapaketet.se

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!