Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Här är var fjärde kille dömd för brott – efter högstadiet

På Sjumilaskolan i Biskopsgården har var fjärdemanlig elev som gått ut högstadiet mellan 2011 och 2015 blivit lagförda för brott. Foto: LENNART REHNMAN / GT/EXPRESSEN
Nordlyckeskolan i Torslanda, här är motsvarande siffra fem procent. Foto: LENNART REHNMAN
Svartedalsskolan i Biskopsgården. Foto: LENNART REHNMAN

Var fjärde manlig elev som gått ut högstadiet på Sjumilaskolan i Biskopsgården under en fyraårsperiod är lagförd för brott.

Någon mil därifrån, på Nordlyckeskolan i Torslanda så är det bara var tjugonde, det visar en undersökning gjord av "Uppdrag granskning".  

Den kartläggning som "Uppdrag granskning" utfört innefattar samtliga manliga elever som har gått ut högstadiet på fem olika skolor på Hisingen mellan 2011 och 2015. Fyra av skolorna ligger i Biskopsgården och en ligger i stadsdelen Torslanda.

Undersökningen omfattar 645 elever och resultatet visar hur stor andel av de före detta eleverna som i dag förekommer i belastningsregistret.

13 procent av de manliga eleverna som gått ut Jättestensskolan är i dag lagförda för brott.

På Ryaskolan är det 16 procent.

På Svartedalsskolan är det 24 procent och på Sjumilaskolan 26 procent.

På Nordlyckeskolan i Torslanda hamnar siffran på 5 procent.

Narkotika, mord och vapenbrott

De flesta brotten gäller misshandel, narkotika och olovlig körning, men de finns också de som har lagförts för grövre brott som mord, vådtäkt och grovt vapenbrott.

 

LÄS MER: Vår krog och bar-dömd bryter tystnaden 

 

Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen ansvarar för samtliga fem skolor och även fast Nordlyckeskolan i Torslanda bara ligger någon mil ifrån de fyra skolorna i Biskopsgården är klyftorna mellan de båda stadsdelarna stora, både när det gäller antalet lagförda före detta elever och socioekonomiska förutsättningar. Torslanda räknas som ett av Göteborgs mest välbärgade områden medan Biskopsgården klassas som ett särskilt utsatt sådant. Stadsdelen är hårt drabbad av våld och kriminella gäng och över hälften av de 30 gängmord som utförts de senaste åren har kopplingar till just Biskopsgården, rapporterar "Uppdrag granskning".

 

Sjumilaskolan i Biskopsgården. Foto: LENNART REHNMAN

 

Att en fjärdedel av de före detta eleverna på Sjumilaskolan i Biskopsgården har lagförts för brott men att bara en tjugondel av de före detta eleverna på Nordlyckeskolan i Torslanda gjort det förklarar Peter Johansson, utbildningschef för Västra Hisingen, med att förutsättningarna i de två olika områdena är helt olika.

– Nordlyckeskolan är ett sammanhang där vi har hög utbildningsnivå på föräldrarna med höga inkomster och så vidare och så ser det inte ut tyvärr i Biskopsgården, med en hög andel utländsk härkomst, det finns inte förutsättningar att läsa läxor och så vidare, så det är hela samhällsstrukturen runtomkring skolorna som bidragit till det här tyvärr, säger han i "Uppdrag granskning". 

Fick kritik av Skolinspektionen

Men när Skolinspektionen besökte Sjumilaskolan 2015, så riktades kritiken framför allt mot skolans ledning och att lärarna saknade den kompetens som behövdes. Inspektörerna vittnar om att lärarna är rädda för eleverna och att de inte vågar ingripa när det uppstår bråk – trots att de fruktar att eleverna ska slå ihjäl varandra.

Peter Johansson håller med om att man har tagit till sig den kritiken och att man brustit i sina rutiner. Han får medhåll av Päivi Malmsten, områdeschef för Västra Hisingen. Hon menar dock att man inte helt kan bortse från att elevernas välmående påverkar hur mottagliga de är för lärande.

Skolinspektionen har godkänt kommunens åtgärder för att rätta till problemen, men i deras senaste beslut från juni 2017 framkommer att elever i mellanstadiet mobbas och trakasseras. Göteborgs kommun har nu till 31 oktober på sig att garantera elevernas trygghet. 

Beskriver skolan som fungerande

Situationen till trots så tycker Peter Johansson, utbildningschef för Västra Hisingen,  att skolorna i Biskopsgården ändå är på rätt väg och beskriver de som fungerande, samtidigt som han ser allvaret i situationen.

– Det är klart att det är ett misslyckande för skolan, men också för samhället totalt sett att det ser ut så här, säger han till "Uppdrag granskning". 

SVT-programmet sökte i samband med sin kartläggning rektorn på Sjumilaskolan, men han avböjde att medverka på en intervju.

 

Programmet "Uppdrag Granskning" sänds i SVT1 och på SVT Play på onsdag den 6 september klockan 20.00.

Kartläggningen

 Sjumilaskolan, Biskopsgården: 26 procent (33 av 127 elever)

 Svartedalsskolan, Biskopsgården: 24 procent (11 av 45 elever)

 Ryaskolan, Biskopsgården: 16 procent (19 av 122 elever)

 Jättestensskolan, Biskopsgården: 13 procent (8 av 60 elever)

 Nordlyckeskolan, Torslanda: 5 procent (16 av 291 elever)

 Den äldsta lagförda eleven är född 1994 och den yngsta 1999.