Här begravdes Hitlers soldater i Västsverige

Minnesmonument för tyska soldater som dog i Sverige under båda världskrigen.
Foto: HENRIK JANSSON
Katarina Evenseth är driftschef på begravningsenheten på Kvibergs kyrkogård: "Alla som ligger hos oss är identifierade. De har namnplattor med ingraverade namn. Vi har ingen okänd soldatgrav., säger hon.
Foto: ANDERS YLANDER

Flygplan som sköts ner, ubåtar som sjönk och soldater som avled – under andra världskriget dog flera tyska soldater på svensk mark och vatten.

Många av dem ligger begravda på Kvibergs kyrkogård i Göteborg.

Här är berättelsen om Adolf Hitlers soldater som för alltid kommer att ligga i svensk jord.

Den 9 april 1940 anföll Nazityskland Danmark och Norge. Invasionen gick under kodnamnet operation weserübung. Andra världskriget hade då pågått sedan september året innan då den tyska armén anföll Polen.

Danmark kapitulerade fort vid invasionen. Norrmännen lyckades stå på sig längre, men utan framgång. Den svenska regeringen förklarade Sverige neutralt. Målet var att hålla Sverige utanför kriget, vilket hade ett stort folkligt stöd. Redan vid invasionen av Polen slog statsministern Per Albin Hansson fast att samlingsregeringen skulle göra allt för att hålla Sverige utanför.


LÄS MER: Kanonerna som skulle skydda Göteborg från Hitler


Men bilden av Sverige som neutrala under andra världskriget har ifrågasätts av historiker genom åren. Bara några månader efter invasionen av Danmark och Norge tilläts tyska soldater på permission att färdas längs svenska järnvägar i så kallad permittenttrafik. Det efter förhandlingar mellan den tyska och svenska regeringen. Trafiken pågick under flera år.

377 tyskar begravda

Under den här tiden var det flera tyska soldater som avled på svensk mark. Vissa av sjukdomar, andra som en konsekvens av kriget. Den tyska ubåten U-843 sänktes av de allierade i Göteborgs skärgård. Tyska sjömän spolades upp ur haven längs kusterna. Luftstrider utspelade sig och den 14 april 1940 sköt furiren Birger Magnusson ner ett tyskt militärflygplan över Uddevalla. Tre tyska flygare dog.

De tyska kroppar som hittades efter incidenterna skulle sedan komma att begravas på Kvibergs kyrkogård i Göteborg. På kyrkogården finns sedan 1961 två områden med krigsgravar från båda världskrigen. Det finns olika uppgifter om hur många tyskar som ligger begravda. Enligt organisationen Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge som har hand om skötseln av de tyska gravarna ligger 377 stupade tyskar på kyrkogården, varav 281 från andra världskriget, men även kroppar från första världskriget. Enligt kyrkogården handlar det om uppskattningsvis 200–250 gravar totalt.

Minnesmonument för tyska soldater som dog i Sverige under båda världskrigen.
Foto: HENRIK JANSSON

Författaren Lars Gyllenhaal har skrivit boken "Tyskar och allierade i Sverige – Svensk krigshistoria i nytt ljus" och är expert på området.

 – Tyskgravarna är relaterade dels till sjökatastrofer under kriget, alltså sjömän som förliste. Dessutom sköts flygplan ner och och flera gick ner i havet. De är också relaterade till tysktrafiken som gick på tåg genom Sverige. Jag har för mig att några av de personerna avled under tågtransporterna, säger han.

Adolf Hitlers soldater

På Kvibergs kyrkogård ligger även allierade soldater. Från början var soldaterna utspridda på många olika kyrkogårdar runtomkring Sverige. Det var alltså först på 60-talet som gravarna samlades till Kviberg. Många tyskar ligger också på exempelvis norra kyrkogården i Trelleborg.

– Framför allt tyskarna var väldigt aktiva på 1960-talet att ta folk från alla möjliga gravplatser i Sverige till några få ställen. Det blev billigare för underhållet om man samlade ihop gravarna. Också ur anhörigas vinkel, från tysk synvinkel, var det mer geografiskt tillgängligt med Västkusten respektive Trelleborg, säger Lars Gyllenhaal.

Från Tyskland var policyn tydlig: Tyska soldater skulle begravas i det land de hade dött, säger Lars Gyllenhaal som menar att Sverige var delaktiga i begravningarna.

