Här bekämpar de Göteborgs råttor

Erik Person, 27, försörjer sig på att jaga råttor i Göteborgs avloppstunnlar.

I kväll är han en av deltagarna i programmet "Råttjägarna" i Kanal 5.

- I Göteborg finns veteranråttor stora som harar. De kan lätt brösta upp sig mot en människa, säger han till GT.

I "Råttjägarna" får tittarna följa människorna som jobbar med att ta kål på skadedjuren - en tillvaro inte helt fri från risker.

- Vet jag att det finns mycket råttor där jag jobbar så försöker jag ha ögon i nacken ifall de skulle ligga och krypa någonstans, säger Erik Person, driftansvarig tekniker på Nomors Göteborgskontor.

Har fullt upp

Som råttsanerare i Göteborg har han en hel del att göra.

- Man brukar säga att det finns sju till åtta råttor per invånare i Göteborg, så det finns extremt mycket råttor. Råttorna som flyr upp ovan mark gör det för att det blir för trångt nere i avloppssystemet.

- Det finns vissa områden i Göteborg som har mer råttor i avloppssystemen än andra. Centrala stan är ett sådant område.

"Råttjägarna" sänds i kväll klockan 20.00 på Kanal 5.