– Det förekom medan kriget pågick att svenska myndigheter hjälpte till i högsta grad med begravningar gällande både tyskar och allierade. De fick militär transport av kistor och det fanns också hedersvakter som bar kistan och förde ner den i jorden. Men det var mer sällan att man gav hedersvakter till tyska stupade.

Kyrkogårdsdelen för tyska soldater som dog i Sverige under båda världskrigen.
Foto: HENRIK JANSSON

Katarina Evenseth är driftschef på begravningsenheten på Kvibergs kyrkogård.

– Alla som ligger hos oss är identifierade. De har namnplattor med ingraverade namn. Vi har ingen okänd soldatgrav.

Okända soldater

Men än i dag väntar soldater på att föras till sin sista vila, men det är på den brittiska sidan.

– När det gäller det engelska kvarteret så finns det två gravstenar som förvaras på västra kyrkogården där vi har en stenverkstad. De förvaras i avvaktan på att två brittiska soldater ska återfinnas. Det är lite spännande.

Det är dock inte kyrkogårdsförvaltningen som har hand om gravarna.

– Underhållet ligger på respektive lands konsulat. Gällande det tyska fältet går kontakterna via den tyska församlingen som finns här i Göteborg.


LÄS MER: Lars-Axel besköts av Hitlers luftvärn 


Också svenskar dog i andra världskriget. Mest känd är kanske sänkningen av ubåten Ulven 1943, den så kallade Ulvenkatastrofen. För de 33 besättningsmännen slutade livet på havets botten. Tyskarna låg bakom.

Författaren Lars Gyllenhaal.
Foto: KNUT-GÖRAN KÄLLBERG

Lars Gyllenhaal träffade en av de svenskar som själv blev vittne till hur soldater spolades upp efter den halländska kusten.

– Jag minns hur hon sa till mig: "Det var fruktansvärt att uppleva hur de spolades i land efter de här sjöslagen i Nordsjön."

Stora avsteg från neutraliteten

Att Sveriges neutralitet tummades på under andra världskriget, är mer än tydligt enligt Lars Gyllenhaal.

– Det var ju en ambition hos samlingsregeringen att försöka vara neutrala. Men det visade sig ju att man inte kunde upprätthålla den ambitionen. Man gjorde stora avsteg, större än vad man hade trott, för att hålla Sverige utanför kriget. Det var det övergripande målet och det misslyckades man med. Priset var det här avstegen. Vi har ännu inte förstått omfattningen av dem.

Men begravningarna av Hitlers soldater var ett led i att värna just neutraliteten.

– I enlighet med försöket att vara neutral var man ju mån om att hjälpa till med begravningen för alla sidor, säger Lars Gyllenhaal.

TYSKA MILITÄRKYRKOGÅRDAR I SVERIGE

Östergarns kyrkogård, Gotland

Gemensam grav för 26 stupade soldater som avled den 2 juli 1915 vid slaget vid Gotland under första världskriget. Striden stod mellan ryska och tyska flottan. Den sistnämnda förlorade.


Kvibergs kyrkogård, Göteborg

Här vilar besättningen från den tyska ubåten U-843 som sänktes i april 1945 utanför Göteborg. Det skedde alltså bara en kort tid innan kriget tog slut. Besättningsmännen vilar i en gemensam grav. Flygare är också begravda på kyrkogården, enligt uppgift 16 stycken från Luftwaffe. Invigdes 1961.


Norra kyrkogården, Trelleborg

Invigdes 1970. Den tyska delen ligger på den östra sidan av kyrkogården. 103 personer från andra världskriget respektive tio döda från första världskriget ligger i jorden.


Pålsjö kyrkogård, Helsingborg

Invigningen av den tyska delen av kyrkogården skedde 1970. Här vilar 93 tyska soldater, varav 85 stycken är från andra världskriget. Gravarna har bland annat järnkorset som dekoration. Ett utmärkelsetecken med gamla anor i Tyskland.


Stensholmen kyrkogård, Fjällbacka

På Stensholmen, som kan nås med båt från Fjällbacka, ligger tolv tyska soldater från första världskriget. De dog alla i det kända Skaggerakslaget, också kallat Jutlandslaget, som utspelade sig 1916 under första världskriget. Slaget utkämpades i Nordsjön och har kallats världens största sjöslag.


Källa: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Lars Gyllenhaal